Den almenmedicinske forskning i Danmark udgår primært fra de fire almenmedicinske forskningsenheder i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Hver enhed har deres særlige interesseområder, men der arbejdes også meget på tværs af enhederne. Alle enheder rummer forskere, der kan vejlede på alle akademiske niveauer.

Er du interesseret i at forske heltid eller deltid, så læs mere om forskningenhederne nedenfor og følg linksene for at lære mere om de utallige muligheder der er for at lave forskning indenfor det mest udfordrende speciale i den lægelige verden.

De fire almenmedicinske forskningsenheder i Danmark

Forskningsenheden for almen praksis ved Århus Universitet
I Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus sidder vi omkring 40 ansatte, hvoraf ca. 5 ansatte er ph.d.-studerende, midt i Universitetsparkens smukke rammer. Vi er en blandet flok af bl.a. læger, statistikere, antropologer og sågar en enkelt historiker, som laver forskning inden for kerneområder af almen praksis og snitfladerne til det øvrige sundhedsvæsen. Brug for at vide mere?
Læs mere om forskningsenheden for almen praksis ved Århus Universitet.

Er du motiveret for at forske (eller har du brug for at blive det)? Kontakt afdelingen på mail eller vores leder Per Kallestrup på tlf. 22428484 og på direkte mail.

Forskningsenheden for almen praksis ved Syddansk Universitet
Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense er et stort og hyggeligt forskningsmiljø bestående af ca. 40 seniorforskere og 10-15 ph.d.-studerende med baggrund som praktiserende læge, folkesundheds-videnskab, sygeplejerske, jordemoder, fysio – eller ergoterapeut, antropolog, sociolog eller teolog, foruden forskningsårs studerende, og administrativt personale. Vi arbejder inden for flere forsknings områder med relation til almen praksis.
Læs om forskningsområderne på hjemmesiden.

Vil du høre om muligheden for at komme i gang med forskning så kontakt afdelingen på mail eller kontakt leder Jens Søndergaard på tlf. 65503691 eller på direkte mail.

 Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet
Center for Almen Medicin i Aalborg er et tværfagligt og voksende forskningsmiljø. Forskernes uddannelsesbaggrunde spænder bredt og tæller bl.a. læger, fysioterapeuter, antropologer, kandidater i idræt, statistik samt i medicin med industriel specialisering. Vi tæller ca. 11 seniorforskere, 16 yngre forskere (heraf 8 ph.d.-studerende) og 4 kontormedarbejdere. Vi har desuden en jurist og netop fået en statistiker i huset. Vi forsker inden for flere områder, men har særligt fokus på muskelskeletområdet hos unge og voksne, anvendelsen af ny teknologi i almen praksis herunder ultralyd og kunstig intelligens, infektioner og antibiotikabehandling, sårbarhed i praksis, samt kroniske sygdomme, f.eks. diabetes og stofskiftelidelser.
Læs mere om Center for Almen Medicin ved Aalborg Universistet.

Du er også meget velkommen til at kontakte afdelingen på mail eller kontakte leder Professor Janus Laust Thomsen direkte på mail.

 Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet
Center for Almen Mediciner et todelt center som består af hhv. Afdeling for Almen Medicin (AAM) og Forskningsenheden for Almen Praksis (FE) ved Københavns Universitet herudover en satellitfunktion i Region Sjælland. Centret er ét sammenhængende miljø for forskning, uddannelse og formidling inden for almen medicin. Derer et bredt, tværfagligt forskningsmiljø, med forskere fra mange forskellige baggrunde herunder almen praktiserende læger, læger, sprogpsykologer, fysioterapeuter, antropologer, statistikere mm.

Hele Center for Almen Medicin har over 100 ansatte fordelt på professor, lektorer, seniorforskere, adjunkter og post doc., samt min. 15 ph.d.-studerende, en række forskningsassistenter og forskningsårs studerende.

Vi forsker indenfor mange forskellige områder, men i huset findes faste grupper omkring ”Familien”, ”Den Raske Patient”, ”Infektionssygdomme i Almen Praksis”, ”Kroniske Sygdomme og multimorbiditet” ” SOFIA – et interventionsstudie i almen praksis” samt grupper omkring udvikling, organisering og implementering, konsultationen, patientinvolvering samt uddannelse og undervisning. Desuden ”CopLab - The Copenhagen Primary Care Laboratory Database”.

Læs mere om FE eller læs mere om AAM.

Du er også meget velkommen til at kontakte afdelingen på mail eller leder af Center for Almen Medicin, Professor Susanne Reventlow på direkte mail.

Andre links

Yngre Lægers side om at være ph.d.-studerende kan du læse meget mere om de praktiske omstændigheder forbundet med at være ph.d.-studerende.

Forskningstræning er en del af hoveduddannelsen til speciallæge i almen medicin. Du kan læse mere om indholdet af forskningstræningen og se tidligere forskningstræningsprojekter på hjemmesiden for Specialeuddannelsen i Almen Medicin under hver enkelt af de tre videreuddannelsesregioner (København, Odense og Aarhus).

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk