Annemette Pihl Lundberg

Formand for FYAM-udvalget

Medlem af DSAM's bestyrelse

Signe Christiansen

Medlem af FYAM-udvalget

Kasserer i FYAM-udvalget

Valgt i Region Syddanmark

Ladan Mohammad Aloudal

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Hovedstaden

Kristine Munk Johannesen

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Sjælland

Medlem af Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Anne Mette Torp

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Midtjylland

Tovholder af HOC-gruppe, Nordisk Prækongres 2019

Emil Bakkær Haastrup

Medlem af FYAM-udvalget

Valgt i Region Nordjylland

Gudrun Agusta Sigurdardottir

Medlem af Internationalt Udvalg

Isabel Engel

Hjemmesideansvarlig i FYAM-udvalget

Medlem af Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Ida Vester Feilberg

Medlem af Kvalitetsudvalget

Søren Refsgaard Christensen

YLs Almen praksisudvalget

DSAM/PLOs rekruteringsudvalg

Maria Bundgaard

Næstformand i FYAM-udvalget

Observatør i PLO's bestyrelse

Jonas Engeroth

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Syddanmark

Karla Krohne-Nielsen

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Hovedstaden

Mathilde Vennike Olsen

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Sjælland

Styregrupen for PLO-E

Maria Staub Ervandian

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Midtjylland

Ellen Jensen

Suppleant i FYAM-udvalget

Valgt i Region Nordjylland

Jesper Bossel Holst Christensen

Suppleant i Internationalt Udvalg

Sarah Hussein

Suppleant i Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Tanja Skrba

Suppleant i Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Suppleant i Kvalitetsudvalget

Sara Radl Mortensen

YLs Almen praksisudvalget

Anna Hecht Nielsen

DSAM/PLOs Rekrutteringsudvalg

                                                                                                 

Maria Louise Veimer Jensen

Medlem af Forskningsudvalget for København

Rikke Vognbjerg Sydenham

Medlem af Forskningsudvalget for Odense

Nanna Holt Jessen

Medlem af Forskningsudvalget for Aarhus

Negar Pourbordbari

Medlem af Forskningsudvalget for Aalborg

Kristine Henderson Bissenbakker

Suppleant i Forskningsudvalget for København

Theis Trabjerg

Suppleant i Forskningsudvalget for Odense

Astrid Bønnelykke

Suppleant i Forskningsudvalget for Aarhus

Tamana Afzali

Suppleant i Forskningsudvalget for Aalborg

Camilla Aakjær

Suppleant i Forskningsudvalget for Aalborg

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk