Udvalget har i 2018 fået ny struktur og er blevet et mindre og mere dynamisk arbejdende udvalg under DSAM.

Udvalgets formål

Det overordnede formål for udvalgets arbejde er at medvirke til, at almen praksis yder behandling af høj faglig kvalitet og vedvarende udvikler sine ydelser og kvaliteten af dem, guidet af DSAMs pejlemærker. 

Udvalgets opgaver

 • Udvalget er et forum, hvor DSAM kan udvikle og koordinere arbejdet med kvalitetsudvikling, deriblandt holde sig opdateret på tendenser indenfor kvalitetsområdet så vel nationalt som internationalt.

 • Udvalget skal løbende rådgive DSAM's repræsentanter i bestyrelsen og i eksterne kvalitetsudviklingsorganisationer i forhold til den faglige udvikling og udmøntning af det almenmedicinske kvalitetsbegreb samt DSAM’s kvalitetspolitik.

 • Udvalget bidrager til at udvikle og vedligeholde en idebank omkring DSAM-medlemmers forslag til centrale og decentrale kvalitetsinitiativer/tiltag.

 • Udvalget skal fremme, at der initieres kvalitetsudvikling i almen praksis, som rummer en styrkelse af patientsikkerheden.

 • Udvalget arbejder dynamisk, så det med kort varsel kan bidrage til, at DSAM kan byde ind med faglighed i forhold til at rådgive centrale aktører, deriblandt samarbejdet i PLO's kvalitetsudviklingsorganisation.
   
 • Udvalget kan nedsætte underudvalg i det omfang, det er nødvendigt for arbejdet.

Udvalgets sammensætning

 • DSAM’s formand
 • DSAM’s næstformand
 • 2 medlemmer af DSAM’s repræsentantskab 
 • 1 medlem fra FYAM (+ en suppleant).

Hvordan følger jeg med i kvalitetsarbejdet?

Der afholdes møder i udvalget ca. 6-8 gange om året med et par fysiske møder og ellers via skype. En årsberetning fra formanden lægges op på DSAM's hjemmeside. 

FYAM's medlemmer vil blive orienteret om de åbne møder i EQuiP, der typisk afholdes i april i  forskellige smukke europæiske hovedstæder. Desuden vil det være muligt for FYAM’ere med en særlig interesse i kvalitetsarbejde at tilmelde sig APO’s internat i 2019.

Såfremt du brænder for at lave et større eller mindre kvalitetsprojekt, er det også altid muligt at kontakte dit lokale KEU (Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg), som kan hjælpe både organisatorisk og økonomisk med støtte til udarbejdelse af gode projekter – se de enkelte regioners hjemmeside for vejledning omkring ansøgning eller kontakt din regionale FYAM-repræsentant.

Herudover vil FYAM’s repræsentanter løbende orientere via Facebook om spændende møder/arrangementer med fokus på kvalitetsudvikling.

Som FYAM-medlem er du altid velkommen til at kontakte FYAM’s medlem af (ogs suppleant i) Kvalitetsudvalget, hvis du har spørgsmål eller idéer til, hvordan vi gør kvaliteten i almen praksis endnu bedre.

Kontakt

FYAM's medlemmer i Kvalitetsudvalget:
Ida Vester Feilberg, meldem
Tanja Skrba, suppleant

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk