Hvem er vi?

Som FYAM’s repræsentanter i det internationale udvalg udgør vi en del af det europæiske netværk af yngre almenmedicinere: Vasco da Gama movement (VdGM), den europæiske pendant til FYAM. VdGM ligger under WONCA Europe, den europæiske pendant til DSAM.

FYAM er repræsenteret i DSAM’s Internationale Udvalg ved én repræsentant og én suppleant. DSAM’s internationale udvalg mødes to gange årligt i København, derudover deltager man i FYAM-møderne ca. otte gange årligt.

I Vasco da Gama er de to FYAM-repræsentanter henholdsvis national exchange coordinator (NEC) og medlem af VdGM-bestyrelsen European Council (EC).

Hvad arbejder vi med?

FYAM’s internationale repræsentanter arbejder med:

  • Udbygning af netværket af danske værtspraksis for udenlandske almenmedicinere på udvekslingsophold i Danmark
  • Formidling af udvekslingsophold for danske læger til mange lande i verdenen
  • Viderebygning på internationalt netværk af yngre almenmedicinere – Vasco da Gama Movement (VdGM)
  • Deltagelse i internationale konferencer.

Vil du vide mere?

Kontakt

FYAM's medlemmer i Internationalt Udvalg
Mariam Gheshlaghi, medlem
Gyða Liv Flinker, suppleant

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk