Sidst opdateret:
9. sep '08 kl. 22:42 af ASG

Langt de fleste almenmedicinere arbejder som alment praktiserende læger og har overenskomst med den offentlig sygesikring. Ganske få arbejder helt privat.

Mulighederne for efteruddannelse i form af kurser og kongresser i Danmark og udland er gode.

I lokalområdet er der eventuelt mulighed for bijobs som kommunelæge, lægekonsulent i amtet, plejehjemslæge, praksiskonsulent eller praksiskoordinator. En del har undervisningsarbejde i praksis som praksistutorer for praksisreservelæger og uddannelsesamanuenser.

Der er mulighed for undervisning på universiteternes almenmedicinske institutter, såvel præ-, som postgraduat, og en del kolleger har taget forskningsopgaver op.

Der er ikke noget krav om videnskabelig aktivitet for at blive praktiserende læge, men hvis man har interesse for forskning er der dog udmærkede muligheder for at få både metodologisk hjælp og økonomisk støtte til fravær fra praksis for kortere eller længere tid. Der er mange spændende forskningsopgaver i almen praksis.

Det fravær fra praksis andre opgaver medfører, giver ekstra arbejde for de hjemmeværende kolleger, og kræver mulighed for vikarhjælp og deltidsansættelse; en emnekreds der lægges vægt på i forhandlingerne om den nye overenskomst.

En del kolleger har i en periode arbejdet i udlandet.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk
Dudal Webdesign