Disse poster skal vi stemme om

Videreuddannelsesudvalget, et medlem og en suppleant

Internationalt udvalg, et medlem

Følgende poster kommer ikke til afstemning, da der kun er modtaget valgoplæg fra én kandidat:

Følgende poster kommer til afstemning den 6. oktober på årsmødet. Vi håber, at nogen vil benytte sig af muligheden for at stille op til posterne på selve årsmødet. 

  • Region Sjælland, en suppleant 
  • Region Syddanmark, et medlem, en suppleant
  • Region Midtjylland, et medlem

Region Hovedstaden og Region Nordjylland har ingen på valg i år.

Det afgøres i perioden 23.-30. august

Fristen for at indsende valgoplæg til en af posterne i FYAM er udløbet, nu mangler bare selve valghandlingen. Valget gennemføres elektronisk i perioden 23.-30. august. De opstillede kandidater får umiddelbart herefter besked om valget, og resultatet offentliggøres fredag den 1. september. 

For at være sikker på, at du får en stemmeseddel, er det vigtigt, at du står rigtigt i DSAM's medlemsregister. DSAM får ikke besked fra Lægeforeningen, CPR-registret eller andre, når du bliver færdiguddannet, skifter adresse eller e-mail. Vi har kun dig selv til at opdatere os. Husk derfor altid at informere DSAM om ændringer. I denne situation er det din status (FYAM-medlem) og din e-mailadresse, der er afgørende for, om du vil modtage en stemmeseddel. Du kan tjekke og rette dine oplysninger på "Mit medlemskab".

HUSK at opfordre alle du kender til at stemme, få stemmer kan være afgørende.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk
Dudal Webdesign