WONCA og VdGM

WONCA er vores globale netværk: www.globalfamilydoctor.com

Vasco da Gama Movement (VdGM) er et netværk for nye og kommende praktiserende læge under WONCA Europe. Det svarer nærmest til FYAM på europæisk plan. Netværket er for alle uddannelseslæger inden for almen medicin samt for speciallæger de første fem år efter deres speciallægeanerkendelse. VdGM blev dannet i 2005 og bestyrelsen består af delegerede fra WONCA Europes medlemsorganisationer.

Læs mere om VdGM her.

Nordic Young General Practitioners (NYGP)

NYGP er vores 'nordiske FYAM' under Nordic Federation of General Practioners (NFGP). NYGP er sat i verden for at skabe et produktivt netværk for nye og kommende og praktiserende læger i de nordiske lande med det formål at dele viden, forskningsresultater, udviklingsprojekter af høj kvalitet og dag-til-dag kliniske spørgsmål for at lære og få inspiration fra hinanden.

Læs mere om NYGP her.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk