Til oversigten

torsdag 24. september 2009 kl. 15:53 af Karen Hansen

Tillidsmandskursus for yngre læger i almen praksis

Til jeres orientering afholdes der et kursus for nye tillidsrepræsentanter i Almen Praksis ( kurset er for både TR for KBU, intro og fase 1 samt TR for fase 2 og 3 i almen praksis).

Kurset afholdes mandag den 26. oktober 2009 kl. 13-17 i Domus Medica og alle nyvalgte og øvrige TR'ere i almen praksis, der ikke har været på TR-kursus er velkomne. Tilmelding foregår til Pia Birch i Yngre Læger på pb.yl@dadl.dk eller på 35.44.84.38

Samme dag kl. 17-19 afholdes der et debatmøde om "Udfordringerne for almen praksis og de kommende praktiserende læger", hvor Jakob Kjellberg fra DSI holder oplæg - se vedhæftede nyhed, som også ligger på læger.dk. Alle interesserede er velkomne.


Om aftenen holder Yngre Lægers Team Almen Praksis åbent teammøde fra kl. 19-21.30, hvor alle yngre læger på vej mod almen praksis er velkomne

I må meget gerne være opmærksomme på om der er kommet nye tillidsrepræsentanter for almen praksis til i jeres region og fortælle dem om kurset samt debatmødet.

Tak for hjælpen

Venlig hilsen

Kirsten G. Dalsjö
Yngre Læger
35.44.84.84

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk