Den almenmedicinske forskning i Danmark udgår primært fra de fire almenmedicinske forskningsenheder i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Hver enhed har deres særlige interesseområder, men der arbejdes også meget på tværs af enhederne. Alle enheder rummer forskere, der kan vejlede på alle akademiske niveauer.

Er du interesseret i at forske heltid eller deltid, så tryk på nedenstående links og læs mere om de utallige muligheder for at lave forskning indenfor det mest udfordrende speciale i den lægelige verden:

Andre links

Yngre Lægers side om at være ph.d.-studerende kan du læse meget mere om de praktiske omstændigheder forbundet med at være ph.d.-studerende.

Forskningstræning er en del af hoveduddannelsen til speciallæge i almen medicin. Du kan læse mere om indholdet af forskningstræningen og se tidligere forskningstræningsprojekter på hjemmesiden for Specialeuddannelsen i Almen Medicin under hver enkelt af de tre videreuddannelsesregioner (København, Odense og Aarhus).

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk