Der er bred enighed om at tilstræbe højest mulig kvalitet i almen praksis. Almenmedicinsk forskning er en vigtig forudsætning for at fremme kvaliteten i almen praksis. I forhold til specialets størrelse og spændvidde er der kun lavet sparsom forskning. De undersøgelses- og behandlingsmetoder, der ligger til grund for det almenmedicinske arbejde, er ofte baseret på erfaring eller forskningsresultater fra sekundærsektoren, og det er tvivlsomt, hvorvidt resultaterne umiddelbart kan generaliseres til almen praksis, da populationen i almen praksis er vidt forskellig fra sygehusenes. Forskning inden for almen praksis er de senere år voksende. Det er nødvendigt at sikre fortsat udvikling af selvstændig forskning og evidens i almen praksis.

Det er af stor betydning, at forskningsresultater formidles og forsøges implementeret i dagligdagen. FYAM arbejder aktivt for, at stadig flere af vores uddannelseslæger får mulighed for at skrive en almenmedicinsk ph.d. eller deltager i deltidsforskning som en integreret del af både deres uddannelse og senere lægeliv både i og udenfor praksis.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk