I hoveduddannelsen skal du blandt andet deltage i følgende obligatoriske kurser:
Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 1 (SOL 1) 2 dage
Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 2 (SOL 2) 3 dage (afholdes af Sundhedsstyrelsen)
Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 3 (SOL 3) 3 + 1 dag

SOL kurserne hed indtil 1. september 2011 LAS kurser (Ledelse, administration og samarbejde). SOL 1 svarer til LAS 1, SOL 2 svarer til LAS 3 og SOL 3 svarer til LAS 2. Hvis du har gennemført et LAS kursus svarende til SOL kurset skal du ikke gennemføre kurset igen.

Fra 1. juli 2012 skal SOL 1 gennemføres i hoveduddannelsen. Hvis du har gennemført SOL 1 eller LAS 1, før du påbegyndte din hoveduddannelse, skal du ikke gennemføre kurset igen.

Det anbefales at tage kurserne i nummer rækkefølge, men det er muligt at gennemføre SOL 3 før SOL 2. Ved afslutningen modtager du kursusbevis. Kursusbeviset skal indsendes, når du til sin tid skal søge om autorisation som speciallæge i almen medicin.

SOL 3- kursus:

Der afvikles i Region Sjælland og Region Hovedstaden hvert år ca. 18 kurser i SOL 3. Kurset er af 4 dages varighed. Du har selv ansvar for at tilmelde dig kurset.

Deltagelse i kurset skal godkendes af dit ansættelsessted (hospitalsansættelse eller hos din praksistutor).

Spørgsmål vedrørende SOL 3 kurset kan rettes til:

Kursusansvarlig Marlene Mohr, tlf. 3868 2745,
mail marlene.mohr@regionh.dk
Kursussekretær Francis Grinderslev, Tlf. 3868 4045,
mail fragri01@heh.regionh.dk
 

SOL 2-kursus:

Sundhedsstyrelsen står for planlægning og afvikling af SOL 2-kurset. Kurset er af 4 dages varighed og foregår som internat. Forudsætningen for deltagelse er, at du har deltaget i og fået godkendt SOL 3-kurset. Du har selv ansvar for at tilmelde dig kurset.

Deltagelse i kurset skal godkendes af dit ansættelsessted (hospitalsansættelse eller hos din praksistutor).

Spørgsmål vedrørende SOL 2-kurset kan rettes til Sundhedsstyrelsen.

Links vedr. SOL 2-kurser

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk