Til oversigten

mandag 19. september 2011 kl. 21:00

Problematiske hospitalsophold

På vegne af AMU/Dynamu gruppen vil jeg gerne opfordre til at alle almen medicinske uddannelseslæger, der oplever et uddannelsesmæssigt problematisk hospitalsophold, adresserer dette overfor den pågældende afdeling. Hvis der ikke umiddelbart kan findes en løsning på problemet beder vi jer om at informere AMU/Dynamu gruppen og Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse om problemstillingen. Hvis der er tale om et udtalt dårligt arbejds- og uddannelsesmiljø er der altid mulighed for derudover at bede om et inspektorbesøg fra Sundhedsstyrelsen. I skal alle være opmærksomme på at afdelingerne ikke har ret til at nægte jer endelig godkendelse af opholdet med begrundelsen at I har evalueret afdelingen dårligt på evaluer.dk - heller ikke selv om I har vurderet jeres uddannelsesmæssige udbytte på afdelingen som lavt (kompetencerne er minimumskrav). Hvis I oplever noget sådant skal I straks tage kontakt til Sekretariatet, der derefter vil rette henvendelse til afdelingsledelsen.


Dynamu Julie Rath


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk