12. mar. 2018
Tilbud til alle FYAM medlemmer

Som FYAM medlem får du lige nu et indmeldelsestilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online) i hele 2018 for kun 500,- kr. incl. moms. (Normalprisen på abonnementet er for uddannelseslæger 800,- kr. og for praktiserende læger 1.600,- kr.).

Månedsskriftet giver dig bred faglig opdatering på livet i almen praksis.

Hæftet udkommer 11 gange årligt og et abonnement indeholder både en papirudgave samt en online adgang, hvor der kan søges på artikler helt tilbage til 2001.

Læs mere her

 - 49,5 KB

 

Link kopieret
16. jan. 2018
Angst og sorg ifølge Kierkegaard

Kære FYAM medlem 

Er sorg sygeligt? Er angst kun et onde der kræver terapi eller medicinsk behandling?
Kirkegaard mener at sorg og angst er menneskelige grundvilkår, noget ethvert  menneske vil møde i sit liv ikke som sygdomme eller psykisk dysfunktion men som almenmenneskelige erfaringer i mødet med eksistentielle omvæltninger.

I sognepræst Pia Søltofts artikel om sorg og angst tager hun med udgangspunkt i Kirkegaard livtag med den vestlige verdens "fix it" tilgang til sorgen og angsten som vi alle som en naturlig konsekvens af livet støder på.  Læs artiklen eller hør den som podcast! Månedsskriftet giver hermed stof til eftertanke og et ønske om et rigtigt godt nytår!

Her finder du link til artikel

Her finder du link Podcast  

Mange hilsner

Månedsskriftet

Link kopieret
22. dec. 2017
Julehilsen fra FYAM-formandskabet

Kære FYAM'er

En lille julehilsen fra formandskabet. I årets løb er der skiftet ud på nogle af FYAM-posterne både regionalt og nationalt. Vi vil gerne sige en stor tak for en uvurderlig indsats til de afgående FYAM-udvalgsmedlemmer, FYAM-repræsentanter i andre udvalg og ikke mindst forkvinderne!

Og så et varmt velkommen til de nyvalgte FYAM'ere og andre aktive FYAM’ere, vi glæder os til at fortsætte det gode FYAM-arbejde med jer!

Ingen jul uden julegave – FYAM’s julegave er i år tadadadadaaa

vores nye superflotte FYAM-hjemmeside

Gå straks ind og se, hvad der sker i din region og FYAM-udvalget, læs om FYAM-kampagnen Case club og meget mere.

 

Nyt formandskab

2017 blev startåret for det nye formandskab i FYAM-udvalget. Maria Bundgaard tiltrådte som næstformand i april, mens Annemette Pihl Lundberg tiltrådte som ny formand ved DSAM-årsmødet i oktober. Læs:

Præsentation af Maria i Practicus 235 
præsentation af Annemette i det seneste Practicus 

 

Tilbageblik på FYAM i året 2017 

Med uddrag fra FYAM-udvalgets årsberetning ved afgående FYAM-formand Lene Therkelsen.

Medlemskommunikation og regionale grupper
FYAM har fortsat haft fokus på medlemsinddragende kommunikation via informerende nyhedsbreve, beskrivende artikler i Practicus, direkte medlemskontakt på LÆGEDAGE, regionale temadage og online på i alt seks aktive Facebookgrupper, hvoraf den store nationale gruppe har godt 900 medlemmer med >200 opslag det seneste år.

Medlemmerne deler med de mange opslag, spørgsmål og kommentarer viden og fællesskab på tværs af landet og får mulighed for at debattere og udfordre hinandens holdninger på en dynamisk platform. De regionale grupper er godt på sporet, og der har været afholdt medlemsmøder i alle fem regioner. Nogle regioner er selvfølgelig mere udfordrede på både medlemsantal og geografi end andre, men vi håber, at de regionale FYAM-grupper kan være med til at udvikle faglighed og kollegialt fællesskab netop i de regioner, hvor udfordringerne er størst.

FYAM-udvalgets møder er kernen i det daglige FYAM- arbejde, det er her gode idéer udvikles og sættes i søen. Vi har besluttet at prøve at flytte møderne rundt i landet og satser på at nå hele landet rundt i løbet af det kommende år. Vi håber på, at vi på den måde kan opnå bedre kontakt til både de fire forskningsmiljøer og især de fire SAMS-afdelinger.

Læs hele årsberetningen

Så er der bare tilbage og ønske en rigtig glædelig jul og godt nytår.

FYAM-formandskabet
Formand Annemette Pihl Lundberg & næstformand Maria Bundgaard

Link kopieret
18. dec. 2017
Problematisk kemi og småbørn

Kære FYAM-medlem

Når det kommer til, at passe på klimaet er de fleste af os fulde af gode intentioner, også når det gælder indeklimaet i vores eget hjem. Men med en hektisk hverdag, kan det være svært at have overblik og overskud til at forholde sig til store mængder information om kemi i vore omgivelser både for os som læger og for vores patienter. Nu har Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen  og Lægemiddelstyrelsen i fællesskab begået en  kampagne ”Kemi i børnehøjde” som med få enkle råd kan reducere problematisk kemi i vores hverdag.

Månedsskriftets december podcast  ”problematisk kemi og småbørn” giver et indblik i kampagnens indhold og kan nok inspirere de fleste af os  til at give julerengøringen en ekstra omgang.

Læs artikel her  

Lyt til podcast her  

Hvis du ikke allerede har set det, så kan du via nedenstående link se videoen fra Lene Therkelsens interview med "Ugeskriftet".

https://vimeo.com/244838196

Interviewet er en del af "Ugeskrift for Lægers julekalender" og et opråb til tutorlægerne - del gerne ;-)

Link kopieret
13. nov. 2017
B12-mangel uden anæmi – en vigtig diagnose

Kære FYAM-medlem 

B12-mangel kan være en udfordrende diagnose, især da mangeltilstanden ofte præsenterer sig uden den klassiske anæmi. Det er således ikke altid B12 vi først mistænker når patienten præsenterer sig med diffuse til tider neuropsykiatriske symptomer og dette medfører et til tider betydeligt doctors delay. Ligeså svært det være at få tanken, ligeså vigtigt er det at stille diagnosen, da langvarig B12-mangel kan give irreversible neurologiske skader. Månedsskriftet giver dig med nedenstående adgange lidt vitaminer til hjernen med en gennemgang af diagnostikken, udredningen og ikke mindst behandlingen af B12 mangel.

God læse- eller lyttelyst!


Månedsskriftet giver dig gratis adgang til artiklen resten af året via dette link og ligeledes til Podcast versionen via Podcast app’en eller på hjemmesiden via dette link   

Link kopieret
8. nov. 2017
Et godt tilbud til dig som FYAM medlem

Få 20% rabat og fri fragt på bøgerne ALMEN MEDICIN og 101 ALMENMEDICINSKE PATIENTER fra Munksgaard

101 almenmedicinske patienter er en samling karakteristiske og repræsentative patienthistorier fra almen praksis, som alle har deres oprindelse i forfatternes egne oplevelser med virkelige patienter. Bogen lægger sig tæt op ad lærebogen Almen medicin, der er en uundværlig grundbog under speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Modtag rabatten ved at bruge koden FYAM17, når du handler på Munksgaard.dk. 

Læs mere om bøgerne her "101 Almenmedicinske patienter" og om "Almen medicin"

      - 21,2 KB        - 35 KB

Link kopieret
5. sep. 2017
Læs om resultatet af FYAM valget

Som de fleste af jer nok har bemærket, så har vi netop afholdt valg til de ledige poster i FYAM.

I år var stemmeprocenten tæt på 20%, - der er blevet udsendt 1525 invitationer, og 294 friske FYAM'ere valgte at benytte sig af muligheden for at stemme - mange tak for det :-)

  • Isabel Engel blev valgt til den ledige post i Videreuddannelsesudvalget.
  • Tanja Skrba blev valgt til den ledige post som suppleant i Videreuddannelsesudvalget
  • Gudrun Augusta Sigurdardottir blev valgt til den ledige post i Internationalt udvalg.

Følgende poster kom ikke til afstemning, da der kun er modtaget valgoplæg fra én kandidat:

  • Formand for FYAM: Annemette Pihl Lundberg
  • Kvalitetsudvalget, suppleant: Tanja Skrba
  • Region Sjælland, medlem: Kristine Munk Johannesen 

Tillykke til vores 5 nye aktive FYAM'ere, - vi glæder os til at lære jer nærmere at kende.

Følgende poster kommer til afstemning den 6. oktober på årsmødet. Vi håber, at andre vil benytte sig af muligheden for at stille op til posterne på selve årsmødet. 

Region Sjælland, en suppleant 
Region Syddanmark, et medlem, en suppleant
Region Midtjylland, et medlem
Region Hovedstaden og Region Nordjylland har ingen på valg i år.

Og har du endnu ikke tilmeldt dig til årsmødet d. 6. oktober, så kan det nåes endnu - læs mere om årsmødet her.

Venlige hilsner

Lene Therkelsen & Maria Bundgaard

Link kopieret
18. aug. 2017
Årets keynote fortæller om glæden ved praksislivet i en tid, hvor primærsektoren er under pres

DSAM er stolte af at kunne præsentere den amerikanske professor og praktiserende læge Richard Roberts, som dette års keynote speaker ved DSAM´s årsmøde 6. oktober. Han er kendt som international ekspert med et dybt indblik i mange landes sundhedssystemer, blandt andet via sine rejser og via sit formandskab for WONCA.

Richard Roberts kommer bl.a. til at fortælle om glæden ved at være praktiserende læge i en tid, hvor primærsektoren er under stort pres, om vigtigheden af listesystemet, og hvorfor entreprenørskabet i almen praksis spiller en væsentlig rolle.

Du kan læse mere om ham i næste udgave af Practicus, hvor han bl.a. fortæller, at familielægerne ofte anses som både problemet og løsningen på et sundhedssystem i konkurrence med sundhedsydelser.

Richard Roberts har især beskæftiget sig med udvikling af beslutningsstøtteværktøjer til forbedring af klinisk behandling, især inden for smerte, risikostyring og reproduktion. Han har skrevet over 200 publikationer og givet mere end 700 præsentationer til internationale, nationale og regionale publikum. Du kan læse mere her:

Til sidst afsluttes med en diskussion, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til den amerikanske professor. 

Link kopieret
17. aug. 2017
Månedsskrift for almen praksis giver en lille en til læselysten :)

Kære FYAM-medlem

Tro kan flytte bjerge .. og give bivirkninger! Konteksten omkring en given behandling har stor betydning for den oplevede og også til tider den konkret målbare effekt af behandlingen. Information om skadelige effekter og dermed en mulig nocebo-effekt kan smitte (social smitte) og med sociale mediers hjælp brede sig med lynets hast. Med afsæt i Society for Interdisciplinary Placebo Studies verdenskonference i Holland i 2017 og studier udgående fra Aarhus Universitet giver Frede Olesen tankevækkende eksempler fra den nyeste forskning om placebo, nocebo og ikke mindst social smitte. God læsning!

Læs artiklen "Social smitte og noceborespons" v/ Frede Olesen på maanedsskriftet.dk

Tjek også Månedsskriftets pocast om social smitte og noceborespons

 


Er du kandidat til en FYAM-post?

I så fald er det tid til at kaste sig over tasterne!!!

Der er nemlig frist for indsendelse af dit skriftlige valgoplæg senest fredag den 18. august. Valgoplægget må gerne indeholde dine ambitioner for bestridelse af posten og evt. relevante kvalifikationer, nuværende uddannelsestrin og meget gerne et foto, max 600 anslag. Send dit oplæg til fyam@dsam.dk

Der er mulighed for at stille op til følgende poster:

Formandsposten
Repræsentant for Region Sjælland
Suppleant for Region Sjælland
Repræsentant for Region Midtjylland
Repræsentant for Region Syddanmark
Suppleant for Region Syddannmark
FYAM medlem i Videreuddannelsesudvalget
FYAM suppleant i Videreuddannelsesudvalget
FYAM medlem i Internationalt udvalg
FYAM suppleant i Kvalitetsudvalget

Dit valgoplæg lægges på FYAM's hjemmeside. Du kan maks. stille op til to poster, og du skal prioritere posterne. Til FYAM-udvalget stiller man op i den region, man arbejder i. De øvrige poster er landsdækkende.

 

Link kopieret
Flere nyhedsbreve

Tilmeld dig FYAM's nyhedsbreve

Vælg nyhedsbreve
Nyheder fra FYAM-udvalget
FYAM Hovedstaden
FYAM Sjælland
FYAM Syddanmark
FYAM Midtjylland
FYAM Nordjylland

Navn
E-mail

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk