27. maj. 2019
Tilbud på Månedsskriftet

Som FYAM medlem får du pr. 1.6.2019 og året ud et indmeldelsestilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online) for kun 300,- kr. incl. moms. (Normalprisen for abonnementet er pr. år for  uddannelseslæger 800,- kr. og for praktiserende læger 1.600,- kr.)

Månedsskriftet giver dig bred faglig opdatering på livet i almen praksis.

Hæftet udkommer 11 gange årligt og et abonnement indeholder både en papirudgave samt en online adgang, hvor der kan søges på artikler helt tilbage til 2001.

Læs mere her


 - 38,5 KB

 

 

 

Link kopieret
23. maj. 2019
NYGP prækongres og tilbud om gratis artikel og podcast fra Månedsskriftet

Har du husket at tilmelde dig til NYGP prækongressen før Nordisk Kongres for yngre læger?

Nordic Young General Practitioners (NYGP) afholder for anden gang prækongres i weekenden før Nordisk Kongres. I løbet af to dage mødes kollegaer fra hele Norden til en diskussion om fremtidens almene praksis. Der vil være workshops i ultralyd, oplæg om narrativ medicin, innovative initiativer, telemedicin og meget mere. 

Du kan læse mere om prækongressen her

Endnu et godt tilbud fra Månedsskriftet

I palliative forløb er det ofte patientens fysiske symptomer, som fylder hos os som læger, men psykiske og eksistentielle problematikker kan ligeledes påføre patienten stor lidelse.

Man kan som fagperson til tider føle sig dårligt klædt på til at adressere de eksistentielle spørgsmål eller måske blive utilpas ved påmindelsen om ens egen dødelighed. 

Denne måneds podcast  "Eksistentiel lidelse hos patienter i palliative forløb" af Dorte Lange Høst et al. giver os betragtninger af eksistensiel lidelse fra både patientens og den sundhedsfagliges perspektiv. God lyttelyst! 

Læs gratis artikel om emnet her

Lyt til gratis podcast her

Link kopieret
2. maj. 2019
Gratis EUROPREV webinar

Deltag i et gratis EUROPREV e-learning webinar

The European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice (EUROPREV) har til formål at udbrede og undervise i sygdomsforebyggelse og behandling indenfor almen medicin.

EUROPREV afholder et gratis webinar, hvor internationale læger og professorer i almen medicin forelæser om diagnosticering, forebyggelse og behandling i almen praksis samt sundhedspromovering, hvor du har mulighed for at chatte og stille spørgsmål under webinaret.

Praktisk info:

Tilmelding foregår via link her

Det fulde program kan læses her

Webinaret består af 6 moduler à 90 minutter

Der afholdes ca. ét modul om måneden

Efter afsluttet webinar udstedes et Certificate of Attendance

 
Link kopieret
17. apr. 2019
Når mænd mangler lyst til sex

Kære FYAM-medlem

I artiklen Når mænd mangler lyst til sex – sådan kan vi forstå og tale om seksuel lyst går forfatter Jesper Bay lige til biddet.

Hvordan man kan forstå og tale om seksuel lyst og lystproblemer, og hvordan kan man med afsæt i en grundig anamnese og objektiv undersøgelse udrede de psykologiske, sociale og biologiske årsager til lystproblemer? Artiklen er primært tænkt som et oplæg til, hvordan den praktiserende læge kan tale med den mandlige patient om seksuel lyst og eventuelle problemer forbundet hermed. Du kan både læse artiklen online eller lytte til den som podcast.

Bliv klogere her - God læselyst!

Læs gratis artikel om emnet her

Lyt til gratis podcast her

Link kopieret
21. mar. 2019
Musik som medicin mod stress

 

Kære FYAM- medlem

I årtusinder har musik været brugt i forbindelse med  helbredelsesritualer fra shamanens ceremonier til oldtidens grækenland hvor filosofferne, heriblandt Platon og Aristoteles ,var meget optaget af musikkens påvirkning af menneskene. 

Vi ved også i dag, at musik kan sætte stemninger og påvirke både krop og sind, og i denne måneds podcast " Musik som medicin mod stress- original musik skabt til behandlingsformål" stifter vi bekendtskab  med Inge og Niels Ejes projekt Musicure og tilhørende forskning, hvor specialkomponeret musik har vist at reducere stress i en række kliniske settings. Således er der for alvor grund til at slå lyttelapperne ud ! God lyttelyst!

Læs gratis artikel om emnet her.

Lyt til gratis podcast om emnet her.

Link kopieret
7. mar. 2019
Tilmeld dig Nordisk Kongres og Præ-kongres!

D. 15. marts udløber muligheden for early bird-tilmelding til Nordisk Kongres.

I weekenden op til Nordisk Kongres afholder Nordic Young General Practitioners præ-kongres for de yngre læger, som deltager i Nordisk Kongres.

Vi har planlagt et spændende program, som byder på workshop i ultralyd, oplæg om narrativ medicin, paneldebat om innovation i almen praksis og meget mere.

Kig ind på hjemmesiden nordicgp2019.dk for mere information. Det er også her du tilmelder dig!

Vi glæder os til at se dig

På vegne af host organising committee

Anne Mette Torp 

NYGP 

Link kopieret
27. feb. 2019
Symptomlindring i palliative forløb

Kære FYAM- medlem 

Denne måneds podcast er den første i en serie om symptomlindring i palliative forløb.

Dyspnø og hoste er ubehagelige symptomer og kan hos palliative patienter give anledning til angst og uro. Denne uro kan smitte, ikke blot til pårørende,  men også til plejepersonale.

I denne måneds podcast gives der gode råd og tips til både lægelige men også helt lavpraktiske tiltag, der kan lindre dyspnø hos den palliative patient.

God lyttelyst! 


Lyt til podcast her

Læs gratis artikel her

 

Link kopieret
10. jan. 2019
Tilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online)

Kære FYAM-medlem

Behandling med antipsykotisk medicin er ikke sjældent behæftet med bivirkninger og til tider i en grad så patienten ønsker nedtrapning eller seponering af medicinen. I forbindelse med dette er der imidlertid en øget risiko for recidiv af de psykotiske symptomer. Så hvornår skal vi så udtrappe patienten af antipsykotisk medicin og hvornår skal vi lade være ? Hvad skal vi have in mente og hvilke symptomer skal vi være opmærksomme på? I månedens podcast-artikel giver forfatteren gode bud på hvornår og hvordan vi nedtrapper dosis hos  patienter i antipsykotisk behandling. Så slå lyttebøfferne ud og lad årets første podcast  kæle for øregang og tankegang.

Læs artikel her  

Lyt til Podcast her 

Og husk, at du som FYAM medlem får tilbud om abonnement på Månedsskriftet (print og online) i hele 2019 for kun 500,- kr. - du kan tegne abonnement her

Godt nytår! 

Link kopieret
23. okt. 2018
Nye ansigter og flere muligheder for at blive aktiv i FYAM

Nye ansigter

Efter et afsluttet elektronisk valg og endeligt valg på selve FYAM's Årsmøde under DSAM's Årsmøde, kan vi byde velkommen til mange nye FYAM ansigter i FYAM-udvalget og DSAM's stående udvalg, Ph.d forum samt DSAM's repræsentantskab og bestyrelse:

Karla Krohne-Nielsen, suppleant for Region Hovedstaden i FYAM-udvalget
Ladan Mohammad Aloudal, repræsentant for Region Hovedstaden i FYAM-udvalget
Matilde Vennike Olsen, suppleant for Region Sjælland i FYAM-udvalget
Emil Haastrup Pedersen, repræsentant for Region Nordjylland i FYAM-udvalget
Ellen Jensen, suppleant for Region Nordjylland i FYAM-udvalget
Maria Staub Ervandian, suppleant for Region Midtjylland i FYAM-udvalget

Sarah Hussein, suppleant i Videreuddannelsesudvalget
Jesper Bossel Holst Christensen, suppleant i Internationalt Udvalg

Nanna Holt Jessen, ph.d næstformand fra Aarhus i Ph.d forum
Astrid Julie Bønnelykke, suppleant for phd næstformand, Aarhus i Ph.d forum
Negar Pourbordbari, ph.d formand fra Aalborg i Ph.d forum
Tamana Afzali, ph.d næstformand fra Aalborg i Ph.d forum
Kristine Henderson Bissenbakker, suppleant for phd næstformand, København i Ph.d forum

Mette Arbjørn, medlem af DSAMs Regionsbestyrelse Region Hovedstaden
Lasse Karlsen Eck, medlem af DSAMs bestyrelse og Regionsbestyrelse Region Sjælland
Anders Elkær Jensen, suppleant i DSAMs Regionsbestyrelse Region Syddanmark
Andreas Kakulidis Toft, suppleant i DSAMs Regionsbestyrelse Region Nordjylland

Mulighed for være aktiv som udpeget for FYAM-udvalget

Vi er her, der og alle vegne! Vi har repræsentanter fra FYAM i mange andre nationale og regionale udvalg, arbejdsgrupper og meget andet, end dem der lige har været valg til. Aktuelt skal vi udpege 3 FYAM’er til følgende udvalg og det er måske være dig, der vil være bindeled mellem udvalget og FYAM-udvalget?

  • YL's Almen Praksis Udvalg (1 år)
    Udvalgets opgave er at arbejde med problemstillinger, der går på tværs af fokusområder i Den Gode Læge og opstår i forbindelse med yngre lægers vej mod praksis. Herunder drøfte tiltag og bidrage med input til bestyrelsen med henblik på at forbedre vilkårene for yngre lægers virke i almen praksis.

  • PLO/DSAM's Rekrutteringsudvalg (1 år)
    Udvalget arbejder med tanker og idéer, med henblik på at der bliver implementeret konkrete tiltag, som kan forøge rekrutteringen. Lige fra de medicinstuderende til faget og af speciallæger til praksis. Udvalget skal samtidig indhente viden og lade sig inspirere af tiltag, som Videreuddannelsesudvalget arbejder med.

  • Styregruppen for PLO Efteruddannelse (2 år)
    Styregruppen for Efteruddannelse er sammensat af repræsentanter fra PLO, DSAM og FYAM og har ansvaret for afdelingens strategi og den overordnede planlægning af aktiviteter. Styregruppen drøfter løbende kvalitetsforbedringer, og hvordan der kan sikres en stærk integration af de forskellige efteruddannelsesaktiviteter med henblik på at opnå optimalt læringsudbytte for deltagerne. Styregruppen mødes fem gange årligt og er udpeget af henholdsvis PLO's og DSAM's bestyrelse.

Det forventes at du udover at deltage aktivt i det pågældende udvalg/gruppe, også deltager i FYAM-udvalgets møder (6 årligt samt et Internat), for at kunne være bindeled mellem disse.

Det er FYAM-udvalget der står for udpegninger på førstkommende møde 14. november. Så har du lyst til at være med, så send et kort oplæg om dig selv, og hvorfor, til Sanne Bernard, sb@dsam.dk senest d. 5. november.

 

Link kopieret
Flere nyhedsbreve

Tilmeld dig FYAM's nyhedsbreve

Vælg nyhedsbreve
Nyheder fra FYAM-udvalget
FYAM Hovedstaden
FYAM Sjælland
FYAM Syddanmark
FYAM Midtjylland
FYAM Nordjylland

Navn
E-mail

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk