16. dec. 2020
Julehilsen fra FYAM-udvalget, nyheder fra Ugeskriftet og Månedsskriftet

Kære medlem af FYAM-netværket

Så er vi nået til årets julemåned og dermed også slutningen på året. 2020 har været betydeligt præget af COVID-19. I FYAM-netværket har vi også tydeligt mærket effekten af pandemien med mange aflyste arrangementer i regionalt regi såvel som nationalt, f.eks. vores faste internatmøde, deltagelse i Lægedage, DSAM’s årsmøde og Folkemødet på Bornholm. Heldigvis har der ikke været et helt stop for FYAM-udvalgets aktiviteter, da vi har været gode til at omstille os, bl.a. ved at mødes online.

Vi regner med og glæder os til at kunne komme stærkt igen med de fysiske arrangementer i løbet af det kommende år!

Tak for et anderledes men godt år, og velkommen til alle nye medlemmer af FYAM-netværket.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!


Bedste julehilsner

Jesper Bossel Christensen, formand for FYAM-udvalget

Ellen Jensen, næstformand i FYAM-udvalget

Ugeskrift for Læger bragte fra lidt tid siden PLO’s nyeste tal for antallet af alment praktiserende læger, der arbejder i egen praksis.

Tallene viser, at færdiguddannede speciallæger oftest arbejder i kort tid som vikar eller ansat i almen praksis før, de køber en praksis. Kun 20 pct. af alment praktiserende læger under 40 år er enten ansat eller vikarierer i en almen praksis.

Det stemmer helt overens med FYAM´s undersøgelse fra 2016 som viste, at efter at være færdiguddannet i to år, forventede 50 pct. af FYAM´s medlemmer at arbejde i deres egen praksis, og efter fem år var dette tal steget til 85 pct.

Det er altså størstedelen af de praktiserende læger, der drømmer om selvstændigt virke med en fast patientpopulation. Vil du vide mere, kan du læse hele artiklen her 

En gang om måneden sender Månedsskriftet en gratis artikel og/eller en podcast, som FYAM´s medlemmer har mulighed for at læse. Du kan læse månedens indlæg her.

I denne måned kan du lytte til hele tre podcasts fra Månedsskriftet: En trilogi om infektioner. De passer lige til den kolde tid og dækker emnerne luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner og resistensudviklingen. 

Lyt til podcast om luftvejsinfektioner

Lyt til podcast om urinvejsinfektioner 

Lyt til podcast om resistensudvikling 

Link kopieret
14. okt. 2020
Den gode tutorpraksis - anno 2020

De fleste yngre læger har fået spørgsmålet: "Er du egentlig læge?" og den yngre læge har remset hele uddannelsesforløbet op. 

Nu har FYAM lavet en plakat som du/I kan hænge i jeres venteværelser, så patienterne kan læse om vejen til det almenmedicinske speciale.

Du kan læse mere om kampagnen på FYAM hjemmesiden og læse Månedsskriftets artikel om emnet.

Eller du kan lytte til podcasten hvor Månedsskriftets redaktør Christian Vøhtz har talt med praktiserende læge og lektor Helle Ibsen med udgangspunkt i artiklen “Den gode tutorpraksis anno 2020".

Plakaten kan rekvireres via din regionale FYAM-repræsentant eller downloades og printes fra fyam.dk

Link kopieret
22. sep. 2020
Velkommen til nye ansigter i FYAM

Valget er slut, og vi er meget glade for både den store valgdeltagelse, og at så mange friske FYAM’ere har lyst til at tage en tørn for verdens bedste speciale.

Valget er foregået i god ro og orden, og posterne er fordelt som nedenfor. Grundet den flotte opbakning til valget har det desværre ikke været muligt at tilgodese alle kandidater med en FYAM-post, men der er altid mulighed for at deltage i FYAM-aktiviteter og -møder – både regionalt og nationalt. Du er altid velkommen til at kontakte mig på fyam-formand@dsam.dk, hvis du har lyst til at høre mere om mulighederne.

Mange hilsner

Jesper Bossel Holst Christensen
formand for FYAM-udvalget

Medlem af FYAM-udvalget for Region Midtjylland
Maria Dahl Overgaard
(valgt for et år)
 - 5,2 KB
 - 4,7 KB Suppleant i FYAM-udvalget for Region Midtjylland
Anne Dige Søgaard
(valgt for et år)
Medlem af FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
Signe Sjøholm Uhlenfeldt
 - 3,4 KB
 - 5,1 KB     Suppleant i FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
    Sara Kaae Frandsen
Suppleant i FYAM-udvalget for Region Sjælland    
Ea Garde Blaksteen
 - 5 KB
 - 25,9 KB     Suppleant i FYAM-udvalget for Region Syddanmark
    Emilie de Leon
FYAM-medlem af Kvalitetsudvalget    
Tina Ma
 - 5,2 KB
 - 5,7 KB     FYAM-suppleant i Kvalitetsudvalget    
    Anne Sofie Lundberg
    (valgt for et år)
FYAM-medlem af Videreuddannelsesudvalget    
Theis Voss
 - 5 KB
 - 4,2 KB     FYAM-suppleant i Videreuddannelsesudvalget
    Qurat Ul Ain
FYAM-suppleant i Videreuddannelsesudvalget    
Camilla Bengtsen
(valgt for et år)
 - 4,2 KB
 - 5,5 KB     FYAM-suppleant i Internationalt Udvalg
    Gyða Liv Flinker

Udover ovennævnte kandidater på diverse FYAM-poster har FYAM også disse repræsentanter i DSAM's regionsbestyrelser og repræsentantskab:

Region Syddanmark
Kirubakaran Balasubramaniam, medlem
Anders Elkær Jensen, medlem

Region Sjælland
Lasse Karlsen Eck, medlem
Qurat Ul Ain, suppleant

Region Midtjylland
Maria Bach Nikolajsen, medlem

Region Hovedstaden
Mette Arbjørn, medlem

Region Nordjylland
Ditte Værens, medlem
Cathrine Nørgaard Skou, suppleant

Link kopieret
14. sep. 2020
Om valg, kampagne og ny app

D. 9. september har alle FYAM'ere modtaget en elektronisk stemmeseddel i mailboksen - har du husket at bruge din stemme?

Der er fortsat en del FYAM-poster, der skal besættes - mød kandidaterne her

Der er også samtidig DSAM-valg i Region Sjælland, så FYAM-medlemmer i Region Sjælland skal stemme ved to valg. Og selvom DSAM-valget i Region Sjælland står mellem to speciallæger, opfordres FYAM-medlemmer alligevel til at bruge deres stemme. 

Såvel DSAM-formandskabet som FYAM-formandskabet ønsker en høj stemmeprocent, så vi sikrer et solidt mandat bag de valgte. 

Sidste frist for at stemme er d. 16. september 11.59!

Vi er stolte af vores FYAM-2020-kampagne, og håber, at vores plakat vil blive hængt op rundt omkring i klinikkerne.

Vi håber, at vi med kampagnen kan give et større indblik i, hvem “den nye, unge læge” er, og hvorfor vi er der. På den måde håber vi, at patienterne lærer os, uddannelseslægerne, bedre at kende – for det gør en forskel, at vi kender hinanden.

Du kan læse mere om kampagneplakaten her, hvor du også finder en print-selv-version samt et format, der passer til praksisskærme.

I Månedsskriftets podcast taler Christian Vøhtz med praktiserende læge og lektor Anette Graungaard om børnejournalen. Børnejournalen er et værktøj til den praktiserende læge for at kunne strukturere børnejournalen, så lægen også kommer omkring de mentale og sociale aspekter ved børnejournalen.

Derudover kan du læse om den evidensbaserede app “TrænSmertenVæk” fra sundhed.dk, der giver den praktiserende læge mulighed for at instruere patienter i træning og gør det nemt for patienten at komme i gang med træningen.

Lyt til gratis podcast om børnejournalen her

Læs gratis artikel om sundhed.dk's nye app her

Link kopieret
8. sep. 2020
Mange kandidater betyder elektronisk valg

Kære medlem

Det er en fornøjelse at stå i spidsen for FYAM og mærke, at lysten til at stille op til en post i FYAM-regi er så stor, som den har været i år. Selvom vi kører efter en demokratisk fordeling med flest mulige hoveder, så er der flere opstillede, end der er ledige poster. Så tusind tak til alle kandidater. Det betyder, at vi i morgen starter elektronisk valg til de fleste af de opslåede poster. 

Men først kan vi ønske tillykke med valget til:

 • Signe Sjøholm Uhlenfeldt, Region Hovedstadens nye medlem af FYAM-udvalget
 • Sara Kaae Frandsen, Region Hovedstadens nye suppleant i FYAM-udvalget
 • Gyða Liv Flinker, ny FYAM-suppleant i Internationalt Udvalg.

Tillykke til jer tre. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer.

Signe Sjøholm Uhlenfeldt - 36,2 KB Sara Kaae Frandsen - 5,1 KB Gyða Liv Flinker - 266,7 KB
 Signe Sjøholm Uhlenfeldt  Sara Kaae Frandsen  Gyða Liv Flinker


Alle øvrige poster vil som nævnt komme til afstemning via mail, som sendes til alle medlemmer fra valgsekretariatet@dadl.dk onsdag morgen kl. 6.00.

Der vil samtidig være DSAM-valg i Region Sjælland, så FYAM-medlemmer i Region Sjælland skal stemme ved to valg. Og selvom DSAM-valget i Region Sjælland står mellem to speciallæger, opfordres FYAM-medlemmer alligevel til at bruge deres stemme. 

Såvel DSAM-formandskabet som FYAM-formandskabet ønsker en høj stemmeprocent, så vi sikrer et solidt mandat bag de valgte. 

Vi ønsker alle et godt valg
Jesper Bossel Holst Christensen, formand for FYAM, og Ellen Jensen, næstformand i FYAM

Link kopieret
31. aug. 2020
REMINDER: Sidste frist for opstilling til VALG er ONSDAG kl. 12.

Har du lyst til at få indflydelse på din fremtid som almenmediciner, og brænder du for fagligt og organisatorisk arbejde, så er det bare at stille op. Men du tænker måske: Hvad er det lige, jeg stiller op til, og hvordan er det nu med det der valg til både DSAM og FYAM? Så er du ikke den eneste, og her kommer den korte forklaring:

Der er to valg. Det ene valg omhandler DSAM's regionsbestyrelser/repræsentantskab og omtales herunder som DSAM-valg. Det andet valg vedrører FYAM-udvalget og FYAM-poster i DSAM-udvalg og omtales herunder som FYAM-valg.

Jesper Bossel Holst Christensen, HU almen medicin, FYAM-formand, tidl Hippokrates Exchange-coordinator:

”Som suppleant til Internationalt Udvalg kan man blive dansk national exchange coordinator i Hippokrates Exchange og møde en masse engagerede læger i dansk og international sammenhæng. Jeg var med til at arrangere 3 ophold for udenlandske læger fra Shetlandsøerne, Spanien og Scotland, som besøgte Danmark i 2019 og havde rigtig spændende ophold.”

Anne Mette Torp, HU almen medicin, Medlem af FYAM-udvalget, valgt i Region Midtjylland og medlem af NYGP:

"De sidste 3 år har jeg været aktiv i FYAM-udvalget som medlem for Region Midt. Jeg har fået en stor viden om vores faglige selskab og forholdene for uddannelseslæger i almen medicin. Det bedste har dog været at få nye venner fra hele landet, alle nogen, der lige som jeg brænder for vores fag. Jeg har engageret mig i forskellige projekter, bla. været med til at lave prækongres forud for Nordisk Kongres. Alt har været drevet af lyst og intet af tvang. Jeg kan kun anbefale at stille op til en post!"

Sarah Hussein, suppleant i Videreuddannelsesudvalget (VIA)

Det seneste år har der været forskellige emner og projekter op at køre i VIA. Et eksempel på arbejdet i VIA har været at udarbejde vejledning til uddannelseslæger og tutorlæger om, hvad uddannelseslægen kan arbejde med under lockdown ifm. coronapandemien, når der ikke har været stort patientflow i praksis. 

Er man således interesseret i at være med til at påvirke videreuddannelsen samt have indflydelse på FYAM i det omfang, man har tid til, er en post i VIA perfekt. 

For mit vedkommende har arbejdet som suppleant  i VIA betydet, at jeg har fået bedre indsigt i det organisatoriske i vores videreuddannelse og i FYAM samt dannet relationer til erfarne repræsentanter i både VIA og FYAM fra alle regioner. Derudover giver det en vis stolthed, at man som ung læge kan komme med forslag til ændringer i VIA, som bliver taget alvorligt af de erfarne speciallæger i VIA. 

DSAM’s repræsentantskab består af 5 regionsbestyrelser. I alle regionsbestyrelser sidder et FYAM-medlem og en FYAM-suppleant – foruden et forskelligt antal praktiserende læger. Der er ledige FYAM-poster i alle regioner.

Medlemmer af repræsentantskabet forventes at deltage i 2 repræsentantskabsmøder om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Det er meget forskelligt, hvor mange møder og anden aktivitet, der holdes i de enkelte regionsbestyrelser, så her må du forhøre dig hos den nuværende regionsbestyrelse eller på DSAM’s hjemmeside.

Læs mere på DSAM’s hjemmeside om valget, og hvordan du stiller op.

FYAM-udvalgets hovedopgave er at varetage FYAM-medlemmernes interesser i DSAM og i andre sammenhænge, fx PLO/DSAM’s Rekrutteringsudvalg og Yngre Lægers Almen praksis-udvalg.

FYAM-udvalget består af regionale medlemmer og -suppleanter samt observatører af FYAM-medlemmer i DSAM’s andre udvalg og folk, der er udpeget til andre udvalg.

Disse poster er på valg til FYAM-udvalget:

 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Syddanmark
 • Medlem i FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
 • Medlem af FYAM-udvalget for Region Midtjylland (kun til 2021)
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Midtjylland (kun til 2021)
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Sjælland

Der afholdes udvalgsmøder 6 gange årligt på skift i Kolding, Århus, Odense, Aalborg og København. Herudover afholdes hvert år imarts måned et 2-dages internat.

Som medlem af/observatør i FYAM-udvalget forventes det, at man deltager i udvalgsmøderne og i de aktiviteter, der initieres af udvalget. Du får mulighed for at udvide dit almenmedicinske netværk, og du møder kollegaer på tværs af landet. Du får indflydelse, og har du en god idé til et projekt, er det bare med at forelægge idéen for FYAM-udvalget, tage initiativ og sætte tingene i gang. Arbejdet i FYAM er drevet af frivillige kræfter og er meget givende både fagligt og socialt.

Regionale medlemmer og suppleanter til FYAM-udvalget

Der er tillidsposter på valg i alle regioner, på nær Region Nordjylland. Du kan stille op i den region, du arbejder i. Ud over deltagelse som beskrevet ovenfor er de regionale medlemmer og suppleanter også bindeled mellem FYAM-udvalget og den regionale FYAM-gruppe. Læs mere om arbejdsopgaverne, og hvad man kan engagere sig i på fyam.dk.

FYAM-poster i DSAM’s stående udvalg

FYAM er repræsenteret ved mindst et FYAM-medlem og en suppleant i DSAM’s faste udvalg, og af disse poster er følgende på valg:

 • Videreuddannelsesudvalget: 1 medlem og 1 suppleant
 • Kvalitetsudvalget: 1 medlem og 1 suppleant (suppleant kun til 2021)
 • Internationalt udvalg: 1  suppleant

Læs mere om arbejdet i de enkelte udvalg på fyam.dk

Alle medlemmer af FYAM kan stille op til DSAM- og FYAM-valgene. Du stemmer i den region, hvor du aktuelt arbejder, så det er vigtigt, at dine medlemsoplysninger er korrekte. Disse oplysninger kan du selv ændre på DSAMs hjemmeside.

Læs mere om FYAM-valget, hvordan du stiller op, og hvem der er dine modkandidater herog om DSAM-valget her.

Det står skidt til med mænds sundhed sammenlignet med kvinder. Men hvorfor, og hvad kan vi gøre som praktiserende læger? Læs mere om dette i denne artikel, og lyt til podcasten med redaktør Christian Vøhtz og artiklens forfatter Svend Aage Madsen i samtale om emnet.

Læs gratis artikel om emnet her

Lyt til gratis podcast om emnet her

Link kopieret
27. aug. 2020
Valg til FYAM

Har du lyst til at få indflydelse på din fremtid som almen mediciner, og brænder du for fagligt og organisatorisk arbejde? Så er det nu, at du skal stille op til FYAM-valget og være med til at forme hverdagen og fremtiden for almen medicin.

I FYAM arbejder vi bl.a. med kvalitetsudvikling, forskning, uddannelse og internationalt samarbejde. Vi mødes i forskellige sammenhænge og skaber relationer til vores kommende kollegaer, samtidigt med at vi er med til at forme, hvordan faget almen medicin skal udvikle sig.

Der er mange forskellige poster og flere forskellige udvalg, som du kan stille op til, alt efter om du gerne vil være fagligt aktiv og/eller hellere vil deltage i nogle af FYAM’s mange aktiviteter.

Alt det kræver for at stille op til FYAM valget er, at du skal indsende et kort valgoplæg til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk inden den 2. september, hvor du skriver lidt om dig selv, og hvorfor du gerne vil stille op.

Meld dig på banen til en af vores ledige FYAM-poster - vi har brug for dig!

FYAM i Kvalitetsudvalget - er du kvalitetsbevidst?
Kvalitet er en vigtig del af faget for almen medicin, og det er hele tiden i hastig udvikling. I takt med at samfundet ændrer sig, så ændrer betingelserne og kravene for kvalitet sig også. Som medlem i Kvalitetsudvalget vil du både komme til at arbejde tværfagligt og tværsektorielt med bl.a. klyngerne, patientsikkerhed, datainsamling og meget mere.

FYAM i Internationalt udvalg - for dig der vil arbejde globalt
Her er muligheden for at skabe et stærkt internationalt netværk og hele tiden være opdateret på, hvad der rører sig i den almen medicinske verden. Som medlem i Internationalt udvalg er du bl.a med til at arrangere udlandsophold, prækongresser og deltage i internationale kongresser.

FYAM i VIA - vil du have indflydelse på, hvad du lærer?
Videreuddannelsesudvalget arbejder med at forbedre den almen medicinske uddannelse på alle trin - lige fra bachelorstudiet til efteruddannelsen. Som medlem er du med til at sørge for, at nye medicinstuderende får den bedste introduktion til almen medicin, og at du selv får god og relevant efteruddannelse igennem hele dit virke som læge.

Sara Kaae Frandsen, opstiller til FYAM valget 2020:

"Mit navn er Sara Kaae Frandsen. Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2019, og jeg brænder for Almen Medicin. Jeg har nu fået introstilling i Almen Medicin i Jægerspris og glæder mig meget. Derfor håber jeg nu, at jeg kan få lov til at være en del af FYAM-udvalgene, så jeg kan arbejde på at fremme glæden ved det Almen Medicinske speciale og fremme trivslen og sammenholdet blandt os, der er på vej ind i det."

Der er valg til følgende poster, alle gældende fra oktober 2020 til oktober 2022, medmindre andet er nævnt:

 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Syddanmark
 • Medlem i FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
 • Medlem af FYAM-udvalget for Region Midtjylland (kun til 2021)
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Midtjylland (kun til 2021)
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Sjælland
 • FYAM-suppleant i Internationalt udvalg
 • FYAM-medlem af Videreuddannelsesudvalget
 • FYAM-suppleant i Videreuddannelsesudvalget
 • FYAM-medlem af Kvalitetsudvalget
 • FYAM-suppleant i Kvalitetsudvalget (kun til 2021)

For at stille op skal du sende et kort valgoplæg (gerne inklusiv foto af dig selv) til en af posterne (eller i prioriteret rækkefølge til flere af posterne) senest 2. september kl. 12:00 til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk.

Valget gennemføres elektronisk 9.-16. september. Man vælges for 2 år ad gangen, men man kan kun fortsætte til næste FYAM-årsmøde, hvis man i mellemtiden bliver speciallæge. 

Læs mere om valget her

Link kopieret
19. aug. 2020
Vil du have indflydelse på din nutid og fremtid som læge?

Vi har mange arbejdsår foran os - så lad os sammen gøre vores til, at vi yngre læger har indflydelse på vores fag.

I FYAM arbejder vi bl.a. med kvalitetsudvikling, forskning, uddannelse og internationalt samarbejde.

Vi mødes i forskellige sammenhænge, og får herved opbygget et stort netværk og stor samhørighed med kommende kolleger. Har du lyst til at være med til at påvirke vores fag? Du kan vælge at blive fagligt aktiv og/eller bare deltage i nogle af FYAM's mange aktiviteter nationalt eller regionalt.

Meld dig på banen til en af vores ledige FYAM-poster- vi har brug for dig!

Jesper Bossel Holst Christensen, HU almen medicin, FYAM-formand, tidl Hippokrates Exchange-coordinator:

”Som suppleant til Internationalt Udvalg kan man blive dansk national exchange coordinator i Hippokrates Exchange og møde en masse engagerede læger i dansk og international sammenhæng. Jeg var med til at arrangere 3 ophold for udenlandske læger fra Shetlandsøerne, Spanien og Scotland, som besøgte Danmark i 2019 og havde rigtig spændende ophold.”

Anne Mette Torp, HU almen medicin, Medlem af FYAM-udvalget, valgt i Region Midtjylland og medlem af NYGP:

"De sidste 3 år har jeg været aktiv i FYAM-udvalget som medlem for Region Midt. Jeg har fået en stor viden om vores faglige selskab og forholdene for uddannelseslæger i almen medicin. Det bedste har dog været at få nye venner fra hele landet, alle nogen, der lige som jeg brænder for vores fag. Jeg har engageret mig i forskellige projekter, bla. været med til at lave prækongres forud for Nordisk Kongres. Alt har været drevet af lyst og intet af tvang. Jeg kan kun anbefale at stille op til en post!"

Der er valg til følgende poster, alle gældende fra oktober 2020 til oktober 2022 medmindre andet er nævnt:

 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Syddanmark
 • Medlem i FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
 • Medlem af FYAM-udvalget for Region Midtjylland (kun til 2021)
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Midtjylland (kun til 2021)
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Sjælland
 • FYAM-suppleant i Internationalt udvalg
 • FYAM-medlem af Videreuddannelsesudvalget
 • FYAM-suppleant i Videreuddannelsesudvalget
 • FYAM-medlem af Kvalitetsudvalget
 • FYAM-suppleant i Kvalitetsudvalget (kun til 2021)

For at stille op skal du sende et kort valgoplæg (gerne inklusiv foto af dig selv) til en af posterne (eller i prioriteret rækkefølge til flere af posterne) senest 2. september kl. 12:00 til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk.

Valget gennemføres elektronisk 9.-16. september. Man vælges for 2 år ad gangen, men man kun kan fortsætte til næste FYAM-årsmøde, hvis man i mellemtiden bliver speciallæge. 

Læs mere om valget her

Link kopieret
29. jul. 2020
FYAM har lavet kampagneplakaten: ”Her i lægehuset kan du møde uddannelseslæger”

Er du egentlig læge?

Det spørgsmål tror vi, at mange uddannelseslæger har måtte svare på mange gange. Spørgsmålet falder gerne efter en, efter egen mening, vellykket konsultation, hvor man virkelig fik lagt en skarp dagsorden, nailede alle fire f’er, skabt en fantastisk alliance og lagt en formidabel plan (inkl. sikkerhedsnet selvfølgelig). Og så kommer det, det lille spørgsmål: “Der stod uddannelseslæge på døren. Er du i en slags praktik?”

Og man føler sig egentligt ikke som en større læge af at høre sig selv udtale ordene: “Jeg ér rent faktisk læge.”

Se mere på FYAM's hjemmeside

I FYAM-udvalget satte vi os for at gøre noget ved ovenstående, efter at et af vores FYAM-medlemmer kontaktede udvalget i efteråret. Hun havde den idé at lave en plakat, der kunne tydeliggøre overfor patienterne, hvem “de dér uddannelseslæger” egentlig er. For det er da ikke nemt at forstå, HVAD en uddannelseslæge egentlig er, og HVORFOR man stadig er under uddannelse, når man nu har færdiggjort sin lange universitetsuddannelse, for … ”en praktiserende læge er jo ikke en speciallæge, vel? Det er vel en slags læge?”

Vi har i FYAM-udvalget arbejdet videre med projektet og er stolte af, at vi nu kan præsentere FYAM-kampagnen 2020.

Udover at oplyse, hvad en uddannelseslæge er, blev vi i arbejdsgruppen hurtigt enige om, at plakaten skulle understrege en anden pointe. Nemlig at praktiserende læger er speciallæger i almen medicin. Det, synes vi, er vigtigt.

Plakaten vil blive uddelt på årsmødet, og vi arbejder på en version, der kan sættes på praksisskærme, hvilket vil blive udsendt fra DSAM og med PLO’rientering.

Vi glæder os til at se plakaten hænge i landets lægehuse. Tag venligst godt imod i den!

Poster på valg

I FYAM får du et socialt og fagligt fællesskab med andre yngre læger, som er under uddannelse til speciallæge i almen medicin eller på vej ind i specialet, regionale kurser og sociale arrangementer, mulighed for at deltage frivilligt i organisationsarbejde eller græsrodsprojekter og indflydelse på uddannelsesforhold for yngre almenmedicinere, specialet og internationalt.

Der er valg til følgende poster, alle gældende fra oktober 2020 til oktober 2022 medmindre andet er nævnt:

 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Syddanmark
 • Medlem af FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
 • Medlem af FYAM-udvalget for Region Midtjylland (kun til 2021)
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
 • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Sjælland
 • FYAM-suppleant i Internationalt udvalg
 • FYAM-medlem af Videreuddannelsesudvalget
 • FYAM-suppleant i Videreuddannelsesudvalget
 • FYAM-medlem af Kvalitetsudvalget
 • FYAM-suppleant i Kvalitetsudvalget (kun til 2021)

Læs mere om valget her

Forhåbentlig har du fået lyst til at stille op!

Link kopieret
Flere nyhedsbreve

Tilmeld dig FYAM's nyhedsbreve

Vælg nyhedsbreve
Nyheder fra FYAM-udvalget
FYAM Hovedstaden
FYAM Sjælland
FYAM Syddanmark
FYAM Midtjylland
FYAM Nordjylland

Navn
E-mail

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk