6. dec. 2019
Nyt fra FYAM

Vi troede, det var Julemanden, der kom med gaver, men vi tog fejl…

Vi troede, det var Julemanden, som var kommet alt for tidligt i år, da vi så tre store blå postsække på kontoret forleden. Først blev vi meget glade og tænkte, at Julemanden havde afsat ekstra julegaver til det hårdtarbejdende sekretariat, men så kiggede vi nede i sækken. Og hvad fandt vi? En hel masse returpost, som skal sorteres og pakkes ud.

 I uge 46 sendte DSAM’s sekretariat tre kliniske vejledninger ud til alle praktiserende læger og alle medlemmer, og de fleste er heldigvis landet godt i postkasserne.

 Posten kommer som regel retur af en eneste grund: Postadressen er ikke opdateret. Vi kan vist roligt sige, at vejledningerne i papirform er meget populære, og vi ved, der er rift om dem. Derfor opdater din postadresse i dag, hvis du er en af dem, der ikke har modtaget vores vejledninger! Eller skriv en mail, så sender vi dig vejledningerne til den rigtige adresse. Vi lover, at vi ikke er sure, når vi svarer.  

 En større optælling har vist, at størstedelen af returposten kommer fra de unge læger. Eller FYam’erne. Så altså en særlig stor bøn til jer. Er I søde - med kanelsukker og juleknas på – at opdatere jeres medlemsoplysninger.

Du gør det her på MIT MEDLEMSSKAB

Eller skriv til FYAM's mail: fyam@dsam.dk

Kære FYAM-medlem

Både forskning og de dominerende forståelsesmodeller viser, at sorg ikke går over, men er en tilstand, vi må lære at leve med. Spørgsmålet er så hvordan? Praktiserende læger kan spille en vigtig, støttende rolle for sørgende patienter, og her er det et godt udgangspunkt at være opdateret på, hvad vi i dag ved om emnet. Lyt med her og bliv klogere på, hvordan du kan støtte dine patienter i sorg.

Læs gratis artikel om emnet her

Lyt til gratis podcast emnet her

Månedsskriftets tilbud til alle FYAM medlemmer

Som FYAM-medlem får du et indmeldelsestilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online) i hele 2020 for kun 500,- kr. incl. moms. (Normalprisen for abonnementet er pr. år for uddannelseslæger 800,- kr. og for praktiserende læger 1.600,- kr.)

Månedsskriftet giver dig en bred faglig opdatering opdatering på livet i almen praksis.

Link kopieret
24. okt. 2019
Nye i FYAM-udvalget og artikel samt podcast fra Månedsskriftet

D. 4. oktober blev der afholdt FYAM-time i forbindelse med DSAM's årsmøde i Kolding. Her blev der bla. valgt en ny formand, nye medlemmer og suppleanter i FYAM-udvalg og andre af DSAM's faste udvalg. En oversigt over medlemmerne af FYAM-udvalget kan ses på hjemmesiden.

Der er fortsat to vakante poster vi skal have besat: 

 • Suppleant for Region Syddanmark i FYAM-udvalget
 • Suppleant i Internationalt Udvalg, Observatør i FYAM-udvalget

Vil du gerne stille op til en af de vakante poster, så bedes du sende et lille skriv om din motivation til Jesper Bossel Holst Christensen, formand for FYAM-udvalget, senest d. 12. november.

Kære FYAM-medlem,

Månedsskrift for almen praksis har bedt speciallæge i almen medicin Jesper Bay-Hansen om at beskrive, hvordan man kan forstå taknemmelighed, og hvordan taknemmelighed kan bruges i det kliniske arbejde i almen praksis.
God læse- og lyttelyst! 

Læs gratis artikel om emnet her

Lyt til gratis podcast om emnet her

Link kopieret
26. sep. 2019
Valg til FYAM

Har du gået og ærgret dig over at du ikke nåede at stille op til valget til FYAM for nogle uger siden, så behøver du det ikke mere. Der er nemlig en række poster, som ikke er blevet besat ved det elektroniske valg, hvorfor der er mulighed for at stille op i FYAM-timen under DSAMs årsmøde fredag d. 4. oktober om eftermiddagen på Comwell i Kolding. Er du stadig i tvivl, så find en af de aktive FYAM’er i løbet af dagen, - de er til at kende på deres grå t-shirts med FYAM logoet på - og hør hvad det går ud på.

Følgende poster er ledige:

• Medlem fra Region Sjælland i FYAM-udvalget
• Medlem fra Region Syddanmark i FYAM-udvalget
• Suppleant fra Region Syddanmark i FYAM-udvalget (1 år)
• Suppleant i Internationalt udvalg (1 år)
• Suppleant i Videreuddannelsesudvalget

FYAM-timen afholdes kl. 17.15-18.30

Denne session er for alle FYAM’er. Her får du bl.a. mulighed for at få sat ansigter på FYAM-udvalget og aktive i andre af DSAM's udvalg, stemme på kandidater til de ledige poster og høre et oplæg fra PLO om deres nye rekrutteringskampagne. Vi slutter af med en øl eller sodavand inden festmiddagen.

Har du ikke mulighed for at deltage i årsmødet, men gerne vil stille op, så send et billede og et kort valgoplæg til Annemette Phil Lundberg, formand for FYAM-udvalget, senest onsdag den 2. oktober kl. 12:00.

Årsmødet er for dig, som er fagligt interesseret, og hvor du kan blive opdateret på nyeste viden og mødes og mingle med dine lægekolleger. Men ikke mindst, være med til et brag af en fest.

Læs hele programmet og tilmeld dig NU! Sidste frist for tilmelding er d. 29. september.

Årsmødet finder sted i Kolding den 4. oktober 2019.

BEMÆRK! Årsmødet er godkendt af Fonden for Almen Praksis, og derfor modtager du refusion ved deltagelse. Kurset har aktivitetsnummer 2019-0502. Her finder du guide til ansøgning om refusion. Gælder uddannelseslæger i fase 2 og 3.

Husk også at sætte kryds i kalenderen d. 11.-15. november, hvor der afholdes Lægedage i Bella Center i København. 

Lægedage er en rigtig god anledning til at få inspiration både fagligt og organisatorisk. Det er samtidig en oplagt mulighed for at møde kollegerne, også dem med praksis i en anden del af landet, føle fællesskabet i det at være en profession, og ikke mindst til at tage nogle drøftelser af, hvordan vi ser på fremtidens sundhedsvæsen.

Temaet for årets Lægedage er:

Hvordan giver vi mest til dem med størst behov og skaber mest mulig sundhed?
– populationsomsorg i almen praksis

Tilmelding til Lægedage 2019 er åben - du kan tilmelde dig her. Fristen for tilmelding er den 31. oktober.

Lægedage er også godkendt af Fonden for Almen Praksis!

Link kopieret
3. sep. 2019
REMINDER: Sidste frist for opstilling til VALG er i MORGEN kl. 12.

Har du lyst til at få indflydelse på din fremtid som almen mediciner og brænder du for fagligt og organisatorisk arbejde, så er det bare at stille op. Men du tænker måske: Hvad er det lige jeg stiller op til, og hvordan er det lige med det der valg til både DSAM og FYAM? Så er du ikke den eneste, og her kommer den korte forklaring:

Der er to valg. Det ene valg omhandler DSAM's regionsbestyrelser/repræsentantskab og omtales herunder som DSAM-valg. Det andet valg vedrører FYAM-udvalget og FYAM-poster i DSAM-udvalg og omtales herunder som FYAM-valg.

DSAM’s repræsentantskab består af 5 DSAM regionsbestyrelser, og der er i år valg i alle disse bestyrelser. Som FYAM-medlem kan man stille op til en repræsentant- eller suppleant post i den region, man arbejder i. DSAMs love siger at der som minimum skal være et hvis antal DSAM-medlemmer i en regionsbestyrelse, men det afhænger af medlemsantal i den enkelte region, derfor er det forskelligt, hvor mange FYAM-medlemmer, der kan være i en regionsbestyrelse. I år er følgende poster på valg, hvor du som FYAM-medlem kan stille op:

 • Region Hovedstaden: 2 medlemsposter, som kan besættes af FYAM’ere
 • Region Sjælland: 1 medlemspost, som kan besættes af en FYAM’er, og 1 suppleantpost, som skal besættes en FYAM’er.
 • Region Syddanmark: 1 medlemspost, som skal være en FYAM’er, og 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er.
 • Region Midtjylland: 1 medlemspost, som skal være en FYAM’er, 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er, og 1 suppleantpost, som skal være en FYAM’er
 • Region Nordjylland: 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er.

Medlemmer af repræsentantskabet forventes at deltage i 2 repræsentantskabsmøder om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Det er derimod meget forskelligt, hvor mange møder og anden aktivitet, der holdes i regionsbestyrelserne, så her må du forhøre dig hos den nuværende regionsbestyrelse eller på DSAMs hjemmeside.

Læs mere på DSAM’s hjemmeside om valget, hvordan du stiller op og deltag i valgmødet i din arbejdsregion

FYAM-udvalgets hovedopgave er at varetage FYAM-medlemmernes interesser i DSAM og i andre sammenhænge, fx PLO/DSAM’s Rekrutteringsudvalg, Yngre lægers Almen Praksisudvalg m.fl.

FYAM-udvalget består af regionale repræsentanter og suppleanter samt observatører af FYAM-medlemmer i DSAM’s andre udvalg og folk, der er udpeget til andre udvalg.

Der afholdes udvalgsmøder 6 gange årligt på skift i Kolding, Århus, Odense og København. Herudover afholdes der en gang årligt et 2-dages internat i marts måned.

Som medlem/observatør i FYAM-udvalget forventes det, at man deltager i udvalgsmøderne og i de aktiviteter, der initieres af udvalget.  Du får mulighed for at udvide dit almenmedicinske netværk, og du møder kollegaer på tværs af landet. Du får indflydelse, og har du en god idé til et projekt, er det bare med at forelægge idéen for FYAM-udvalget, tage initiativ og sætte tingene i gang. Arbejdet i FYAM er drevet af frivillige kræfter og er meget givende både fagligt og socialt.

Formand for FYAM-udvalget

Formandsposten er på valg i år og den nuværende formand, Annemette Pihl Lundberg genopstiller ikke. Som formand for FYAM-udvalget er man også født medlem af DSAMs bestyrelse og kommer derfor helt ind i maskinrummet i selskabet.

Regionale medlemmer og suppleanter til FYAM-udvalget

Der er tillidsposter på valg i alle regioner, på nær Region Hovedstaden. Du kan stille op i den region, du arbejder i. Ud over deltagelse som beskrevet ovenfor er de regionale medlemmer og suppleanter også bindeled mellem FYAM-udvalget og den regionale FYAM-gruppe. Læs mere om arbejdsopgaverne og hvad man kan engagere sig i på fyam.dk.

FYAM-poster i DSAM’s stående udvalg

FYAM er repræsenteret ved mindst et FYAM-medlem og en suppleant i DSAM’s faste udvalg, og af disse poster er følgende på valg:

 • Videreuddannelsesudvalget: 1 repræsentant og 1 supplean
 • Kvalitetsudvalget: 1 suppleant
 • Internationalt udvalg: 1 repræsentant

Læs mere om arbejdet i de enkelte udvalg på fyam.dk

Alle medlemmer af FYAM kan stille op til DSAM- og FYAM-valgene. Du stemmer i den region, hvor du aktuelt arbejder, så det er vigtigt, at dine medlemsoplysninger er korrekte. Disse oplysninger kan du selv ændre på DSAMs hjemmeside. Læs mere om FYAM-valget, hvordan du stiller op og hvem der dine modkandidater her og til DSAM-udvalget her.

 

Link kopieret
29. jul. 2019
Skynd dig: Prisen på DSAM's årsmøde stiger på torsdag

Kære FYAM'er

Vi håber, at du nyder sommeren og er blevet fyldt op med ny energi. Hvis du ikke fik tilmeldt dig DSAM's årsmøde 2019 før sommerferien, så er nu et rigtig godt tidspunkt. Den 1. august stiger priserne med cirka 20 procent, så hvis du vil med til reduceret pris, skal du tilmelde dig senest på onsdag. 

Samtidig justerer vi antal værelser, så efter 1. august kan vi ikke længere garantere dig en seng at sove i.

Og endnu en vigtig grund til at være i god tid er valget af de parallelle sessioner. Efterhånden som de bliver fyldt op, lukker muligheden for tilmelding, og udvalget at de parallelle sessioner skrumper derfor, jo længere tid du venter. Indtil videre er der dog plads på dem alle. 

– Det er temaet for DSAM's årsmøde 2019, der som altid er præget af den aktuelle hverdag i almen praksis. Og hverdagen lige nu sætter fagligheden på spidsen. Der er brug for forandring, hvis vi skal nå det hele. Der skal tages kloge beslutninger, og vi må være på forkant og vende udfordringer til muligheder, hvis vi skal tage os godt af patienterne og bevare arbejdsglæden.

Dagen er fuld af keynote, forskellige faglige sessioner, ph.d.-cup og ikke mindst socialt samvær og networkning. 

DSAM's årsmøde er primært for medlemmer af selskabet, men alle kan deltage. Årsmødet arrangeres af kolleger for kolleger. Det holdes i år fredag den 4. oktober på Comwell Kolding. 

Årsmødet forventes godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis for uddannelseslæger i fase 2 og 3. 

Er du uddannelseslæge på hospitalsophold, kan du måske prøve at tale med din tutorlæge om at bruge en af dine returdage på årsmødet – og tag endelig din tutorlæge med! 

Link kopieret
30. jul. 2019
Sensommerhilsen: Valg til FYAM og DSAM og nye kurser fra YL og PLO

Den danske sommer er over os – alt fra over 30 grader og solskin til regn og blæst. Og med sommerferie kommer der tid til at slappe af og nyde familien. Måske har du ovenikøbet haft tid til at tænke over, om du har lyst til at engagere dig i dit faglige selskab? Det håber vi meget, og det kan du gøre på flere måder. Der er valg til september og mere information følger i lde kommende uger. 

I FYAM-udvalget er følgende poster på valg:

 • Formand
 • Region Sjælland: 1 repræsentant og 1 suppleant
 • Region Syddanmark: 1 repræsentant og 1 suppleant
 • Region Midtjylland: 1 repræsentant og 1 suppleant
 • Region Nordjylland: 1 repræsentant og 1 suppleant

Læs mere om FYAM-udvalget her og på fyam.dk. Er du interesseret i høre mere om de enkelte poster, så kontakt de nuværende medlemmer på mail (kontaktoplysninger findes her.

Følgende FYAM-poster i DSAM's udvalg er på valg:

 • Videreuddannelsesudvalget: 1 repræsentant og 1 suppleant
 • Kvalitetsudvalget: 1 suppleant
 • Internationalt udvalg: 1 repræsentant

Læs mere om de enkelte udvalg på fyam.dk.

Har du lyst til at være en del af DSAM's repræsentantskab, så er følgende poster på valg:

 • Region Hovedstaden: 2 medlemsposter, som kan besættes af FYAM’ere.
 • Region Sjælland: 1 medlemspost, som kan besættes af en FYAM’er, og 1 suppleantpost, som skal besættes en FYAM’er.
 • Region Syddanmark: 1 medlemspost, som skal være en FYAM’er, og 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er.
 • Region Midtjylland: 1 medlemspost, som skal være en FYAM’er, 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er, og 1 suppleantpost, som skal være en FYAM’er.
 • Region Nordjylland: 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er.

Læs mere om valget til DSAM's repræsentantskab, valgmøder og opstilling her (https://www.dsam.dk/flx/valg/).

FYAM er også repræsenteret i andre udvalg, hvor posterne ikke er på valg, men man udpeges af FYAM-udvalget. Følgende udpegninger er ledige fra oktober:

 • YL's Almen praksis udvalg: 1 udpegning
 • DSAM/PLO Rekrutteringsudvalg: 1 udpegning.

Mere information om posterne, og hvordan du kommer i betragtning til en udpegning, følger i et kommende nyhedsbrev, men har du allerede nu lyst til at vide mere, kan du kontakte de nuværende medlemmer. Kontaktinformation findes her.

Information om valgprocedure følger efter sommerferien i nyhedsbreve, på hjemmesiden og Facebook.

YL har lavet to nye kurser målrettet uddannelseslæger i almen praksis. De fungerer som andre YL-kurser, hvor I mindst skal være 10 medlemmer af YL for at rekvirere et kursus.

Kollegial sparring - inspiration til en 12-mandsgruppe 
Du bliver introduceret til, hvordan du kan strukturere og facilitere kollegial sparring. Desuden får du ideer til, hvordan du starter og vedligeholder en 12-mandsgruppe med fokus på sparring.

Trivsel i almen praksis
At sætte fokus på begejstring og belastning i almenmedicineres lægeliv.

Ved den sidste overenskomstfornyelse for praksisamanuenser i fase 2 og 3 blev det aftalt, at fase 3-praksisamanuenser har ret til frihed uden løn på én hverdag til deltagelse i et praksiskøbskursus. Samtidig blev det i Fonden for Almen Praksis besluttet at udvide tilskudsmulighederne, sådan at fase 3-læger kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste i én hverdag samt eventuelle kursus- og transportudgifter udover tilskuddet på 4.000 kr. Ordningen træder i kraft 1. august 2019.

Som en følge heraf udbyder PLO-E derfor nye moduler til det populære praksiskøbskursus, der er målrettet kommende praktiserende læger.

De enkelte moduler kan tages særskilt. Man tilmelder sig og betaler pr. modul.

Praksiskøb – Grundkursus fokuserer på konkrete forhold vedrørende købekontrakt, goodwill, samarbejdsaftaler og interessentskabskontrakt, personaleforhold, pensions- og forsikringsforhold, aktuelle overenskomstsystem, valg af praksisformer og eventuelle kompagnoner samt økonomien i praksis herunder virksomhedsordning. Dette efterårs kursus er fyldt, men du kan allerede nu tilmelde kurset i efteråret 2020.

Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder 1 og 2 sætter fokus på de mange aspekter, der er ved at være leder i almen praksis. Kurserne indeholder overvejelser om lægelivet anno 2019, det personlige lederskab, ledelse og organisering i forskellige slags praksis, personaleledelse og kvalitetsudvikling.

Første kursus er allerede i november 2021: Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder – 1. 
Andet kursus til februar 2020: Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder – 2. 

Link kopieret
27. maj. 2019
Tilbud på Månedsskriftet

Som FYAM medlem får du pr. 1.6.2019 og året ud et indmeldelsestilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online) for kun 300,- kr. incl. moms. (Normalprisen for abonnementet er pr. år for  uddannelseslæger 800,- kr. og for praktiserende læger 1.600,- kr.)

Månedsskriftet giver dig bred faglig opdatering på livet i almen praksis.

Hæftet udkommer 11 gange årligt og et abonnement indeholder både en papirudgave samt en online adgang, hvor der kan søges på artikler helt tilbage til 2001.

Læs mere her


 - 38,5 KB

 

 

 

Link kopieret
23. maj. 2019
NYGP prækongres og tilbud om gratis artikel og podcast fra Månedsskriftet

Har du husket at tilmelde dig til NYGP prækongressen før Nordisk Kongres for yngre læger?

Nordic Young General Practitioners (NYGP) afholder for anden gang prækongres i weekenden før Nordisk Kongres. I løbet af to dage mødes kollegaer fra hele Norden til en diskussion om fremtidens almene praksis. Der vil være workshops i ultralyd, oplæg om narrativ medicin, innovative initiativer, telemedicin og meget mere. 

Du kan læse mere om prækongressen her

Endnu et godt tilbud fra Månedsskriftet

I palliative forløb er det ofte patientens fysiske symptomer, som fylder hos os som læger, men psykiske og eksistentielle problematikker kan ligeledes påføre patienten stor lidelse.

Man kan som fagperson til tider føle sig dårligt klædt på til at adressere de eksistentielle spørgsmål eller måske blive utilpas ved påmindelsen om ens egen dødelighed. 

Denne måneds podcast  "Eksistentiel lidelse hos patienter i palliative forløb" af Dorte Lange Høst et al. giver os betragtninger af eksistensiel lidelse fra både patientens og den sundhedsfagliges perspektiv. God lyttelyst! 

Læs gratis artikel om emnet her

Lyt til gratis podcast her

Link kopieret
2. maj. 2019
Gratis EUROPREV webinar

Deltag i et gratis EUROPREV e-learning webinar

The European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice (EUROPREV) har til formål at udbrede og undervise i sygdomsforebyggelse og behandling indenfor almen medicin.

EUROPREV afholder et gratis webinar, hvor internationale læger og professorer i almen medicin forelæser om diagnosticering, forebyggelse og behandling i almen praksis samt sundhedspromovering, hvor du har mulighed for at chatte og stille spørgsmål under webinaret.

Praktisk info:

Tilmelding foregår via link her

Det fulde program kan læses her

Webinaret består af 6 moduler à 90 minutter

Der afholdes ca. ét modul om måneden

Efter afsluttet webinar udstedes et Certificate of Attendance

 
Link kopieret
Flere nyhedsbreve

Tilmeld dig FYAM's nyhedsbreve

Vælg nyhedsbreve
Nyheder fra FYAM-udvalget
FYAM Hovedstaden
FYAM Sjælland
FYAM Syddanmark
FYAM Midtjylland
FYAM Nordjylland

Navn
E-mail

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk