4. sep. 2018
Valg til DSAM og FYAM – stil op senest i MORGEN kl. 12:00!!!

Valg til DSAM og FYAM – stil op senest d. 5. september kl. 12:00.

Har du lyst til at få indflydelse på din fremtid som almen mediciner og brænder du for fagligt og organisatorisk arbejde, så er det bare at stille op. Men du tænker måske: Hvad er det lige jeg stiller op til, og hvordan er det lige med det der valg til både DSAM og FYAM? Så er du ikke den eneste, og her kommer den korte forklaring:

Der er to valg. Det ene valg omhandler DSAM's regionsbestyrelser/repræsentantskab og omtales herunder som DSAM-valg. Det andet valg vedrører FYAM-udvalget og FYAM-poster i DSAM-udvalg og omtales herunder som FYAM-valg.


DSAM-valg

DSAM’s repræsentantskab består af 5 DSAM regionsbestyrelser, og der er i år valg i alle disse bestyrelser. Som FYAM-medlem kan man stille op til en repræsentant- eller suppleant post i den region, man arbejder i.

Medlemmer af repræsentantskabet forventes at deltage i 1-2 repræsentantskabsmøder om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Det er derimod meget forskelligt, hvor mange møder og anden aktivitet, der holdes i regionsbestyrelserne, så her må du forhøre dig hos den nuværende regionsbestyrelse eller læse i det seneste nummer af Practicus.

Læs mere på DSAM’s hjemmeside om valget, hvordan du stiller op og deltag i valgmødet i din arbejdsregion.


FYAM-valg

FYAM-udvalgets hovedopgave er at varetage FYAM-medlemmernes interesser i DSAM og i andre sammenhænge, fx PLO/DSAM’s Rekrutteringsudvalg, Yngre lægers Almen Praksisudvalg m.fl.

FYAM-udvalget består af regionale repræsentanter og suppleanter samt observatører af FYAM-medlemmer i DSAM’s andre udvalg.

Der afholdes udvalgsmøder 6 gange årligt på skift i Kolding, Århus, Odense og København. Herudover afholdes der en gang årligt et 2-dages internat i marts måned.

Som medlem/observatør i FYAM-udvalget forventes det, at man deltager i udvalgsmøderne og i de aktiviteter, der initieres af udvalget.  Du får mulighed for at udvide dit almenmedicinske netværk, og du møder kollegaer på tværs af landet. Du får indflydelse, og har du en god idé til et projekt, er det bare med at forelægge idéen for FYAM-udvalget, tage initiativ og sætte tingene i gang. Arbejdet i FYAM er drevet af frivillige kræfter og er meget givende både fagligt og socialt.

Regionale medlemmer og suppleanter

Der er tillidsposter på valg i alle regioner, på nær Region Syddanmark. Du kan stille op i den region, du arbejder i. Medlemmernes og suppleanternes hovedopgave er at formidle de nationale aktiviteter i FYAM-udvalget til den regionale del af FYAM og omvendt. Man er således bindeled mellem disse to dele af FYAM. Læs mere om arbejdsopgaverne og hvad man kan engagere sig i, i seneste nummer af Practicus eller på fyam.dk.

FYAM-poster i DSAM’s stående udvalg

FYAM er repræsenteret ved mindst et FYAM-medlem og en suppleant i DSAM’s faste udvalg, og af disse poster er følgende på valg:

Til Videreuddannelsesudvalget: 1 FYAM-medlem og 1 FYAM-suppleant
Til Kvalitetsudvalget: 1 FYAM-medlem
Til Internationalt udvalg: 1 FYAM-suppleant

Læs mere om arbejdet i de enkelte udvalg i seneste nummer af Practicus og på fyam.dk

Første udvalgsmødet er d. 4. oktober i Kolding kl. 17.30 med betalt overnatning i dobbelt værelse og transport.


Opstilling, opdatering af medlemsoplysninger og kandidater

Alle medlemmer af FYAM kan stille op til DSAM- og FYAM-valgene. Du stemmer i den region, hvor du aktuelt arbejder, så det er vigtigt, at dine medlemsoplysninger er korrekte. Disse oplysninger kan du selv ændre på hjemmesiden. Læs mere om valget, hvordan du stiller op og hvem der dine modkandidater her.

Link kopieret
30. aug. 2018
Er du vores nye yngre redaktør på Practicus?

Practicus, som er en af DSAM's vigtigste kommunikationskanaler, udgives i dag fem gange årligt, hvor hvert nummer har et tema. Til bladet er knyttet en redaktion bestående af en chefredaktør, som er almenmediciner, en redaktør, der er yngre almenmediciner, og en redaktionssekretær. Desuden er der et velfungerende samarbejde med en layouter, der deltager i redaktionsmøderne efter behov. 

Bladet udkommer i et oplag på 4.800 eksemplarer. Det postomdeles til alle DSAM's medlemmer og findes desuden i en elektronisk udgave. 

Stillingen som yngre redaktør på Practicus bliver ledig 1. januar 2019, da vores nuværende redaktørs funktionstid udløber. Så er du medlem af DSAM og FYAM-netværket, og har du lyst til at være med til at drive og udvikle DSAM's medlemsblad sammen med en engageret redaktion, så læs med her. 

Om dig

  • Medlem af FYAM-netværket
  • Viden om kommunikation og digitale medier  
  • Gode samarbejdsevner og et stort netværk
  • Skarp formidler både på print og i digitale medier
  • Skarp til at overholde deadlines og god til at give feedback.

Om stillingen

Den yngre redaktør skal i samarbejde med chefredaktøren sikre fremdrift og udvikling af bladet. Stillingen kræver en bred indsigt og et bredt netværk i det almenmedicinske landskab, da koordinering og motivering af kolleger til at bidrage til bladet er en væsentlig del af rollen. Det forventes, at du deltager i FYAM-møderne, som holdes cirka hveranden måned. 

Praktiske oplysninger

Stillingen ønskes besat senest 1. januar 2019, men det vil være en fordel, hvis du har mulighed for at deltage i redaktionen af årets sidste blad, som vi tager hul på omkring 1. november. FYAM-redaktøren er ansat fem timer pr. uge med fleksibel arbejdstilrettelæggelse og aflønnes i henhold til PLO's løntabel for bedriftslæger på trin 1. Pr. 1. april 2018 udgør dette 134.867,20 kr. pr. år og er uden feriepenge og pension. 

Der er ansøgningsfrist 1. oktober, og der holdes samtaler den 9. oktober.
Du skal sende din ansøgning til practicus@dsam.dk. Samtaleudvalget består af chefredaktør Ellen Louise Kristensen, redaktionssekretær Annette Gehrs og sekretariatschef Louise Hørslev. Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte enten chefredaktør Ellen Louise Kristensen på mobil 40872188 eller redaktionssekretær Annette Gehrs på mobil 73707627. 

Link kopieret
16. aug. 2018
Valg til DSAM og FYAM – stil op senest d. 5. september

Valg til DSAM og FYAM – stil op senest d. 5. september

Har du lyst til at få indflydelse på din fremtid som almen mediciner og brænder du for fagligt og organisatorisk arbejde, så er det bare at stille op. Men du tænker måske: Hvad er det lige jeg stiller op til, og hvordan er det lige med det der valg til både DSAM og FYAM? Så er du ikke den eneste, og her kommer den korte forklaring:

Der er to valg. Det ene valg omhandler DSAM's regionsbestyrelser/repræsentantskab og omtales herunder som DSAM-valg. Det andet valg vedrører FYAM-udvalget og FYAM-poster i DSAM-udvalg og omtales herunder som FYAM-valg.


DSAM-valg

DSAM’s repræsentantskab består af 5 DSAM regionsbestyrelser, og der er i år valg i alle disse bestyrelser. Som FYAM-medlem kan man stille op til en repræsentant- eller suppleant post i den region, man arbejder i.

Medlemmer af repræsentantskabet forventes at deltage i 1-2 repræsentantskabsmøder om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Det er derimod meget forskelligt, hvor mange møder og anden aktivitet, der holdes i regionsbestyrelserne, så her må du forhøre dig hos den nuværende regionsbestyrelse eller læse i det seneste nummer af Practicus.

Læs mere på DSAM’s hjemmeside om valget, hvordan du stiller op og deltag i valgmødet i din arbejdsregion.


FYAM-valg

FYAM-udvalgets hovedopgave er at varetage FYAM-medlemmernes interesser i DSAM og i andre sammenhænge, fx PLO/DSAM’s Rekrutteringsudvalg, Yngre lægers Almen Praksisudvalg m.fl.

FYAM-udvalget består af regionale repræsentanter og suppleanter samt observatører af FYAM-medlemmer i DSAM’s andre udvalg.

Der afholdes udvalgsmøder 6 gange årligt på skift i Kolding, Århus, Odense og København. Herudover afholdes der en gang årligt et 2-dages internat i marts måned.

Som medlem/observatør i FYAM-udvalget forventes det, at man deltager i udvalgsmøderne og i de aktiviteter, der initieres af udvalget.  Du får mulighed for at udvide dit almenmedicinske netværk, og du møder kollegaer på tværs af landet. Du får indflydelse, og har du en god idé til et projekt, er det bare med at forelægge idéen for FYAM-udvalget, tage initiativ og sætte tingene i gang. Arbejdet i FYAM er drevet af frivillige kræfter og er meget givende både fagligt og socialt.

Regionale medlemmer og suppleanter

Der er tillidsposter på valg i alle regioner, på nær Region Syddanmark. Du kan stille op i den region, du arbejder i. Medlemmernes og suppleanternes hovedopgave er at formidle de nationale aktiviteter i FYAM-udvalget til den regionale del af FYAM og omvendt. Man er således bindeled mellem disse to dele af FYAM. Læs mere om arbejdsopgaverne og hvad man kan engagere sig i, i seneste nummer af Practicus eller på fyam.dk.

FYAM-poster i DSAM’s stående udvalg

FYAM er repræsenteret ved mindst et FYAM-medlem og en suppleant i DSAM’s faste udvalg, og af disse poster er følgende på valg:

Til Videreuddannelsesudvalget: 1 FYAM-medlem og 1 FYAM-suppleant
Til Kvalitetsudvalget: 1 FYAM-medlem
Til Internationalt udvalg: 1 FYAM-suppleant

Læs mere om arbejdet i de enkelte udvalg i seneste nummer af Practicus og på fyam.dk


Opstilling, opdatering af medlemsoplysninger og kandidater

Alle medlemmer af FYAM kan stille op til DSAM- og FYAM-valgene. Du stemmer i den region, hvor du aktuelt arbejder, så det er vigtigt, at dine medlemsoplysninger er korrekte. Disse oplysninger kan du selv ændre på hjemmesiden. Læs mere om valget, hvordan du stiller op og hvem der dine modkandidater her.

Link kopieret
13. aug. 2018
Skynd jer at melde jer til FYAM's sommerfest - deadline for tilmelding er nu på onsdag kl. 22:00!
19. jul. 2018
Tag med til FYAM-fest og nordisk prækongres

In less than a year the second Nordic Pre-Congress for young GP’s will take place.

NYGP invites all young doctors, attending the Nordic Congress to join the Pre-Congress in Aalborg, Denmark, the 15th-16th of June 2019

We are already planning an exciting programme including scientific lectures, hands on workshops and social events.

The theme of the Pre-Congress will be “Changing Practice”

We hope the weekend will inspire us to look into the future of General Practice, the way we want it to be.

GP-trainees, young general practitioners within the first 5 years of Practice and all young doctors with an interest in General Practice are welcome. You must also attend the Nordic Congress.

More information to follow, but save the date already now!

Kind Regards
Anne Mette Torp (annemettetorp@gmail.com)
Leader of the Host Organizing Committee
NYGP

 - 114 KB

Link kopieret
29. jun. 2018
Nyt fra FYAM

Temaet for årsmødet er klynger, kvalitet og udvikling – fremtiden for almen praksis. Program m.v. kan du finde i Practicus nr. 240 og på DSAM’s hjemmeside. Der er valgfrie parallelsessioner formiddag og eftermiddag, hvor du bl.a. kan blive opdateret på de nyeste DSAM-vejledninger, få tips til, hvordan du lander en hoveduddannelse, og meget mere.

Særligt for FYAM
Om eftermiddagen er der afsat en time i programmet kun for FYAM. Her er der kolde øl, og du møder alle de andre yngre almenmedicinere. I FYAM-timen får du mulighed for at få sat ansigter på FYAM-udvalget og aktive i andre af DSAM's udvalg samt viden om FYAM's aktiviteter. Formand for Yngre Lægers praksisudvalg, Kim Brogaard, kommer og fortæller om udvalgets aktiviteter.
Der er inden årsmødet elektronisk valg til de ledige poster i FYAM-udvalget, FYAM-poster i andre udvalg i DSAM samt DSAM's repræsentantskab. Se mere i næste nummer af Practicus.

Vi slutter dagen af med middag og efterfølgende fest med fantastisk liveband.

Vi lover at det bliver hyggeligt, sjovt, og lærerigt – samt at du møder en masse nye kolleger med de samme interesser som dig. Så skynd dig at tilmelde dig, så du kan komme på dine foretrukne sessioner, inden de bliver fuldt bookede. Tilmeld dig inden den 1. august, hvorefter priserne stiger.

Maria og Kasper fra FYAM-udvalget deltog som en del af DSAM-delegationen på dette års Folkemødet på Bornholm. Det var fire spændende dage med sundhedsfaglige debatter, workshop om sundhedsdata og test af pilotprojekt på DSAM's synlighedskampagne ”Hvis min læge ikke var her”. Efter flere års modvind og skepsis overfor de praktiserende læger og manglende prioritering af det nære sundhedsvæsen oplever vi nu et klart skift i retorikken og en helt anderledes lydhørhed på alle niveauer.

Hvad kan vi som læger lære af abstrakt billedkunst, guldfisk i blendere eller moderne dans? Medicinsk humaniora er et felt indenfor sundheds- og lægefaglig forskning med fokus på humanistiske og kunstneriske fags rolle i at uddanne og skabe gode læger. For kunsten i dens mange former kan give os et intimt indblik i og forståelse for diversiteten i menneskeskæbner, erfaringer med mødet med det endnu uforståede og et øverum, hvor en patients helbred ikke er på spil. Denne måneds podcast giver gode bud på, hvad læger helt konkret kan lære af kunst og litteratur. God lyttelyst! 

Læs artiklen her og lyt til podcasten her

Link kopieret
6. jun. 2018
Vi håber at du vil deltage i Yngre Lægers medlemsundersøgelse (NU med korrekt mailadresse til YL)

Kære Yngre Almenmediciner,

I Yngre Læger arbejdes der vedvarende med at forbedre vores vilkår som yngre læger i almen medicin. FYAM og Yngre Læger deler samme interesser på dette område. Vi ønsker at få en større viden om arbejds- samt uddannelsesforholdene blandt yngre almenmedicinere, også med belysning af de potentielle regionale forskelle der måtte være. Vi ønsker blandt andet at undersøge, hvordan yngre almenmedicinere ser på fremtiden i specialet og fremtidens praksisform.

FYAM’s formandskab håber at du vil være med til at sætte dette på vores dagsorden. Vi ønsker at lave konkrete løsningsforslag og derfor har vi brug for dit besyv og dine erfaringer fra almen praksis. Vi håber derfor, at du vil deltage i Yngre Lægers medlemsundersøgelse, ved at udfylde deres spørgeskema.

Du skulle allerede nu have modtaget en mail med et link til denne undersøgelse. Såfremt det IKKE er tilfældet, håber vi at du vil hjælpe Yngre Læger med at udfylde medlemsundersøgelsen. Du kan rekvirere et link til denne ved at skrive til:

cbk.yl@dadl.dk

Der vil være attraktive præmier på spil. Et otoskop til lægetasken samt 3 x 2 biografbilletter.

På forhånd tak for din hjælp,

Med venlig hilsen

Annemette Pihl Lundberg og Maria Bundgaard
Formandskabet, FYAM

Kim Agerholm Brogaard
Formand for Almen Praksis Udvalget
Yngre Lægers Bestyrelse


Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) afholder kursus i idrætsmedicin (trin 1) i uge 35 på Bispebjerg Hospital

Kurset henvender sig alle læger med interessere i idrætsmedicin, både KBU’er samt yngre læger og speciallæger indenfor reumatologi, ortopædkirurgi og almen medicin. 

Du finder i programmet for ugen her

Selve kursus beskrivelsen og tilmeldelsesinfo kan findes her

Kurset er godkendt til refusion i forhold til efteruddannelse i Fonden for Almen Praksis.


Link kopieret
14. maj. 2018
Månedsskriftets maj podcast giver en introduktion til Mindful Self Compassion

Kære FYAM-medlem,

Empati er en vigtig egenskab hos os som læger, ikke blot ud fra patientens perspektiv, men tillige fordi en empatisk tilgang til arbejdet giver os større arbejdsglæde og engagement. Dog flyder empatien ikke nødvendigvis fra en uudtømmelig kilde og for at kunne være empatiske,må vi have et vist mentalt overskud- et overskud som en travl læges hverdag ikke altid fordrer. Empatiudmattelse er en reel trussel mod et godt lægeliv.

Vi vil som læger gerne forebygge hos vores patienter og skønt de fleste af os nok har en lille angst for at blive ramt af stress eller at løbe panden mod udbrændthedens mur, husker vi ikke altid at forebygge hos os selv. Statistikkerne taler deres tydelige sprog: Depressions-,stress - og selvmordsraten er høj blandt læger.

Månedsskriftets maj podcast giver en introduktion til Mindful Self Compassion- et redskab til gennem egenomsorg at bedre coping-strategier i udfordrende problemstillinger og relationer.  Så kære FYAM medlem, læn dig tilbage og giv dig selv et  langt velfortjent mentalt kram!

Læs gratis artikel her 

Hør podcast her  

Link kopieret
12. mar. 2018
Tilbud til alle FYAM medlemmer

Som FYAM medlem får du lige nu et indmeldelsestilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online) i hele 2018 for kun 500,- kr. incl. moms. (Normalprisen på abonnementet er for uddannelseslæger 800,- kr. og for praktiserende læger 1.600,- kr.).

Månedsskriftet giver dig bred faglig opdatering på livet i almen praksis.

Hæftet udkommer 11 gange årligt og et abonnement indeholder både en papirudgave samt en online adgang, hvor der kan søges på artikler helt tilbage til 2001.

Læs mere her

 - 49,5 KB

 

Link kopieret
Flere nyhedsbreve

Tilmeld dig FYAM's nyhedsbreve

Vælg nyhedsbreve
Nyheder fra FYAM-udvalget
FYAM Hovedstaden
FYAM Sjælland
FYAM Syddanmark
FYAM Midtjylland
FYAM Nordjylland

Navn
E-mail

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk