Til oversigten

mandag 28. maj 2018 kl. 17:15 af Karen Hansen

Temadage 2019 Intro- og hoveduddannelseslæger Indre By

Nærmere oplysninger følger

28/1-2019
18/3-2019
13/5-2019
23/9-2019
25/11-2019

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk