Til oversigten

onsdag 11. januar 2017 kl. 06:21 af Jesper Lundh

Kvalitetsudvikling i egen klinik- en ide til dig og din praksis

Kvalitetsudvikling i egen klinik (hold 1-2017)

Sæt fokus på en problemstilling i egen klinik og deltag i et projektforløb, hvor du/I møder kolleger fra andre praksis.
Konceptet omfatter to workshops samt selvstændigt arbejde i praksis derimellem. Det er en mulighed at involvere alle faggrupper i klinikken. Efter endt projektperiode honoreres den enkelte klinik med 15.000 kr. Projektet er finansieret af Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget.Workshop I

Afholdes den 27. februar 2017 kl. 16.30-19.00 i Uddannelsescenteret på BBH.

På mødet introduceres praksis for kvalitetsudviklingscirklen og påbegynder en plan for udviklingsarbejdet.Kvalitetsudviklingscirklen eller PDSA-cirklen (Plan – Do – Study – Act)

Når I har beskrevet en problemstilling og besluttet jer for et formål med projektet, gør I følgende:
•Aftaler en overordnet plan for projektets gennemførelse (PLAN)
•Tilrettelægger hvad der gøres hvornår og af hvem (DO)
•Ser på hvordan det går med det, som er aftalt (STUDY)
•Justerer og lægger en ny plan (ACT)

Workshop II

Afholdes den 29. maj 2017 kl. 16.30-19.00 i Uddannelsescenteret på BBH.

På mødet evalueres forløbet, og de væsentligste læringspunkter i forhold til ledelse, faglighed og kultur diskuteres.Underviser

Organiseringskonsulent i KAP-H Michele Saldo, praktiserende læge, står for faglig indføring og opfølgning.Tilmelding

13. februar 2017 kl. 12.Kontakt

Har du spørgsmål kan du ringe eller skrive til Anette Sonne Nielsen i KAP-H’s sekretariat.

Mobil: 20339706

Mail: anette.sonne.nielsen@regionh.dk


Venlig hilsen fra Jesper Lundh AMU

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk