Til oversigten

torsdag 20. maj 2021 kl. 09:53 af Jesper Nielsen

Temadage og netværksmøder for efterår 2021

Der er planlagt

temadag for intro og hoved uddannelse 20/9 og 29/11.
Netværksmøder for introlæger 11/10 og 21/12.

Vi forventer at det igen bliver muligt at afholde temadage som vi plejer dvs. mødes fysisk i festsalen i de gamles by.

Forslag til emner/undervisere sendes til migJesper Nielsen

AMU region H

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk