For de almenmedicinske uddannelseslæger i Region Midtjylland afholdes der flere gange årligt forskellige aktiviteter, som har til formål at samle KBU-, intro- og hoveduddannelseslæger. Dette med henblik på at skabe et godt kollegialt fællesskab under hyggelige rammer og med en faglig agenda. 

Der blev i 2015 nedsat en styregruppe bestående af frivillige FYAM-medlemmer, som mødes 3-4 gange halvårligt med det formål at organisere og planlægge arrangementer. Der afholde som regel 2 fyraftensmøder halvårligt og 1 helaftensarrangement inklusive middag og fest. Arrangementerne afholdes oftest i Aarhus, men det forsøges også at dække regionen mere bredt, hvorfor der også afholdes møder i andre større midtjyske byer, eksempelvis Silkeborg og Herning. 

Til møderne vil du få sat ansigt på mange af dine kollegaer i hele Region Midtjylland, få mulighed for at udveksle erfaringer og ikke mindst få et fagligt indspark, hvor der altid er plads til spørgsmål og debat.

Følg med i aktiviteterne i FYAM Midtjylland på Facebook-gruppen: FYAM Midtjylland.

Projekter

I FYAM Midtjylland er mulighederne mange for at være med til at skabe nye projekter til gavn for dig og dine kollegaer. Går du derfor med en iværksætter i maven, eller brænder du for at forbedre den almenmedicinske uddannelse i Region Midtjylland, så lad os endelig høre fra dig.

Der er altid plads til flere!

Styregruppen står for at planlægge alt fra ende til anden, så har du en organisator i maven eller ønsker du at sætte et præg på fremtidens arrangementer, så kontakt os endelig. 

Kommende aktiviteter

Ingen arrangementer

Kontaktpersoner

Maria Dahl Overgaard 
Næstformand i FYAM-udvalget

Mathilde Sofie Dyreholt Laursen
Suppleant i FYAM-udvalget

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk