Til oversigten

torsdag 1. november 2012 kl. 23:07 af Karen Hansen

Reception for nye speciallæger: Tilmelding/afbud inden den 16. november til Connie Petersen, Lægeforeningen Hovedstaden, tlf. 3544 1084, mail cp@dadl.

Kære kollega!
I anledning af, at du er blevet speciallæge i almen medicin vil vi gerne lykønske dig ved en reception
fredag den 7. december 2012 kl. 16.30 til 18.00
Arrangementet finder sted i
Det almenmedicinske hus, Det gamle kommunehospital
Forskningsenheden, stuen Bartholinsgade 6, opgang R
1014 København K
Der vil blive serveret et lettere traktement – og du vil få lejlighed til at møde de læger, der er blevet speciallæger i 2012, tutorer og andre kolleger fra det almenmedicinske faglige miljø.
Du må meget gerne selv invitere dine tutorer og andre almenmedicinske læremestre, der har betydet noget for dig i din uddannelse. Det er vigtigt at alle melder tilbage inden svarfristen – se nedenfor.
Vi glæder os til at se dig og de tutorer du inviterer med!
Med venlig hilsen
DSAM Region Hovedstaden og PLO Region Hovedstaden
S.U. Tilmelding/afbud inden den 16. november til Connie Petersen, Lægeforeningen Hovedstaden, tlf. 3544 1084, mail cp@dadl.dk

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk