Til oversigten

torsdag 6. marts 2014 kl. 13:48 af Jesper Lundh

Invitation til lænderyg møde i DGI byen den 310314 16 til 20

Kære venner

Har du tid og lyst til at du selv eller med din tutorlæge er hermed en invitation

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/kursus-og-moedekalender/kalender/temadag-laenderyg/

Program

Program for lænderygdag for praksissektoren 31.3.14

Tidspunkt Oplægsholder Emne/formål
16.00-16.30 Fremmøde + Kaffe, the og frugt
16.30-16.35 Velkomst ved praktiserende læge Vibeke Vestereng Velkomst, formål med dagen, lænderygprogrammet som et forløb på tværs af fagligheder, evt. præsentation af en række tværfaglige problemstillinger
16.35-17.05 Henrik Røgind, ledende overlæge i reumatologi, Glostrup Intro til forløbsprogrammet: ideen bag, hvilke grupper er inkluderet, hvem gør hvad hvornår osv.
17.05-17. 30 Tom Bendix, professor i rygsygdomme, Glostrup Oplæg om paradigmeskift i behandling og sygdomsopfattelse af lænderyglidelser
17.30-18.00 Gilles Fournier overlæge i reumatologi, Frederiksberg Oplæg om vigtigheden af tværfaglig behandlerforståelse for borgere med lænderyglidelser
18.00-18.15 Sandwich
18.15-20.00 Monofaglige parallelsessioner
Kiropraktorer
(Marianne er moderator)

18.15-19.00 Marianne Andreasen + Jørn Eichhorn 2 forskellige patientforløb med udgangspunkt i 2 cases. Ved begge cases drøftes 1) hvad der eventuelt skal gøres anderledes i forhold til forløbsprogrammet?; 2) hvilken betydning har den nye ret til MR/CT scanning på de to cases?
19.10-20.00 Marianne Andreasen + Jørn Eichhorn
Oplæg fra Henrik Røgind
Oplæg fra praktiserende læge, Vibeke Vestereng Fokus på den gode henvisning og epikrise mellem 1) hospital (Glostrup, inklusiv CT og MR);
2) til den praktiserende læge, herunder, hvordan sikres den praktiserende læges tovholderrolle, når kir kan henvise til hospital?
Fysioterapeuter
(Jesper O er moderator)
18.15-19.00 Jesper Ottosen + Nils Bo Fokus på fysioterapeutens rolle i lænderygforløbsprogrammet – hvad er det særlige ved den type patienter, som henvises under programmet?
9-trin som redskab til at ligge den bedste behandlingsplan
19.10-20.00

(Christine Ib/Louise Sauer er moderator) Jesper Ottosen
Oplæg fra praktiserende læge Michel Kjeldsen

Oplæg fra praktiserende speciallæge Bjørn Christau Oplæg fra praktiserende læge om den gode henvisning og den gode epikrise.

Oplæg fra praktiserende speciallæge om ved hvilke symptomer, fys skal henvende sig til almen praksis vedr. henvisning til speciallæge.

Gensidige ønsker og dialog om gode henvisninger og epikriser.
Praktiserende læger
(Andreas Højring er moderator)
18.15-19.00 Andreas Højring
Udgangspunkt i cases – hvordan bevarer den praktiserende læge overblikket/tovholderrollen i forhold til de mange henvisningsmuligheder?

19.10-20.00 Oplæg fra Gilles Fournier

Oplæg fra praktiserende fysioterapeut Jesper Ottosen Oplæg fra Gilles: hvornår henvises til hhv. hospital og til praktiserende speciallæge?

Oplæg fra fys. vedr. ønsker til en god henvisning. Dialog om epikriser.

Hilsen AMU Jesper Lundh

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk