Formål

Forskningsudvalget under DSAM har til opgave at drøfte forskningsmæssige spørgsmål vedrørende almen medicin i Danmark og sikre, at forskning og kvalitetsudvikling har en central rolle for vores arbejde i praksis. I udvalget mødes personer på tværs af de fire forskningsenheder i København, Århus, Odense og Aalborg for at holde sig orienterede om blandt andet igangværende projekter og større ansøgninger. Desuden arbejdes der for, at forskning skal formidles ud i almen praksis. Udvalget arbejder også med blandt andet Lægedage, forskningsworkshops og retningslinjer i forskningsmæssige spørgsmål.

Hvem sidder i udvalget?

Udvalget består af en repræsentant fra PLO, en fra DSAM, en fra DAK-E (Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed), samt en senior- og en juniorrepræsentant fra hver af de fire forskningsenheder. Juniorrepræsentanterne må endnu ikke være speciallæger i almen medicin og sidder derfor alle også som repræsentanter i FYAM-udvalget. Alle juniorer er medlemmer af Ph.d.-Forum. Desuden sidder formanden for Ph.d.-Forum også i udvalget.

I Forskningsudvalget er FYAM repræsenteret med en yngre forsker fra hver af de fire forskningsenheder. Som FYAM-repræsentant i Forskningsudvalget deltager man sammen med de øvrige medlemmer af udvalget i faglige diskussioner, der har til hensigt at skabe et overblik over den aktuelle almenmedicinske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering samt overfor DSAM påpege områder, der kræver nøjere belysning og indsats. Udvalget arbejder endvidere for at fremme formidling og implementering af forskningsresultater samt at sikre forskningens tilstedeværelse og synlighed i den præ- og postgraduate uddannelse samt kvalitetsudvikling (Kilde: Forskningsudvalgets kommissorium).

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk