Præ-PLO-grupperne er 12-mandsforeninger for de uddannelsessøgende almenmedicinere. Grupperne mødes typisk én gang om måneden. Det er gruppen selv, som står for tilrettelæggelsen, og aktiviterne kan spænde fra det rent sociale samvær til mere faglige opdateringer om emner. Mange grupper arrangerer også besøg hos relevante samarbejdspartnere. Det er helt op til den enkelte gruppe, hvilke aktiviter der skal foregå i gruppen. Typisk vil DYNAMUen i dit område være facilitator på at grupperne dannes og sørge for, at du kommer med i en gruppe på ét af dine første temadagsmøder.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk