Til oversigten

torsdag 11. april 2013 kl. 23:19 af Jesper Lundh

Remindre møde den 18 april 1630 til 1800om Kvalitetsudvikling - husk tilmelding

18. apr '13 kl. 16:30 Skrevet af: Jesper Lundh
Slut: 18. apr '13 kl. 18:00 Mødetype: Gå-hjem-møder Område:

Sted: Lægelig Videreuddannelse | Ledreborg Allé 40, st. | 2820 Gentofte
Kvalitetsudviklingskonsulenterne i Region Hovedstaden invitere til


Baggrunden for denne invitation er der er flere uddannelseslæger der har ønsket at lave mindre projektet i deres uddannelsespraksis. Det kunne være

- Hvorledes er kvaliteten af diabetes behandlingen i denne praksis

- Hvorledes er kvaliteten af udredning og behandling af urinvejs infektionen

- Hvordan kan datafangst rapporterne bruges til kvalitetsudvikling

Ved dette møde vil du sammen med de andre uddannelseslæger og en eller flere kvalitetsudviklingskonsulenter blive vejledt i hvorledes du kan planlægge og gennemføre dit projekt

Tilmelding senest 2 uger før kurset til

Mette Hansen
Kontorfuldmægtig
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse, Region Øst
Ledreborg Allé 40, st.
2820 Gentofte
Tlf: +45 3975 0687
e-mail: mette.hansen@regionh.dk
www.laegeuddannelsen.dk
Mandag-fredag 8.00-15.00Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til

undertegnede

Med venlig hilsen fra

Jesper Lundh

Videreuddannelseskonsulent

Mobil: 21298390- E-mail: lundh@dadlnet.dk

Tina Eriksson

Konsulent for fagligt løft

Mobil: 23838865 E mail eriksson@dadlnet.dk


DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk