FYAM bidrager sammen med DSAM til kvalitetsarbejde som en selvfølgelig del af sit virke. Vi medvirker til udvikling af den kliniske kvalitet ved udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Vi understøtter DSAM og PLO’s politiske arbejde med kvalitet ved rådgivning og orientering. Dette gøres bl.a. i Kvalitetsudviklingsudvalget, som er et fællesudvalg mellem DSAM og PLO. Endvidere deltager DSAM ofte i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, ligesom der ydes ad hoc-rådgivning til relevante myndigheder.

Kvalitetssikring og -udvikling er en naturlig og integreret del af ledelsesopgaven i de enkelte praksis.

I hver region findes et Kvalitets- og efteruddannelsesudvalg (KEU), som har til opgave at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt de praktiserende læger i regionen. Udvalgene skal blandt andet bidrage til implementering af nye faglige ydelser og andre tiltag aftalt af overenskomstens parter.

FYAM har i nyere tid taget initiativ til bl.a. kvalitetscirkler (Q-cirkler) og arrangeret summerskoler i EQuiP-regi. EQuiP er det europæiske selskab for kvalitet og sikkerhed under WONCA Europe.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk