Temadagene afholdes i det område hvor du er ansat. På Temadagene møder du læger, der er ansat i uddannelsesstillinger til den Almen Medicinske Specialelægeuddannelse. Formålet er, at etablere kontakt til de øvrige uddannelseslæger i området, at drøfte faglige problemstillinger samt møde den lokale Almen Medicinske Uddannelseskoordinator.

Det er områdets AMU der har ansvaret for planlægning og afholdelse af temadagene. Du skal tilmelde dig nyhedsbrev for dit uddannelsesområde for at modtage indkaldelse til temadage. Tilmelding til nyhedsmail finder du nederst i højre spalte på regionsforsiden

I planlægning forsøges det at tage hensyn således at der ikke er sammefald med kurser i det obligatoriske specialespecifikke kursus og forskningstræningen. Skulle det alligevel ske skal du møde til undervisning på det obligatoriske specialespecifikke kursus og forskningstrækningen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende temadagene skal du kontakt AMU i det praksisområde hvor du er ansat.

AMU i Region Hovedstaden:

  • Karen Hansen og Jesper Nielsen - praksisområde Indre København (sv.t. København og Frederiksberg Kommune)
  • Jesper Lundh - praksisområde Nordsjælland (sv.t. det tidligere Frederiksborg Amt)
  • Gitte Gunnersen - praksisområde Ydre København (sv.t. gamle Københavns Amt)

Kalender

Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger:
25. januar 2022
Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger:
3. februar 2022
Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger:
22. marts 2022
Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger:
24. marts 2022

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk