Til oversigten

mandag 25. august 2008 kl. 22:48 af Annette Gehrs

ny løn i fase 2 og 3

Kære Alle fase 2, 3 læger

Til orientering:
Herunder ses et udpluk angående ny løn i fase 2 og 3:

I de to sidste amanuensisperioder (fase 2 og 3) reguleres ansættelsesforholdene af en særskilt overenskomst indgået mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Yngre Læger. Overenskomsten benævnes "Overenskomst for uddannelsesamanuenser". Udgangspunktet er sygehusoverenskomsten med aflønning som 1. reservelæge, men visse forhold er anderledes, bl.a. feriefridage og ny løn er udmøntet i et særligt almen praksistillæg.
/ Camilla Thomsen / 2008-04-19 18:39:48

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk