3. sep. 2019
REMINDER: Sidste frist for opstilling til VALG er i MORGEN kl. 12.

Har du lyst til at få indflydelse på din fremtid som almen mediciner og brænder du for fagligt og organisatorisk arbejde, så er det bare at stille op. Men du tænker måske: Hvad er det lige jeg stiller op til, og hvordan er det lige med det der valg til både DSAM og FYAM? Så er du ikke den eneste, og her kommer den korte forklaring:

Der er to valg. Det ene valg omhandler DSAM's regionsbestyrelser/repræsentantskab og omtales herunder som DSAM-valg. Det andet valg vedrører FYAM-udvalget og FYAM-poster i DSAM-udvalg og omtales herunder som FYAM-valg.

DSAM’s repræsentantskab består af 5 DSAM regionsbestyrelser, og der er i år valg i alle disse bestyrelser. Som FYAM-medlem kan man stille op til en repræsentant- eller suppleant post i den region, man arbejder i. DSAMs love siger at der som minimum skal være et hvis antal DSAM-medlemmer i en regionsbestyrelse, men det afhænger af medlemsantal i den enkelte region, derfor er det forskelligt, hvor mange FYAM-medlemmer, der kan være i en regionsbestyrelse. I år er følgende poster på valg, hvor du som FYAM-medlem kan stille op:

 • Region Hovedstaden: 2 medlemsposter, som kan besættes af FYAM’ere
 • Region Sjælland: 1 medlemspost, som kan besættes af en FYAM’er, og 1 suppleantpost, som skal besættes en FYAM’er.
 • Region Syddanmark: 1 medlemspost, som skal være en FYAM’er, og 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er.
 • Region Midtjylland: 1 medlemspost, som skal være en FYAM’er, 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er, og 1 suppleantpost, som skal være en FYAM’er
 • Region Nordjylland: 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er.

Medlemmer af repræsentantskabet forventes at deltage i 2 repræsentantskabsmøder om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Det er derimod meget forskelligt, hvor mange møder og anden aktivitet, der holdes i regionsbestyrelserne, så her må du forhøre dig hos den nuværende regionsbestyrelse eller på DSAMs hjemmeside.

Læs mere på DSAM’s hjemmeside om valget, hvordan du stiller op og deltag i valgmødet i din arbejdsregion

FYAM-udvalgets hovedopgave er at varetage FYAM-medlemmernes interesser i DSAM og i andre sammenhænge, fx PLO/DSAM’s Rekrutteringsudvalg, Yngre lægers Almen Praksisudvalg m.fl.

FYAM-udvalget består af regionale repræsentanter og suppleanter samt observatører af FYAM-medlemmer i DSAM’s andre udvalg og folk, der er udpeget til andre udvalg.

Der afholdes udvalgsmøder 6 gange årligt på skift i Kolding, Århus, Odense og København. Herudover afholdes der en gang årligt et 2-dages internat i marts måned.

Som medlem/observatør i FYAM-udvalget forventes det, at man deltager i udvalgsmøderne og i de aktiviteter, der initieres af udvalget.  Du får mulighed for at udvide dit almenmedicinske netværk, og du møder kollegaer på tværs af landet. Du får indflydelse, og har du en god idé til et projekt, er det bare med at forelægge idéen for FYAM-udvalget, tage initiativ og sætte tingene i gang. Arbejdet i FYAM er drevet af frivillige kræfter og er meget givende både fagligt og socialt.

Formand for FYAM-udvalget

Formandsposten er på valg i år og den nuværende formand, Annemette Pihl Lundberg genopstiller ikke. Som formand for FYAM-udvalget er man også født medlem af DSAMs bestyrelse og kommer derfor helt ind i maskinrummet i selskabet.

Regionale medlemmer og suppleanter til FYAM-udvalget

Der er tillidsposter på valg i alle regioner, på nær Region Hovedstaden. Du kan stille op i den region, du arbejder i. Ud over deltagelse som beskrevet ovenfor er de regionale medlemmer og suppleanter også bindeled mellem FYAM-udvalget og den regionale FYAM-gruppe. Læs mere om arbejdsopgaverne og hvad man kan engagere sig i på fyam.dk.

FYAM-poster i DSAM’s stående udvalg

FYAM er repræsenteret ved mindst et FYAM-medlem og en suppleant i DSAM’s faste udvalg, og af disse poster er følgende på valg:

 • Videreuddannelsesudvalget: 1 repræsentant og 1 supplean
 • Kvalitetsudvalget: 1 suppleant
 • Internationalt udvalg: 1 repræsentant

Læs mere om arbejdet i de enkelte udvalg på fyam.dk

Alle medlemmer af FYAM kan stille op til DSAM- og FYAM-valgene. Du stemmer i den region, hvor du aktuelt arbejder, så det er vigtigt, at dine medlemsoplysninger er korrekte. Disse oplysninger kan du selv ændre på DSAMs hjemmeside. Læs mere om FYAM-valget, hvordan du stiller op og hvem der dine modkandidater her og til DSAM-udvalget her.

 

Link kopieret
29. jul. 2019
Skynd dig: Prisen på DSAM's årsmøde stiger på torsdag

Kære FYAM'er

Vi håber, at du nyder sommeren og er blevet fyldt op med ny energi. Hvis du ikke fik tilmeldt dig DSAM's årsmøde 2019 før sommerferien, så er nu et rigtig godt tidspunkt. Den 1. august stiger priserne med cirka 20 procent, så hvis du vil med til reduceret pris, skal du tilmelde dig senest på onsdag. 

Samtidig justerer vi antal værelser, så efter 1. august kan vi ikke længere garantere dig en seng at sove i.

Og endnu en vigtig grund til at være i god tid er valget af de parallelle sessioner. Efterhånden som de bliver fyldt op, lukker muligheden for tilmelding, og udvalget at de parallelle sessioner skrumper derfor, jo længere tid du venter. Indtil videre er der dog plads på dem alle. 

– Det er temaet for DSAM's årsmøde 2019, der som altid er præget af den aktuelle hverdag i almen praksis. Og hverdagen lige nu sætter fagligheden på spidsen. Der er brug for forandring, hvis vi skal nå det hele. Der skal tages kloge beslutninger, og vi må være på forkant og vende udfordringer til muligheder, hvis vi skal tage os godt af patienterne og bevare arbejdsglæden.

Dagen er fuld af keynote, forskellige faglige sessioner, ph.d.-cup og ikke mindst socialt samvær og networkning. 

DSAM's årsmøde er primært for medlemmer af selskabet, men alle kan deltage. Årsmødet arrangeres af kolleger for kolleger. Det holdes i år fredag den 4. oktober på Comwell Kolding. 

Årsmødet forventes godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis for uddannelseslæger i fase 2 og 3. 

Er du uddannelseslæge på hospitalsophold, kan du måske prøve at tale med din tutorlæge om at bruge en af dine returdage på årsmødet – og tag endelig din tutorlæge med! 

Link kopieret
30. jul. 2019
Sensommerhilsen: Valg til FYAM og DSAM og nye kurser fra YL og PLO

Den danske sommer er over os – alt fra over 30 grader og solskin til regn og blæst. Og med sommerferie kommer der tid til at slappe af og nyde familien. Måske har du ovenikøbet haft tid til at tænke over, om du har lyst til at engagere dig i dit faglige selskab? Det håber vi meget, og det kan du gøre på flere måder. Der er valg til september og mere information følger i lde kommende uger. 

I FYAM-udvalget er følgende poster på valg:

 • Formand
 • Region Sjælland: 1 repræsentant og 1 suppleant
 • Region Syddanmark: 1 repræsentant og 1 suppleant
 • Region Midtjylland: 1 repræsentant og 1 suppleant
 • Region Nordjylland: 1 repræsentant og 1 suppleant

Læs mere om FYAM-udvalget her og på fyam.dk. Er du interesseret i høre mere om de enkelte poster, så kontakt de nuværende medlemmer på mail (kontaktoplysninger findes her.

Følgende FYAM-poster i DSAM's udvalg er på valg:

 • Videreuddannelsesudvalget: 1 repræsentant og 1 suppleant
 • Kvalitetsudvalget: 1 suppleant
 • Internationalt udvalg: 1 repræsentant

Læs mere om de enkelte udvalg på fyam.dk.

Har du lyst til at være en del af DSAM's repræsentantskab, så er følgende poster på valg:

 • Region Hovedstaden: 2 medlemsposter, som kan besættes af FYAM’ere.
 • Region Sjælland: 1 medlemspost, som kan besættes af en FYAM’er, og 1 suppleantpost, som skal besættes en FYAM’er.
 • Region Syddanmark: 1 medlemspost, som skal være en FYAM’er, og 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er.
 • Region Midtjylland: 1 medlemspost, som skal være en FYAM’er, 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er, og 1 suppleantpost, som skal være en FYAM’er.
 • Region Nordjylland: 1 medlemspost, som kan være en FYAM’er.

Læs mere om valget til DSAM's repræsentantskab, valgmøder og opstilling her (https://www.dsam.dk/flx/valg/).

FYAM er også repræsenteret i andre udvalg, hvor posterne ikke er på valg, men man udpeges af FYAM-udvalget. Følgende udpegninger er ledige fra oktober:

 • YL's Almen praksis udvalg: 1 udpegning
 • DSAM/PLO Rekrutteringsudvalg: 1 udpegning.

Mere information om posterne, og hvordan du kommer i betragtning til en udpegning, følger i et kommende nyhedsbrev, men har du allerede nu lyst til at vide mere, kan du kontakte de nuværende medlemmer. Kontaktinformation findes her.

Information om valgprocedure følger efter sommerferien i nyhedsbreve, på hjemmesiden og Facebook.

YL har lavet to nye kurser målrettet uddannelseslæger i almen praksis. De fungerer som andre YL-kurser, hvor I mindst skal være 10 medlemmer af YL for at rekvirere et kursus.

Kollegial sparring - inspiration til en 12-mandsgruppe 
Du bliver introduceret til, hvordan du kan strukturere og facilitere kollegial sparring. Desuden får du ideer til, hvordan du starter og vedligeholder en 12-mandsgruppe med fokus på sparring.

Trivsel i almen praksis
At sætte fokus på begejstring og belastning i almenmedicineres lægeliv.

Ved den sidste overenskomstfornyelse for praksisamanuenser i fase 2 og 3 blev det aftalt, at fase 3-praksisamanuenser har ret til frihed uden løn på én hverdag til deltagelse i et praksiskøbskursus. Samtidig blev det i Fonden for Almen Praksis besluttet at udvide tilskudsmulighederne, sådan at fase 3-læger kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste i én hverdag samt eventuelle kursus- og transportudgifter udover tilskuddet på 4.000 kr. Ordningen træder i kraft 1. august 2019.

Som en følge heraf udbyder PLO-E derfor nye moduler til det populære praksiskøbskursus, der er målrettet kommende praktiserende læger.

De enkelte moduler kan tages særskilt. Man tilmelder sig og betaler pr. modul.

Praksiskøb – Grundkursus fokuserer på konkrete forhold vedrørende købekontrakt, goodwill, samarbejdsaftaler og interessentskabskontrakt, personaleforhold, pensions- og forsikringsforhold, aktuelle overenskomstsystem, valg af praksisformer og eventuelle kompagnoner samt økonomien i praksis herunder virksomhedsordning. Dette efterårs kursus er fyldt, men du kan allerede nu tilmelde kurset i efteråret 2020.

Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder 1 og 2 sætter fokus på de mange aspekter, der er ved at være leder i almen praksis. Kurserne indeholder overvejelser om lægelivet anno 2019, det personlige lederskab, ledelse og organisering i forskellige slags praksis, personaleledelse og kvalitetsudvikling.

Første kursus er allerede i november 2021: Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder – 1. 
Andet kursus til februar 2020: Praksiskøb - Fra uddannelseslæge til leder – 2. 

Link kopieret
27. maj. 2019
Tilbud på Månedsskriftet

Som FYAM medlem får du pr. 1.6.2019 og året ud et indmeldelsestilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online) for kun 300,- kr. incl. moms. (Normalprisen for abonnementet er pr. år for  uddannelseslæger 800,- kr. og for praktiserende læger 1.600,- kr.)

Månedsskriftet giver dig bred faglig opdatering på livet i almen praksis.

Hæftet udkommer 11 gange årligt og et abonnement indeholder både en papirudgave samt en online adgang, hvor der kan søges på artikler helt tilbage til 2001.

Læs mere her


 - 38,5 KB

 

 

 

Link kopieret
23. maj. 2019
NYGP prækongres og tilbud om gratis artikel og podcast fra Månedsskriftet

Har du husket at tilmelde dig til NYGP prækongressen før Nordisk Kongres for yngre læger?

Nordic Young General Practitioners (NYGP) afholder for anden gang prækongres i weekenden før Nordisk Kongres. I løbet af to dage mødes kollegaer fra hele Norden til en diskussion om fremtidens almene praksis. Der vil være workshops i ultralyd, oplæg om narrativ medicin, innovative initiativer, telemedicin og meget mere. 

Du kan læse mere om prækongressen her

Endnu et godt tilbud fra Månedsskriftet

I palliative forløb er det ofte patientens fysiske symptomer, som fylder hos os som læger, men psykiske og eksistentielle problematikker kan ligeledes påføre patienten stor lidelse.

Man kan som fagperson til tider føle sig dårligt klædt på til at adressere de eksistentielle spørgsmål eller måske blive utilpas ved påmindelsen om ens egen dødelighed. 

Denne måneds podcast  "Eksistentiel lidelse hos patienter i palliative forløb" af Dorte Lange Høst et al. giver os betragtninger af eksistensiel lidelse fra både patientens og den sundhedsfagliges perspektiv. God lyttelyst! 

Læs gratis artikel om emnet her

Lyt til gratis podcast her

Link kopieret
2. maj. 2019
Gratis EUROPREV webinar

Deltag i et gratis EUROPREV e-learning webinar

The European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice (EUROPREV) har til formål at udbrede og undervise i sygdomsforebyggelse og behandling indenfor almen medicin.

EUROPREV afholder et gratis webinar, hvor internationale læger og professorer i almen medicin forelæser om diagnosticering, forebyggelse og behandling i almen praksis samt sundhedspromovering, hvor du har mulighed for at chatte og stille spørgsmål under webinaret.

Praktisk info:

Tilmelding foregår via link her

Det fulde program kan læses her

Webinaret består af 6 moduler à 90 minutter

Der afholdes ca. ét modul om måneden

Efter afsluttet webinar udstedes et Certificate of Attendance

 
Link kopieret
17. apr. 2019
Når mænd mangler lyst til sex

Kære FYAM-medlem

I artiklen Når mænd mangler lyst til sex – sådan kan vi forstå og tale om seksuel lyst går forfatter Jesper Bay lige til biddet.

Hvordan man kan forstå og tale om seksuel lyst og lystproblemer, og hvordan kan man med afsæt i en grundig anamnese og objektiv undersøgelse udrede de psykologiske, sociale og biologiske årsager til lystproblemer? Artiklen er primært tænkt som et oplæg til, hvordan den praktiserende læge kan tale med den mandlige patient om seksuel lyst og eventuelle problemer forbundet hermed. Du kan både læse artiklen online eller lytte til den som podcast.

Bliv klogere her - God læselyst!

Læs gratis artikel om emnet her

Lyt til gratis podcast her

Link kopieret
21. mar. 2019
Musik som medicin mod stress

 

Kære FYAM- medlem

I årtusinder har musik været brugt i forbindelse med  helbredelsesritualer fra shamanens ceremonier til oldtidens grækenland hvor filosofferne, heriblandt Platon og Aristoteles ,var meget optaget af musikkens påvirkning af menneskene. 

Vi ved også i dag, at musik kan sætte stemninger og påvirke både krop og sind, og i denne måneds podcast " Musik som medicin mod stress- original musik skabt til behandlingsformål" stifter vi bekendtskab  med Inge og Niels Ejes projekt Musicure og tilhørende forskning, hvor specialkomponeret musik har vist at reducere stress i en række kliniske settings. Således er der for alvor grund til at slå lyttelapperne ud ! God lyttelyst!

Læs gratis artikel om emnet her.

Lyt til gratis podcast om emnet her.

Link kopieret
7. mar. 2019
Tilmeld dig Nordisk Kongres og Præ-kongres!

D. 15. marts udløber muligheden for early bird-tilmelding til Nordisk Kongres.

I weekenden op til Nordisk Kongres afholder Nordic Young General Practitioners præ-kongres for de yngre læger, som deltager i Nordisk Kongres.

Vi har planlagt et spændende program, som byder på workshop i ultralyd, oplæg om narrativ medicin, paneldebat om innovation i almen praksis og meget mere.

Kig ind på hjemmesiden nordicgp2019.dk for mere information. Det er også her du tilmelder dig!

Vi glæder os til at se dig

På vegne af host organising committee

Anne Mette Torp 

NYGP 

Link kopieret
Flere nyhedsbreve

Tilmeld dig FYAM's nyhedsbreve

Vælg nyhedsbreve
Nyheder fra FYAM-udvalget
FYAM Hovedstaden
FYAM Sjælland
FYAM Syddanmark
FYAM Midtjylland
FYAM Nordjylland

Navn
E-mail

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk