Til oversigten

søndag 11. oktober 2020 kl. 18:52 af Jesper Lundh

Temadage i Nord

Hej uddannelseslæger

Fremadrettet har sundhedstyrelsen skærpet rammerne for afholdelse af kursusdage og temadage , hvor vi kun må være højst 20 personer samlet til kursus/ temadag samt , at det ikke er fysiske lokaler til at splitte holdene op, hvorfor vi er nødsaget til at afholde temadage / kursusdage og i mindre omfang netværksdage via online platform.

Som koordinatorgruppen arbejder vi på den bedste nødløsning med online webseminar , hvor underviserne inviteres til at undervise over zoom til kommende temadage / kursusdage .

Netværksmøderne vil det omfang det er mulig vil blive afholdt som fysiske møder, men det kan ikke garanteres grundet de logistiske problemer med at låne lokalerne.

Så den første Temadag mandag den 16. november bliver på ZOOM

Se hvorledes netværksmøderne er annonceret på FYAM´kalender

Hilsen fra
AMU Per Høgh, Jesper Lundh og DYNAMU Chi Le

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk