Udvalgets formål

Det overordnede formål for udvalgets arbejde er at medvirke til, at almen praksis yder behandling af høj faglig kvalitet og vedvarende udvikler sine ydelser og kvaliteten af dem, guidet af DSAM’s pejlemærker. 

Udvalgets opgaver

 • Udvalget er et forum, hvor DSAM kan udvikle og koordinere arbejdet med kvalitetsudvikling, deriblandt holde sig opdateret på tendenser indenfor kvalitetsområdet, såvel nationalt som internationalt.

 • Udvalget rådgiver DSAM's repræsentanter i bestyrelsen og i eksterne kvalitetsudviklingsorganisationer i forhold til den faglige udvikling og udmøntning af det almenmedicinske kvalitetsbegreb.

 • Udvalget bidrager til at udvikle og vedligeholde en Vidensbank med kvalitetsinitiativer/-tiltag målrettet kvalitetsarbejde i klinikker og klynger.

 • Udvalget rådgiver DSAM’s bestyrelse vedrørende forslag til politikker for kvalitetstiltag.
  Udvalget arbejder med patientsikkerhed som en del af kvalitetsudviklingsbegrebet og har kontakt med relevante patientsikkerhedsorganisationer.
  Udvalget er repræsenteret i EQuiP, WONCA Europes kvalitetsudviklingsorganisation.

 • Udvalget arbejder dynamisk, så det med kort varsel kan bidrage til, at DSAM kan byde ind med faglighed i forhold til at rådgive centrale aktører, deriblandt PLO. 
   
 • Udvalget kan nedsætte underudvalg i det omfang, det er nødvendigt for arbejdet.

Udvalgets sammensætning

 • 4 DSAM-medlemmer udpeget af bestyrelsen
 • 2 FYAM-medlemmer udpeget af FYAM-udvalget, heraf den ene som suppleant

Formanden for udvalget udpeges af DSAM’s bestyrelse.

Der kan dannes arbejdsgrupper under udvalget og indkaldes ad hoc-observatører som fx DSAM-repræsentanter eller andre ressourcepersoner indenfor kvalitetsområdet. Arbejdsgrupper, der naturligt hører under kvalitetsudvalget, er repræsenteret i udvalget med minimum 1 person.

Hvordan følger jeg med i kvalitetsarbejdet?

Der afholdes møder i udvalget mindst 4 gange om året, og referaterne er at finde på DSAM’s hjemmeside. En årsberetning fra formanden lægges også op på DSAM's hjemmeside. 

FYAM’s medlemmer har medvirket i kvalitetsudvalgets skrivegrupper, der har udarbejdet korte og lettilgængelige artikler om redskaber til kvalitetsudvikling.

Det er også FYAM-medlemmer, der står bag Vidensbanken i DSAM, hvor der er gode ideer til kvalitetsudvikling og projektarbejde i almen praksis.

Herudover vil FYAM’s repræsentanter løbende orientere via Facebook om spændende møder/arrangementer med fokus på kvalitetsudvikling fx i regi af EQuiP, APO m.fl.

Som FYAM-medlem er du altid velkommen til at kontakte FYAM’s medlemmer af Kvalitetsudvalget, hvis du har spørgsmål eller idéer til, hvordan vi gør kvaliteten i almen praksis endnu bedre.

Kontakt

FYAM's medlemmer i Kvalitetsudvalget:
Tina Ma, medlem
Emil Winther, suppleant

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk