21. mar. 2019
Musik som medicin mod stress

 

Kære FYAM- medlem

I årtusinder har musik været brugt i forbindelse med  helbredelsesritualer fra shamanens ceremonier til oldtidens grækenland hvor filosofferne, heriblandt Platon og Aristoteles ,var meget optaget af musikkens påvirkning af menneskene. 

Vi ved også i dag, at musik kan sætte stemninger og påvirke både krop og sind, og i denne måneds podcast " Musik som medicin mod stress- original musik skabt til behandlingsformål" stifter vi bekendtskab  med Inge og Niels Ejes projekt Musicure og tilhørende forskning, hvor specialkomponeret musik har vist at reducere stress i en række kliniske settings. Således er der for alvor grund til at slå lyttelapperne ud ! God lyttelyst!

Læs gratis artikel om emnet her.

Lyt til gratis podcast om emnet her.

Link kopieret
7. mar. 2019
Tilmeld dig Nordisk Kongres og Præ-kongres!

D. 15. marts udløber muligheden for early bird-tilmelding til Nordisk Kongres.

I weekenden op til Nordisk Kongres afholder Nordic Young General Practitioners præ-kongres for de yngre læger, som deltager i Nordisk Kongres.

Vi har planlagt et spændende program, som byder på workshop i ultralyd, oplæg om narrativ medicin, paneldebat om innovation i almen praksis og meget mere.

Kig ind på hjemmesiden nordicgp2019.dk for mere information. Det er også her du tilmelder dig!

Vi glæder os til at se dig

På vegne af host organising committee

Anne Mette Torp 

NYGP 

Link kopieret
27. feb. 2019
Symptomlindring i palliative forløb

Kære FYAM- medlem 

Denne måneds podcast er den første i en serie om symptomlindring i palliative forløb.

Dyspnø og hoste er ubehagelige symptomer og kan hos palliative patienter give anledning til angst og uro. Denne uro kan smitte, ikke blot til pårørende,  men også til plejepersonale.

I denne måneds podcast gives der gode råd og tips til både lægelige men også helt lavpraktiske tiltag, der kan lindre dyspnø hos den palliative patient.

God lyttelyst! 


Lyt til podcast her

Læs gratis artikel her

 

Link kopieret
10. jan. 2019
Tilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online)

Kære FYAM-medlem

Behandling med antipsykotisk medicin er ikke sjældent behæftet med bivirkninger og til tider i en grad så patienten ønsker nedtrapning eller seponering af medicinen. I forbindelse med dette er der imidlertid en øget risiko for recidiv af de psykotiske symptomer. Så hvornår skal vi så udtrappe patienten af antipsykotisk medicin og hvornår skal vi lade være ? Hvad skal vi have in mente og hvilke symptomer skal vi være opmærksomme på? I månedens podcast-artikel giver forfatteren gode bud på hvornår og hvordan vi nedtrapper dosis hos  patienter i antipsykotisk behandling. Så slå lyttebøfferne ud og lad årets første podcast  kæle for øregang og tankegang.

Læs artikel her  

Lyt til Podcast her 

Og husk, at du som FYAM medlem får tilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online) i hele 2019 for kun 500,- kr. - du kan tegne abonnement her

Godt nytår! 

Link kopieret
23. okt. 2018
Nye ansigter og flere muligheder for at blive aktiv i FYAM

Nye ansigter

Efter et afsluttet elektronisk valg og endeligt valg på selve FYAM's Årsmøde under DSAM's Årsmøde, kan vi byde velkommen til mange nye FYAM ansigter i FYAM-udvalget og DSAM's stående udvalg, Ph.d forum samt DSAM's repræsentantskab og bestyrelse:

Karla Krohne-Nielsen, suppleant for Region Hovedstaden i FYAM-udvalget
Ladan Mohammad Aloudal, repræsentant for Region Hovedstaden i FYAM-udvalget
Matilde Vennike Olsen, suppleant for Region Sjælland i FYAM-udvalget
Emil Haastrup Pedersen, repræsentant for Region Nordjylland i FYAM-udvalget
Ellen Jensen, suppleant for Region Nordjylland i FYAM-udvalget
Maria Staub Ervandian, suppleant for Region Midtjylland i FYAM-udvalget

Sarah Hussein, suppleant i Videreuddannelsesudvalget
Jesper Bossel Holst Christensen, suppleant i Internationalt Udvalg

Nanna Holt Jessen, ph.d næstformand fra Aarhus i Ph.d forum
Astrid Julie Bønnelykke, suppleant for phd næstformand, Aarhus i Ph.d forum
Negar Pourbordbari, ph.d formand fra Aalborg i Ph.d forum
Tamana Afzali, ph.d næstformand fra Aalborg i Ph.d forum
Kristine Henderson Bissenbakker, suppleant for phd næstformand, København i Ph.d forum

Mette Arbjørn, medlem af DSAMs Regionsbestyrelse Region Hovedstaden
Lasse Karlsen Eck, medlem af DSAMs bestyrelse og Regionsbestyrelse Region Sjælland
Anders Elkær Jensen, suppleant i DSAMs Regionsbestyrelse Region Syddanmark
Andreas Kakulidis Toft, suppleant i DSAMs Regionsbestyrelse Region Nordjylland

Mulighed for være aktiv som udpeget for FYAM-udvalget

Vi er her, der og alle vegne! Vi har repræsentanter fra FYAM i mange andre nationale og regionale udvalg, arbejdsgrupper og meget andet, end dem der lige har været valg til. Aktuelt skal vi udpege 3 FYAM’er til følgende udvalg og det er måske være dig, der vil være bindeled mellem udvalget og FYAM-udvalget?

 • YL's Almen Praksis Udvalg (1 år)
  Udvalgets opgave er at arbejde med problemstillinger, der går på tværs af fokusområder i Den Gode Læge og opstår i forbindelse med yngre lægers vej mod praksis. Herunder drøfte tiltag og bidrage med input til bestyrelsen med henblik på at forbedre vilkårene for yngre lægers virke i almen praksis.

 • PLO/DSAM's Rekrutteringsudvalg (1 år)
  Udvalget arbejder med tanker og idéer, med henblik på at der bliver implementeret konkrete tiltag, som kan forøge rekrutteringen. Lige fra de medicinstuderende til faget og af speciallæger til praksis. Udvalget skal samtidig indhente viden og lade sig inspirere af tiltag, som Videreuddannelsesudvalget arbejder med.

 • Styregruppen for PLO Efteruddannelse (2 år)
  Styregruppen for Efteruddannelse er sammensat af repræsentanter fra PLO, DSAM og FYAM og har ansvaret for afdelingens strategi og den overordnede planlægning af aktiviteter. Styregruppen drøfter løbende kvalitetsforbedringer, og hvordan der kan sikres en stærk integration af de forskellige efteruddannelsesaktiviteter med henblik på at opnå optimalt læringsudbytte for deltagerne. Styregruppen mødes fem gange årligt og er udpeget af henholdsvis PLO's og DSAM's bestyrelse.

Det forventes at du udover at deltage aktivt i det pågældende udvalg/gruppe, også deltager i FYAM-udvalgets møder (6 årligt samt et Internat), for at kunne være bindeled mellem disse.

Det er FYAM-udvalget der står for udpegninger på førstkommende møde 14. november. Så har du lyst til at være med, så send et kort oplæg om dig selv, og hvorfor, til Sanne Bernard, sb@dsam.dk senest d. 5. november.

 

Link kopieret
19. sep. 2018
Et par gode tilbud til dig som FYAM

Har du lyst til at deltage i Lægedage?

Lægedage er de praktiserende lægers årlige uddannelseskonference, tilrettelagt for læger af læger. Det er mødestedet, hvor praktiserende læger deltager, nogle hvert år, andre hvert andet år. Størstedelen af FYAM'erne deltager også – faktisk udgør yngre læger 25 % af de deltagende læger.

Hvis du er KBU- eller introlæge, er der et helt særligt tilbud til dig. Vi vil gerne introducere dig til den praktiserende læges dagligdag både fagligt og menneskeligt. Lægedage giver et levende indtryk af bredden af vores speciale, almen medicin.

Du kan deltage én dag for 500 kr. i stedet for fuld pris på 2.900 kr. Yngre læger betaler 900 kr. for en dag. Beløbet dækker forplejning og gratis kursusdeltagelse. Lægedage, afholdes i Bella Center, København den 12. – 16. november 2018.

Der afvikles 139 kurser på fem dage. Du kan selv vælge dit kursusprogram. Torsdag den 15. nov. er der planlagt et særligt kursus for yngre læger, der overvejer specialet i almen medicin: Derfor er det fedt at være praktiserende læge. Der er rigtig mange kurser at vælge mellem. Desuden er der en række færdighedsværksteder, hvor du kan få instruktion og vejledning i fx blokader, mikroskopi, gynækologi og småkirurgi.

Lægedage er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis (Efteruddannelsesfonden) for praktiserende læger og uddannelseslæger i fase 2 og 3.

Kursuskataloget for Lægedage 2018 kan ses på www.plo-e.dk. Du skal bruge tilmeldingslinket, der ligger på forsiden. 

Tilmeldingsfrist

Der er tilmeldingsfrist 1. november 2018.

Betaling foregår nu elektronisk

For at spare administration og porto har vi indført elektronisk tilmelding og betaling. Hav derfor betalingskort klar, når du tilmelder dig. Der kan betales med Visa/Dankort og MasterCard. Faktura/kvittering bliver efterfølgende sendt til den mail, du har oplyst ved din tilmelding. 

Hjertelig velkommen!

Med venlig hilsen

PLO Efteruddannelse 

Kære Fyam- medlem 

Vi er i almen praksis vant til at tænke i det mest sandsynlige, men af og til sniger der sig en sjældenhed- en zebra -ind i folden. Men hvordan får man så mistanke om at man står overfor en zebra? Hvad hvis den ikke engang har striber? 

Månedsskriftets september-podcast giver tips til hvordan man spotter en sjælden sygdom og hvad man eventuelt skal gøre med den. 

God jagt! 

Link til gratis artikel her  

Lyt til podcast her

Gik du glip af august måneds podcast Mistanke om overgreb mod børn, kan du finde den her

Med venlig hilsen

Månedsskriftet

Link kopieret
11. sep. 2018
Ikke elektronisk FYAM-valg i år

Muligheden for at stille op til FYAM-valget er udløbet, og det står klart, at vi ikke skal ud i kampvalg i denne omgang. De fire kandidater, som alle skal have stor tak for at stille op, har fået deres førsteprioritet opfyldt. Vi kan derfor ønske tillykke med valget til:

 • Ladan Mohammad, Hovedstadens medlem af FYAM-Udvalget
 • Jesper Bossel Holst Christensen, suppleant i Internationalt udvalg
 • Kristine Munk Johannesen, medlem af Videreuddannelsesudvalget
 • Ida Vester Feilberg, medlem af Kvalitetsudvalget.

Vi står nu tilbage med en række poster, som ingen havde valgt at stille op til. Men det dur jo ikke, vel? Så vi tager en ny valgrunde på årsmødet i Kolding den 5. oktober, og håber, at der så i mellemtiden er nogle stykker, der har fået blod på tanden. Du kan herunder se, hvilke poster der stadig mangler at blive besat, og du er velkommen til at spørge ind til posterne i FYAM's Facebookgruppe eller ved direkte kontakt til nuværende medlemmer af udvalgene. 

 • Suppleant fra Region Hovedstaden i FYAM-udvalget
 • Suppleant fra Region Sjælland i FYAM-udvalget (1 år)
 • Suppleant fra Region Midtjylland i FYAM-udvalget
 • Medlem fra Region Nordjylland i FYAM-udvalget
 • Suppleant i Videreuddannelsesudvalget.

Er du medlem i Region Hovedstaden eller Region Syddanmark skal du dog stadig stemme. Og det er vigtigt, at du deltager. Det er nemlig i begge regioner FYAM-posterne, der skal stemmes om. Hvilke FYAM'ere, der skal sidde med i DSAM's regionsbestyrelser. 

I de øvrige regioner er der heller ikke i DSAM-regi elektronisk valg i år, da antal kandidater stemmer overens med antal ledige poster. 

Har du set, at Practicus skal have ny FYAM-redaktør?
Du kan se mere om stillingen og kontaktmuligheder her. 

Og har du tilmeldt dig årsmødet den 5. oktober i Kolding? 
Læs mere om årsmødet og tilmelding her. 

Link kopieret
4. sep. 2018
Valg til DSAM og FYAM – stil op senest i MORGEN kl. 12:00!!!

Valg til DSAM og FYAM – stil op senest d. 5. september kl. 12:00.

Har du lyst til at få indflydelse på din fremtid som almen mediciner og brænder du for fagligt og organisatorisk arbejde, så er det bare at stille op. Men du tænker måske: Hvad er det lige jeg stiller op til, og hvordan er det lige med det der valg til både DSAM og FYAM? Så er du ikke den eneste, og her kommer den korte forklaring:

Der er to valg. Det ene valg omhandler DSAM's regionsbestyrelser/repræsentantskab og omtales herunder som DSAM-valg. Det andet valg vedrører FYAM-udvalget og FYAM-poster i DSAM-udvalg og omtales herunder som FYAM-valg.


DSAM-valg

DSAM’s repræsentantskab består af 5 DSAM regionsbestyrelser, og der er i år valg i alle disse bestyrelser. Som FYAM-medlem kan man stille op til en repræsentant- eller suppleant post i den region, man arbejder i.

Medlemmer af repræsentantskabet forventes at deltage i 1-2 repræsentantskabsmøder om året samt i den debat, der foregår på DSAM’s intranet. Det er derimod meget forskelligt, hvor mange møder og anden aktivitet, der holdes i regionsbestyrelserne, så her må du forhøre dig hos den nuværende regionsbestyrelse eller læse i det seneste nummer af Practicus.

Læs mere på DSAM’s hjemmeside om valget, hvordan du stiller op og deltag i valgmødet i din arbejdsregion.


FYAM-valg

FYAM-udvalgets hovedopgave er at varetage FYAM-medlemmernes interesser i DSAM og i andre sammenhænge, fx PLO/DSAM’s Rekrutteringsudvalg, Yngre lægers Almen Praksisudvalg m.fl.

FYAM-udvalget består af regionale repræsentanter og suppleanter samt observatører af FYAM-medlemmer i DSAM’s andre udvalg.

Der afholdes udvalgsmøder 6 gange årligt på skift i Kolding, Århus, Odense og København. Herudover afholdes der en gang årligt et 2-dages internat i marts måned.

Som medlem/observatør i FYAM-udvalget forventes det, at man deltager i udvalgsmøderne og i de aktiviteter, der initieres af udvalget.  Du får mulighed for at udvide dit almenmedicinske netværk, og du møder kollegaer på tværs af landet. Du får indflydelse, og har du en god idé til et projekt, er det bare med at forelægge idéen for FYAM-udvalget, tage initiativ og sætte tingene i gang. Arbejdet i FYAM er drevet af frivillige kræfter og er meget givende både fagligt og socialt.

Regionale medlemmer og suppleanter

Der er tillidsposter på valg i alle regioner, på nær Region Syddanmark. Du kan stille op i den region, du arbejder i. Medlemmernes og suppleanternes hovedopgave er at formidle de nationale aktiviteter i FYAM-udvalget til den regionale del af FYAM og omvendt. Man er således bindeled mellem disse to dele af FYAM. Læs mere om arbejdsopgaverne og hvad man kan engagere sig i, i seneste nummer af Practicus eller på fyam.dk.

FYAM-poster i DSAM’s stående udvalg

FYAM er repræsenteret ved mindst et FYAM-medlem og en suppleant i DSAM’s faste udvalg, og af disse poster er følgende på valg:

Til Videreuddannelsesudvalget: 1 FYAM-medlem og 1 FYAM-suppleant
Til Kvalitetsudvalget: 1 FYAM-medlem
Til Internationalt udvalg: 1 FYAM-suppleant

Læs mere om arbejdet i de enkelte udvalg i seneste nummer af Practicus og på fyam.dk

Første udvalgsmødet er d. 4. oktober i Kolding kl. 17.30 med betalt overnatning i dobbelt værelse og transport.


Opstilling, opdatering af medlemsoplysninger og kandidater

Alle medlemmer af FYAM kan stille op til DSAM- og FYAM-valgene. Du stemmer i den region, hvor du aktuelt arbejder, så det er vigtigt, at dine medlemsoplysninger er korrekte. Disse oplysninger kan du selv ændre på hjemmesiden. Læs mere om valget, hvordan du stiller op og hvem der dine modkandidater her.

Link kopieret
30. aug. 2018
Er du vores nye yngre redaktør på Practicus?

Practicus, som er en af DSAM's vigtigste kommunikationskanaler, udgives i dag fem gange årligt, hvor hvert nummer har et tema. Til bladet er knyttet en redaktion bestående af en chefredaktør, som er almenmediciner, en redaktør, der er yngre almenmediciner, og en redaktionssekretær. Desuden er der et velfungerende samarbejde med en layouter, der deltager i redaktionsmøderne efter behov. 

Bladet udkommer i et oplag på 4.800 eksemplarer. Det postomdeles til alle DSAM's medlemmer og findes desuden i en elektronisk udgave. 

Stillingen som yngre redaktør på Practicus bliver ledig 1. januar 2019, da vores nuværende redaktørs funktionstid udløber. Så er du medlem af DSAM og FYAM-netværket, og har du lyst til at være med til at drive og udvikle DSAM's medlemsblad sammen med en engageret redaktion, så læs med her. 

Om dig

 • Medlem af FYAM-netværket
 • Viden om kommunikation og digitale medier  
 • Gode samarbejdsevner og et stort netværk
 • Skarp formidler både på print og i digitale medier
 • Skarp til at overholde deadlines og god til at give feedback.

Om stillingen

Den yngre redaktør skal i samarbejde med chefredaktøren sikre fremdrift og udvikling af bladet. Stillingen kræver en bred indsigt og et bredt netværk i det almenmedicinske landskab, da koordinering og motivering af kolleger til at bidrage til bladet er en væsentlig del af rollen. Det forventes, at du deltager i FYAM-møderne, som holdes cirka hveranden måned. 

Praktiske oplysninger

Stillingen ønskes besat senest 1. januar 2019, men det vil være en fordel, hvis du har mulighed for at deltage i redaktionen af årets sidste blad, som vi tager hul på omkring 1. november. FYAM-redaktøren er ansat fem timer pr. uge med fleksibel arbejdstilrettelæggelse og aflønnes i henhold til PLO's løntabel for bedriftslæger på trin 1. Pr. 1. april 2018 udgør dette 134.867,20 kr. pr. år og er uden feriepenge og pension. 

Der er ansøgningsfrist 1. oktober, og der holdes samtaler den 9. oktober.
Du skal sende din ansøgning til practicus@dsam.dk. Samtaleudvalget består af chefredaktør Ellen Louise Kristensen, redaktionssekretær Annette Gehrs og sekretariatschef Louise Hørslev. Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte enten chefredaktør Ellen Louise Kristensen på mobil 40872188 eller redaktionssekretær Annette Gehrs på mobil 73707627. 

Link kopieret
Flere nyhedsbreve

Tilmeld dig FYAM's nyhedsbreve

Vælg nyhedsbreve
Nyheder fra FYAM-udvalget
FYAM Hovedstaden
FYAM Sjælland
FYAM Syddanmark
FYAM Midtjylland
FYAM Nordjylland

Navn
E-mail

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk