Sidst opdateret:
9. sep '08 kl. 22:43 af ASG

Der er udbredt tilfredshed i befolkningen med almen praksis. Også fra regioner og sundhedsmyndigheder er der stor forventning til almen praksis rolle i den fortsatte udbygning af sundhedssystemet i Danmark. Beskæftigelsesmuligheder for almenmedicinere er aktuelt gode, og der er ingen udsigt til arbejdsløshed fremover.

Langsomt bliver flere opgaver lagt fra sygehusene ud i praksis. De korte liggetider på sygehus giver en stigende mængde efterbehandling, og rådgivning efter indlæggelse, tolkning af undersøgelsesresultater, der først kommer frem, når vedkommende er udskrevet.

De nye muligheder for behandling giver nye opgaver med patienter på områder som hjertesygdomme, allergi, depression, gastrointestinale lidelser m.fl., alt sammen sygdomme, der i stigende grad har en stor del af udredningen og behandlingen liggende i almen praksis. Den terminale pleje finder i stigende grad sted i hjemmet med den praktiserende læge, som en central person. Det må forventes, at en tiltagende mængde profylaktisk arbejde vil også komme til at præge hverdagen i almen praksis.

Der er et stigende antal opgaver ud over den direkte patientkontakt i forsikrings- og socialmedicin, mere arbejde i tværfaglige team, og med opgaver i oplysnings- og foredragsvirksomhed, undervisning og forskning.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk
Dudal Webdesign