FYAM Midt fyraftensmøde: minikirurgi
Start: tirsdag 13. december 2022
Sted: Frokoststuen, Forskningsenheden for almen Praksis, Bartholins Allé 2

Tirsdag den 13. december afholder FYAM Midtjylland fyraftensmøde om incisions- og sutureringsteknik ved fjernelse af ikke malignitetssuspekte hudforandringer og suturering efter mindre traumer. 

HU læge i plastikkirurgi, Alexander Juhl Andersen, vil hjælpe med en kort teoretisk gennemgang og supervision af efterfølgende øvelser.

FYAM vil herudover sørge for lækker forplejning.

Tilmeld dig fyraftensmødet her

Sidste frist for tilmelding er søndag den 11. december kl. 20:00

Tilbage til kalenderen

TIP

Under de enkelte møder har du mulighed for at gemme kalenderaftalen i din outlook.

 

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk