Til oversigten

søndag 18. maj 2014 kl. 21:31

Husk temadagen på BBH 26.maj AKbehandling for bloklæger i almen medicin i indre København

HUSK AT MEDBRINGE KURSUSHÆFTET
HVER ENESTE GANG TIL UNDERSKRIFT, UDPRINTES FRA
http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/almen-medicin/kursushaefte%20almen%20medicin.pdf

Temadag mandag den 26. maj 2014 kl.8.30-15.00
for almen medicinske introlæger og bloklæger i Indre København
på Bispebjerg Hospitals uddannelsescenter, opgang 50
Tuborgvej 235, 2400 København NV
Husk parkering nemmest i villakvarteret omkring hospitalet
AK behandling:
Undervisere: dr.med. overlæge Hanne Christensen, neurologisk afdelingen, klinisk forskningslektor, Bispebjerg Hospital og Janne Unkerskov, praktiserende læge.
8.30 – 8.50 Introduktion af RADS og IRF´s AK vejledninger incl. Tipskupon v. Janne
8.50 – 9.30 Behandling af atrieflimren med antitrombotika incl. gennemgang af lægemidler med patienthistorier v. Hanne
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Behandling af atrieflimren med antitrombotika incl. gennemgang af lægemidler med patienthistorier v. Hanne
10.30 – 10.50 Datafangst AK v. Janne
10.50 – 11.00 Pause
11.00 – 11.15 Behandling med antitrombotika ved VTE v. Janne
11.15 - 11.35 Behandling med antitrombotika ved apopleksi v. Hanne
11.35 – 11.50 Behandling med antitrombotika ved AKS v. Janne
11.50 – 12.00 Afrunding og svar på Tipskupon
Det kan være en fordel at sætte sig ind i materialet:
IRF baggrundsnotat som linkhttp://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/blod_og_bloddannende_organer/midler_mod_blodpropper_b_01.htm
Link til alle RADS vejledninger på AK områder: http://www.regioner.dk/sundhed/medicin/rådet+for+anvendelse+af+dyr+sygehusmedicin+rads/behandlingsvejledninger
FROKOST

Kl. 13.00: Nyt fra AMUérne Karen Hansen og Mette Buhl og dynamuen Heidi Hedegaard.
Kl. 13.30: Netværksgruppe med kaffe og kage. Samling i hver sin gruppe af: Intro-læger, Fase 1, Fase 2, alle fra Gyn-obs., fra Kirurgi, fra Medicin, fra Psykiatri og fra Pædiatri. Er der problemer, får du opfyldt dine kompetencer?

Kl. 15.00 Tak for i dag.

Med venlig hilsen planlægningsgruppen
Anne Hedegaard Enemærke, Maria Holst, Dorte Bach Baunsgaard og Mette Buhl

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk