Thomas Purup

Formand for FYAM-udvalget

Medlem af DSAM's bestyrelse

 

 

Kristina Aaskjær Aagaard

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Syddanmark

Signe Sjøholm Uhlenfeldt

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Hovedstaden
Katrine Høgenhaven

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Sjælland

Ellen Jensen

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Nordjylland

Marianne Dam Lentz

DSAM-medlem af FYAM-udvalget

 

Mariam Gheshlaghi

Medlem af Internationalt Udvalg

Observatør i FYAM-udvalget

Repræsentant til The Vasco da Gama Movement (VdGM)

Malene Nepper

Medlem af Videreuddannelsesudvalget

Observatør i FYAM-udvalget

Daniel Staal Nyboe

Medlem i Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Observatør i FYAM-udvalget

Tina Ma

Medlem af Kvalitetsudvalget

Observatør i FYAM-udvalget

 

Simon Grøn

Medlem af DSAM/PLO's Rekrutteringsudvalg

Observatør i FYAM-udvalget

Preben Aukland

Medlem af YL's Almen Praksisudvalg

Observatør i FYAM-udvalget

Frederik Martiny

Medlem af Forskningsudvalget for København

Formand for Ph.d.-forum

Observatør i FYAM-udvalget

Ina Grønkjær Laugesen

Medlem af Forskningsudvalget for Aarhus

Næstformand for Ph.d.-forum

Observatør i FYAM-udvalget

Maria Dahl Overgaard 

Næstformand i FYAM-udvalget

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Midtjylland


Emilie de Leon

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Syddanmark

Sara Kaae Frandsen

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Hovedstaden

Suppleant i YL's Almen Praksisudvalg

Medlem af Styregruppen for PLO Efteruddannelse

Maja Haslund Trebbien

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Sjælland

Marina Elmelund Sørensen

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Nordjylland

Anne Dige Søgaard

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Midtjylland

Gyða Liv Flinker

Suppleant i Internationalt Udvalg

Observatør i FYAM-udvalget

 

Ervin Pojskic

Suppleant i Videreuddannelsesudvalget

Observatør i FYAM-udvalget

Arslan Ismail

Suppleant i Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Observatør i FYAM-udvalget

Emil Winther

Suppleant i Kvalitetsudvalget

Observatør i FYAM-udvalget

Repræsentant til Nordic Young Generel Practitioners (NYGP)

Anne Sophie Westin Pedersen

Medlem af DSAM/PLO's Rekrutteringsudvalg

Observatør i FYAM-udvalget

 

 


Stine Søndersted Clausen

Suppleant i Forskningsudvalget for København

Observatør i FYAM-udvalget


Amanda Sandbæk

Suppleant i Forskningsudvalget for Aarhus

Observatør i FYAM-udvalget

 

Isabella Raasthøj

Medlem af Forskningsudvalget for Odense

Næstformand for Ph.d.-forum

Observatør i FYAM-udvalget

Johannes Van Den Heuvel

Medlem af Forskningsudvalget for Aalborg

Næstformand for Ph.d.-forum

Observatør i FYAM-udvalget

Anne Mette Torp

SoMe-ansvarlig

Observatør i FYAM-udvalget

Repræsentant i Nordic Young Generel Practitioners (NYGP)

Tobias Kvist Stripp

Suppleant i Forskningsudvalget for Odense

Observatør i FYAM-udvalget 


Christian Straszek

Suppleant i Forskningsudvalget for Aalborg

Observatør i FYAM-udvalget

 

Jonas Ebert

FYAM-redaktør, Practicus

Observatør i FYAM-udvalget


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk