FYAM Hovedstaden byder alle almen medicinske ildsjæle, interessede eller bare nysgerrige på, hvad almen medicin specialet er og kan og ikke mindst vores gruppe af skønne, sjove, energiske aktive FYAM-hovedstadere, en STOR VARM VELKOMMEN.

Vores regionale aktiviteter består primært af afholdelsen af fyraftensmøder med spændende faglige indspark og debatter fra anerkendte praktiserende læger og speciallæger med fingeren på pulsen. Vi serverer altid kaffe og kage i pausen. Typsik holder vi styregruppemøder i forlængelse af det faglige oplæg, hvor vi har en fast dagsorden med præsentationsrunde, idesparing og planlægning af kommende arrangementer, nyt fra det nationale FYAM udvalg, festudvalget, kassererne/andet aktuelt. Dette for, at medlemmer, som ikke kan deltage, stadig kan læse om, hvad der rører sig i gruppen. På styregruppemøderne har valgt at servere aftensmad i form af en buffet for at højne det sociale og motivationen i den aktive gruppe, og det er super hyggeligt.

Til møderne dukker nemlig altid nye ansigter op, nogle fuld af ideer, og andre som bare vil høre lidt nærmere om, hvad vi laver – ALLE er velkomne – og DU skal bare kaste brænde på bålet med fede ideer til aktiviteter, hvis du har lyst - både fagligt, fagpolitisk, socialt, kollegialt og rent netværksmæssigt. Vi er åbne for ALT, vi lytter, og der er INGEN dumme spørgsmål eller ideer! Kun fantasien sætter grænser...

På seneste visionsgruppemøde, hvor mange nye ildsjæle kom, blev der fremsat forslag til fremtidige poster/udvalg med tovholder mhp mere struktur og organisering, og det har vi forsøgt at opretholde. I FYAM Hovedstaden har vi typisk 2 kasserer, 1-2 webansvarlige, derudover er der formanden og næstformanden, som sidder som hhv. repræsentant og suppleant for Region Hovedstaden i det nationale FYAM udvalg. Formanden eller næstformanden er dem, der på styregruppemøderne informerer det regionale FYAM Hovedstaden om, hvad der foregår på nationalt plan. Med det håber vi på at skabe mere gennemsigtighed, optimere og generere regionale kræfter til at løse spændende, fremtidige FYAM opgaver. Løbende danner vi i FYAM Hovedstaden forskellige udvalg – fx et planlægningsudvalg til at arrangere fælles temaaftener i samarbejde med DSAM Hovedstaden eller et festudvalg til planlægningen af en sommerfest.

Mads Dannesbo (kassér i perioden 2016-2018) har ansøgt og fået penge til arrangementer fra KEU (Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget). Det er altid kærkommen at ansøge midler fx fra KEU eller YL (Yngre Læger) til spændende FYAM Hovedstaden-aktiviteter, der kommer vores medlemmere til gode. Mads har også udformet en køreplan/drejebog for afvikling af fyraftensmøder, så det er nemt for nye at tage styringen og stable et arrangement på benene.

Repræsentanten for Region Hovedstaden skriver årligt en årsberetning, så medlemmerne kan læse om, hvad der foregår. Christine Bruun, formand for FYAM Hovedstaden og repræsentant for Region Hovedstaden i 2016-2018 har i samarbejde med FYAM udvalgets formand, Annemette Pihl Lundberg, udarbejdet en drejebog, som gør det nemmere for nye repræsentanter/suppleanter at tiltræde posten. Drejebogen skal ses som et redskab til at finde ud af, hvad posten indebærer, og vi påtænker, at nye repræsentanter/suppleanter løbende holder den opdateret, så overgangene til nye lettes. Drejebogen kan findes på den regionale FB-gruppe.

Join vores facebookgruppe: ”FYAM Hovedstaden” idag, kontakt evt. repræsentanten eller suppleanten for Region Hovedstaden, hvis du vil vide mere, eller har spørgsmål. For de aktive FYAM H medlemmer, har vi en faebookgruppe: ”FYAM H styregruppen”, der anvendes til kommunikation om planlægning og aktiviteter. Alle der har lyst til at være aktive i styregruppen er mere end velkomne i den facebookgruppe. Gruppen er oprettet for at undgå unødig ”spam/kommunikation” i ”FYAM Hovedstaden” facebookgruppen.

VELKOMMEN i FYAM Hovedstaden! Vi skal have det sjovt, arbejdet skal være drevet af lyst og uden for meget forberedelse, da det er frivilligt.

Kom bar’du – døren er altid åben.

Kommende aktiviteter

30. marts 2023
DSAM, Stockholmsgade 55
20. april 2023
Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø

Kontaktpersoner

Daniel Staal Nyboe
Medlem af FYAM-udvalget

Arslan Ismail
Suppleant i FYAM-udvalget

fyamhovedstaden@gmail.com

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk