Sidst opdateret:
6. apr '10 kl. 16:33 af ASG

FYAM er organiseret i FYAM-udvalget. Udvalget består af en formand, ét medlem fra hver af de 5 regioner og tre suppleanter. Disse vælges på FYAM's årsmøde. Herudover udpeger DSAM's bestyrelse et medlem til udvalget.

Formanden for FYAM er født medlem af DSAM's bestyrelse og FYAM-udvalget udpeger yderligere et medlem af DSAM's bestyrelse.

Herudover er FYAM repræsenteret i DSAM's stående udvalg: Uddannelsesudvalget, Kvalitetssikringsudvalget, Forskningsudvalget og Internationalt udvalg.

Regionalt er FYAM - foruden FYAM udvalgsposterne - repræsenteret i DSAM's regionsbestyrelser med mindst et ordinært medlem samt en suppleant. Læs mere om DSAM's regionsbestyrelser på DSAM's hjemmeside.

FYAM er bl.a. også repræsenteret i Styregruppen for Lægedage, som hører under PLO.

FYAM har sin egen yngre læge-redaktør af DSAM's medlemsblad Practicus. I særnummeret Intro-Practicus kan du læse meget mere om DSAM og FYAM. Intro-Practicus kan vederlagsfrit rekvireres fra DSAM's sekretariat.

FYAM nedsætter arbejdsgrupper til løsning af ad-hoc opgaver, f.eks. planlægningen af vores årsmøde og andre aktiviteter. Arbejdsgrupperne refererer direkte til FYAM-udvalget.

Alle FYAM-medlemmer er velkomne i vores arbejdsgrupper og til FYAM-udvalgets møder samt til vores årsmøde.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk
Dudal Webdesign