Til oversigten

lørdag 29. august 2020 kl. 13:16 af Jesper Nielsen

Temadag 28/8 indre by

Emnet er igen diabetes men nu focus på type 2-diabetes og insulin behandling. Hvor og hvornår har insulin sin plads i behandlingshierakiet blandt de mange nye antidiabetika? Kurset vil indeholde en kort repetition omkring de mange forskellige antidiabetika men vil ellers primært fokusere på basal insulin-behandling - helt nede på jorden og lavpraktisk. Der vil være case-arbejde i små grupper.

Underviser.
2. Gitte Krogh Madsen, prak. læge i 5-mands kompagniskabspraksis i Roskilde Lægehus siden 2007. Har en stor interesse for rationel farmakoterapi, heunder specielt diabetesbehandling. Er ansat som regional lægemiddelkonsulent i Reg. Sjælland. Medforfatter til DSAM's diabetesvejledning. Medlem af Medicinrådets fagudvalg for type 2-diabetes. Konsulent i IRF og medlem af redaktionskomiteen for Månedsbladet Rationel Farmakoterapi.

Kurset er fra 8.30-15

Undervisning fra 8,30 -15 med morgenmads pause
Frokost 12-12,30
Pga corona restriktioner er der kun plads til 40 kursister, vi arbejder på andre løsninger. Vi kan fra 12,30 diskutere muligheder.
Herefter deles uddannelseslægerne op i grupper afhængig at uddannelses trin

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk