Bliv en leder

FYAM-kampagne skabt i samarbejde med PLO Efteruddannelse og Månedsskrift for almen praksist. 

CASES: Se 15 ledelsesdilemmaer direkte til din supervision her

PODCASTS: Lyt til 5 podcasts om ledelse

Supervision, personaleledelse, ansættelser, administration, visioner, struktur, arbejdsmiljø, flow, produktion, drift, drømme, fremtid, problemer og muligheder.

Alle disse områder er noget, en praktiserende læge beskæftiger sig med i sin hverdag. Synes du, at det er motiverende, kedeligt, givende, svært eller sjovt?

I hvert fald er det noget yngre almenmedicinere bør lære, så vi hurtigere kan komme ud og løfte i flok, når vi bliver speciallæger – og så vi forhåbentlig kan gøre det med arbejdsglæde, inspiration og trivslen i behold.

FYAM’s nye kampagne “Speciallæge i ledelse” har til formål at inspirere og motivere til supervision, åbenhed og målrettet læring omkring ledelse. Det gør vi på tre områder:

  • Awareness:
    Vi har i samarbejde med PLO-E og Månedsskriftet skabt en podcastserie, som vi håber, vil give yngre almenmedicinere og tutorlæger blod på tanden til at tale om og engagere sig i ledelse.
  • Supervisionsrummet:
    Gennem cases og Almen Praksis Spillet håber vi, at flere og flere vil tale ledelse som en del af hverdagens supervision på lige fod med supervision i det rent medicinske.
  • Formaliseret undervisning:
    Vi arbejder på et kursus på SPEAM (speciallægeuddannelsen), som skal ligge tidligere i hoveduddannelsen end de øvrige praktiske ledelseskurser. Vores forhåbning er, at det giver øget motivation for ledelse samt opmærksomhed på hverdagsledelsen gennem hele hoveduddannelsen.

Vi opfordrer til, at tutorlæger åbner deres dør ind til ledelsesrummet (hvis ikke helt, så til dele af det), og at de yngre læger rækker ud og stiller spørgsmål.

Vi håber, at I vil tage godt imod materialet.

Rigtig god fornøjelse.
FYAM

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk