Der afholdes løbende almen medicinske konferencer i hele verden. Udvid din horisont og dit netværk, del din viden og få indsigt i hvad der sker indenfor forskning i det almen medicinske felt ude i verden.

Conference exchange

I mange af de europæiske lande arrangeres nationale kongresser, der kan sammenlignes med ”lægedage” i Danmark. I VdGM-regi tilbydes conference exchange, hvor man deltager i den nationale konference og et udvekslingsophold i en lokal praksis nogle dage inden kongressen.

Der annonceres løbende om de forskellige udbud af pladser til conference exchange på Facebookgruppen FYAM International. Du kan også altid finde en opdateret liste på kommende og nylig afholdte conference exchanges på: http://vdgm.woncaeurope.org/conference-exchanges.

 

Prækonference

Forud for WONCA Europe-kongressen afholder VdGM en prækonference for yngre almenmedicinere. På prækonferencen afholdes sessioner og workshops med særlig interesse for uddannelseslæger og nyuddannede almenmedicinere. Her mødes yngre læger fra forskellige europæiske lande med et antal yngre læger fra værtslandet. Der er typisk stor spredning i alder og erfaring – fra helt nyuddannede læger, som påtænker at blive almenmedicinere, til speciallæger i almen medicin uddannet inden for de sidste 5 år. Efter de faglige arrangementer er der tradition for flere gode sociale events.

Se mere: http://www.woncaeurope2017.eu/yd-vdgm.page

 

 - 80,7 KB - 66,7 KB

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk