Jesper Bossel Holst Christensen

Formand for FYAM-udvalget

Medlem af DSAM's bestyrelse

 

 

Emil Holm

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Syddanmark

FYAM-udvalgets kasserer

Signe Sjøholm Uhlenfeldt

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Hovedstaden

Cecilie Vedsted

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Sjælland

Maria Dahl Overgaard 

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Midtjylland

 

  

Simon Glerup

Medlem af Internationalt Udvalg

Medlem af VdGM

Medlem af NYGP

Observatør i FYAM-udvalget

Kamille Amalie Bahn Glerup

Medlem af Videreuddannelsesudvalget

Observatør i FYAM-udvalget

Theis Voss

Medlem af Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Observatør i FYAM-udvalget

Tina Ma

Medlem af Kvalitetsudvalget

Observatør i FYAM-udvalget

Sara Radl Mortensen

Medlem af YL's Almen praksis-udvalg

Observatør i FYAM-udvalget

Observatør i PLO's bestyrelse

Nur Nabil Ahmad

Medlem af DSAM/PLO's Rekrutteringsudvalg

Observatør i FYAM-udvalget

Anne Sophie Westin

Medlem af DSAM/PLO's Rekrutteringsudvalg

Observatør i FYAM-udvalget

Ellen Jensen

Næstformand i FYAM-udvalget

Valgt i Region Nordjylland

 

 

Emilie de Leon

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Syddanmark


Sara Kaae Frandsen

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Hovedstaden

Ea Garde Blaksteen

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Sjælland

Anne Dige Søgaard

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Midtjylland

Emil Bakkær Haastrup

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Nordjylland

Gyða Liv Flinker

Suppleant i Internationalt Udvalg

Observatør i FYAM-udvalget

Camilla Bengtsen

Supleant i Videreuddannelsesudvalget

Observatør i FYAM-udvalget

Qurat Ul Ain

Suppleant i Videreuddannelsesudvalget

Observatør i FYAM-udvalget

Anne Sofie Lundberg

Supleant i Kvalitetsudvalget

Observatør i FYAM-udvalget

Matilde Vennike Olsen

Medlem af styregruppen for PLO Efteruddannelse

Observatør i FYAM-udvalget


Anders Voldby

Medlem af YL's Almen praksis-udvalg

Observatør i FYAM-udvalget

Jonas Ebert

FYAM-redaktør, Practicus

Observatør i FYAM-udvalget

Louise Brygger Venøe

Medlem af Forskningsudvalget for Odense

Formand i Ph.d. forum

Observatør i FYAM-udvalget

Pernille Hølmkjær

Medlem af forskningsudvalget for København

Observatør i FYAM-udvalget

Julie Jepsen Strøm

Medlem af Forskningsudvalget for Aalborg

Observatør i FYAM-udvalget

Anders Aasted Isaksen

Medlem af Forskningsudvalget for Aarhus

Observatør i FYAM udvalget

Isabella Pernille Rasthøj

Suppleant i Forskningsudvalget for Odense

Observatør i FYAM-udvalget 

 

Maria Louise Veimer Jensen

Suppleant i Forskningsudvalget for København

Observatør i FYAM-udvalget

Christian Straszek

Suppleant i  Forskningsudvalget for Aalborg

Observatør i FYAM-udvalget

Amanda Sandbæk

Suppleant i Forskningsudvalget for Aarhus

Observatør i FYAM-udvalget

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk