29. jun. 2018
Nyt fra FYAM

Temaet for årsmødet er klynger, kvalitet og udvikling – fremtiden for almen praksis. Program m.v. kan du finde i Practicus nr. 240 og på DSAM’s hjemmeside. Der er valgfrie parallelsessioner formiddag og eftermiddag, hvor du bl.a. kan blive opdateret på de nyeste DSAM-vejledninger, få tips til, hvordan du lander en hoveduddannelse, og meget mere.

Særligt for FYAM
Om eftermiddagen er der afsat en time i programmet kun for FYAM. Her er der kolde øl, og du møder alle de andre yngre almenmedicinere. I FYAM-timen får du mulighed for at få sat ansigter på FYAM-udvalget og aktive i andre af DSAM's udvalg samt viden om FYAM's aktiviteter. Formand for Yngre Lægers praksisudvalg, Kim Brogaard, kommer og fortæller om udvalgets aktiviteter.
Der er inden årsmødet elektronisk valg til de ledige poster i FYAM-udvalget, FYAM-poster i andre udvalg i DSAM samt DSAM's repræsentantskab. Se mere i næste nummer af Practicus.

Vi slutter dagen af med middag og efterfølgende fest med fantastisk liveband.

Vi lover at det bliver hyggeligt, sjovt, og lærerigt – samt at du møder en masse nye kolleger med de samme interesser som dig. Så skynd dig at tilmelde dig, så du kan komme på dine foretrukne sessioner, inden de bliver fuldt bookede. Tilmeld dig inden den 1. august, hvorefter priserne stiger.

Maria og Kasper fra FYAM-udvalget deltog som en del af DSAM-delegationen på dette års Folkemødet på Bornholm. Det var fire spændende dage med sundhedsfaglige debatter, workshop om sundhedsdata og test af pilotprojekt på DSAM's synlighedskampagne ”Hvis min læge ikke var her”. Efter flere års modvind og skepsis overfor de praktiserende læger og manglende prioritering af det nære sundhedsvæsen oplever vi nu et klart skift i retorikken og en helt anderledes lydhørhed på alle niveauer.

Hvad kan vi som læger lære af abstrakt billedkunst, guldfisk i blendere eller moderne dans? Medicinsk humaniora er et felt indenfor sundheds- og lægefaglig forskning med fokus på humanistiske og kunstneriske fags rolle i at uddanne og skabe gode læger. For kunsten i dens mange former kan give os et intimt indblik i og forståelse for diversiteten i menneskeskæbner, erfaringer med mødet med det endnu uforståede og et øverum, hvor en patients helbred ikke er på spil. Denne måneds podcast giver gode bud på, hvad læger helt konkret kan lære af kunst og litteratur. God lyttelyst! 

Læs artiklen her og lyt til podcasten her

Link kopieret
6. jun. 2018
Vi håber at du vil deltage i Yngre Lægers medlemsundersøgelse (NU med korrekt mailadresse til YL)

Kære Yngre Almenmediciner,

I Yngre Læger arbejdes der vedvarende med at forbedre vores vilkår som yngre læger i almen medicin. FYAM og Yngre Læger deler samme interesser på dette område. Vi ønsker at få en større viden om arbejds- samt uddannelsesforholdene blandt yngre almenmedicinere, også med belysning af de potentielle regionale forskelle der måtte være. Vi ønsker blandt andet at undersøge, hvordan yngre almenmedicinere ser på fremtiden i specialet og fremtidens praksisform.

FYAM’s formandskab håber at du vil være med til at sætte dette på vores dagsorden. Vi ønsker at lave konkrete løsningsforslag og derfor har vi brug for dit besyv og dine erfaringer fra almen praksis. Vi håber derfor, at du vil deltage i Yngre Lægers medlemsundersøgelse, ved at udfylde deres spørgeskema.

Du skulle allerede nu have modtaget en mail med et link til denne undersøgelse. Såfremt det IKKE er tilfældet, håber vi at du vil hjælpe Yngre Læger med at udfylde medlemsundersøgelsen. Du kan rekvirere et link til denne ved at skrive til:

cbk.yl@dadl.dk

Der vil være attraktive præmier på spil. Et otoskop til lægetasken samt 3 x 2 biografbilletter.

På forhånd tak for din hjælp,

Med venlig hilsen

Annemette Pihl Lundberg og Maria Bundgaard
Formandskabet, FYAM

Kim Agerholm Brogaard
Formand for Almen Praksis Udvalget
Yngre Lægers Bestyrelse


Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) afholder kursus i idrætsmedicin (trin 1) i uge 35 på Bispebjerg Hospital

Kurset henvender sig alle læger med interessere i idrætsmedicin, både KBU’er samt yngre læger og speciallæger indenfor reumatologi, ortopædkirurgi og almen medicin. 

Du finder i programmet for ugen her

Selve kursus beskrivelsen og tilmeldelsesinfo kan findes her

Kurset er godkendt til refusion i forhold til efteruddannelse i Fonden for Almen Praksis.


Link kopieret
14. maj. 2018
Månedsskriftets maj podcast giver en introduktion til Mindful Self Compassion

Kære FYAM-medlem,

Empati er en vigtig egenskab hos os som læger, ikke blot ud fra patientens perspektiv, men tillige fordi en empatisk tilgang til arbejdet giver os større arbejdsglæde og engagement. Dog flyder empatien ikke nødvendigvis fra en uudtømmelig kilde og for at kunne være empatiske,må vi have et vist mentalt overskud- et overskud som en travl læges hverdag ikke altid fordrer. Empatiudmattelse er en reel trussel mod et godt lægeliv.

Vi vil som læger gerne forebygge hos vores patienter og skønt de fleste af os nok har en lille angst for at blive ramt af stress eller at løbe panden mod udbrændthedens mur, husker vi ikke altid at forebygge hos os selv. Statistikkerne taler deres tydelige sprog: Depressions-,stress - og selvmordsraten er høj blandt læger.

Månedsskriftets maj podcast giver en introduktion til Mindful Self Compassion- et redskab til gennem egenomsorg at bedre coping-strategier i udfordrende problemstillinger og relationer.  Så kære FYAM medlem, læn dig tilbage og giv dig selv et  langt velfortjent mentalt kram!

Læs gratis artikel her 

Hør podcast her  

Link kopieret
12. mar. 2018
Tilbud til alle FYAM medlemmer

Som FYAM medlem får du lige nu et indmeldelsestilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online) i hele 2018 for kun 500,- kr. incl. moms. (Normalprisen på abonnementet er for uddannelseslæger 800,- kr. og for praktiserende læger 1.600,- kr.).

Månedsskriftet giver dig bred faglig opdatering på livet i almen praksis.

Hæftet udkommer 11 gange årligt og et abonnement indeholder både en papirudgave samt en online adgang, hvor der kan søges på artikler helt tilbage til 2001.

Læs mere her

 - 49,5 KB

 

Link kopieret
16. jan. 2018
Angst og sorg ifølge Kierkegaard

Kære FYAM medlem 

Er sorg sygeligt? Er angst kun et onde der kræver terapi eller medicinsk behandling?
Kirkegaard mener at sorg og angst er menneskelige grundvilkår, noget ethvert  menneske vil møde i sit liv ikke som sygdomme eller psykisk dysfunktion men som almenmenneskelige erfaringer i mødet med eksistentielle omvæltninger.

I sognepræst Pia Søltofts artikel om sorg og angst tager hun med udgangspunkt i Kirkegaard livtag med den vestlige verdens "fix it" tilgang til sorgen og angsten som vi alle som en naturlig konsekvens af livet støder på.  Læs artiklen eller hør den som podcast! Månedsskriftet giver hermed stof til eftertanke og et ønske om et rigtigt godt nytår!

Her finder du link til artikel

Her finder du link Podcast  

Mange hilsner

Månedsskriftet

Link kopieret
22. dec. 2017
Julehilsen fra FYAM-formandskabet

Kære FYAM'er

En lille julehilsen fra formandskabet. I årets løb er der skiftet ud på nogle af FYAM-posterne både regionalt og nationalt. Vi vil gerne sige en stor tak for en uvurderlig indsats til de afgående FYAM-udvalgsmedlemmer, FYAM-repræsentanter i andre udvalg og ikke mindst forkvinderne!

Og så et varmt velkommen til de nyvalgte FYAM'ere og andre aktive FYAM’ere, vi glæder os til at fortsætte det gode FYAM-arbejde med jer!

Ingen jul uden julegave – FYAM’s julegave er i år tadadadadaaa

vores nye superflotte FYAM-hjemmeside

Gå straks ind og se, hvad der sker i din region og FYAM-udvalget, læs om FYAM-kampagnen Case club og meget mere.

 

Nyt formandskab

2017 blev startåret for det nye formandskab i FYAM-udvalget. Maria Bundgaard tiltrådte som næstformand i april, mens Annemette Pihl Lundberg tiltrådte som ny formand ved DSAM-årsmødet i oktober. Læs:

Præsentation af Maria i Practicus 235 
præsentation af Annemette i det seneste Practicus 

 

Tilbageblik på FYAM i året 2017 

Med uddrag fra FYAM-udvalgets årsberetning ved afgående FYAM-formand Lene Therkelsen.

Medlemskommunikation og regionale grupper
FYAM har fortsat haft fokus på medlemsinddragende kommunikation via informerende nyhedsbreve, beskrivende artikler i Practicus, direkte medlemskontakt på LÆGEDAGE, regionale temadage og online på i alt seks aktive Facebookgrupper, hvoraf den store nationale gruppe har godt 900 medlemmer med >200 opslag det seneste år.

Medlemmerne deler med de mange opslag, spørgsmål og kommentarer viden og fællesskab på tværs af landet og får mulighed for at debattere og udfordre hinandens holdninger på en dynamisk platform. De regionale grupper er godt på sporet, og der har været afholdt medlemsmøder i alle fem regioner. Nogle regioner er selvfølgelig mere udfordrede på både medlemsantal og geografi end andre, men vi håber, at de regionale FYAM-grupper kan være med til at udvikle faglighed og kollegialt fællesskab netop i de regioner, hvor udfordringerne er størst.

FYAM-udvalgets møder er kernen i det daglige FYAM- arbejde, det er her gode idéer udvikles og sættes i søen. Vi har besluttet at prøve at flytte møderne rundt i landet og satser på at nå hele landet rundt i løbet af det kommende år. Vi håber på, at vi på den måde kan opnå bedre kontakt til både de fire forskningsmiljøer og især de fire SAMS-afdelinger.

Læs hele årsberetningen

Så er der bare tilbage og ønske en rigtig glædelig jul og godt nytår.

FYAM-formandskabet
Formand Annemette Pihl Lundberg & næstformand Maria Bundgaard

Link kopieret
18. dec. 2017
Problematisk kemi og småbørn

Kære FYAM-medlem

Når det kommer til, at passe på klimaet er de fleste af os fulde af gode intentioner, også når det gælder indeklimaet i vores eget hjem. Men med en hektisk hverdag, kan det være svært at have overblik og overskud til at forholde sig til store mængder information om kemi i vore omgivelser både for os som læger og for vores patienter. Nu har Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen  og Lægemiddelstyrelsen i fællesskab begået en  kampagne ”Kemi i børnehøjde” som med få enkle råd kan reducere problematisk kemi i vores hverdag.

Månedsskriftets december podcast  ”problematisk kemi og småbørn” giver et indblik i kampagnens indhold og kan nok inspirere de fleste af os  til at give julerengøringen en ekstra omgang.

Læs artikel her  

Lyt til podcast her  

Hvis du ikke allerede har set det, så kan du via nedenstående link se videoen fra Lene Therkelsens interview med "Ugeskriftet".

https://vimeo.com/244838196

Interviewet er en del af "Ugeskrift for Lægers julekalender" og et opråb til tutorlægerne - del gerne ;-)

Link kopieret
13. nov. 2017
B12-mangel uden anæmi – en vigtig diagnose

Kære FYAM-medlem 

B12-mangel kan være en udfordrende diagnose, især da mangeltilstanden ofte præsenterer sig uden den klassiske anæmi. Det er således ikke altid B12 vi først mistænker når patienten præsenterer sig med diffuse til tider neuropsykiatriske symptomer og dette medfører et til tider betydeligt doctors delay. Ligeså svært det være at få tanken, ligeså vigtigt er det at stille diagnosen, da langvarig B12-mangel kan give irreversible neurologiske skader. Månedsskriftet giver dig med nedenstående adgange lidt vitaminer til hjernen med en gennemgang af diagnostikken, udredningen og ikke mindst behandlingen af B12 mangel.

God læse- eller lyttelyst!


Månedsskriftet giver dig gratis adgang til artiklen resten af året via dette link og ligeledes til Podcast versionen via Podcast app’en eller på hjemmesiden via dette link   

Link kopieret
8. nov. 2017
Et godt tilbud til dig som FYAM medlem

Få 20% rabat og fri fragt på bøgerne ALMEN MEDICIN og 101 ALMENMEDICINSKE PATIENTER fra Munksgaard

101 almenmedicinske patienter er en samling karakteristiske og repræsentative patienthistorier fra almen praksis, som alle har deres oprindelse i forfatternes egne oplevelser med virkelige patienter. Bogen lægger sig tæt op ad lærebogen Almen medicin, der er en uundværlig grundbog under speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Modtag rabatten ved at bruge koden FYAM17, når du handler på Munksgaard.dk. 

Læs mere om bøgerne her "101 Almenmedicinske patienter" og om "Almen medicin"

      - 21,2 KB        - 35 KB

Link kopieret
Flere nyhedsbreve

Tilmeld dig FYAM's nyhedsbreve

Vælg nyhedsbreve
Nyheder fra FYAM-udvalget
FYAM Hovedstaden
FYAM Sjælland
FYAM Syddanmark
FYAM Midtjylland
FYAM Nordjylland

Navn
E-mail

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk