Det lyder rigtigt godt at du vil være tutor. Vi mangler løbende tutorlæger i Region Hovedstaden.

Vi synes, det er sjovt og en berigelse for praksis at have unge kvikke hoveder i klinikken, at være med til at inspirere dem og selv lære nyt, måske få dem til at blive praktiserende læger - nogle gode af slagsen. De er i øvrigt en hjælp i arbejdet i klinikken. Især fase 2+3 kan tage godt fra.

Først skal de uddannelsesansvarlige praksislæger godkendes som tutorlæger. Det sker ved at lave et uddannelsesprogram/praksisbeskrivelse, som kort beskriver praksis med personale, dagsrytmer og planlagte supervisionstidspunkter m.m. Se nærmere nederst.

Dette skal indsendes til godkendelse hos Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Gentofte sammen med et ansøgningsskema. Sekretariatet videresender herefter ansøgningen til endelig godkendelse hos de tilknyttede konsulenter (praksisreservelægekoordinatorer), og når ansøgningen er godkendt, giver Sekretariatet dig besked. Se mere her.

Uddannelseslægens konsultationsrum skal have udstyr som de faste lægers, herunder edb og internetadgang.

Mange flere detaljer på DSAM's hjemmeside.

Vi har i AMU-gruppen nogle godkendte uddannelsesprogrammer som evt. kan fremsendes til inspiration.

www.dsam.dk kan I læse mere om uddannelsen i almen praksis.

Nogle uddannelseslæger får man honorar for at undervise, andre skal aflønnes med tilskud fra Amanuensisfonden. For detaljer se laeger.dk.

For at forenkle jeres arbejde med praksisbeskrivelsen og for at få en nogenlunde ensartet standard for beskrivelsen fra de forskellige tutorpraksis vil vi bede om, at beskrivelsen struktureres med følgende inddelingsoverskrifter:

  1. Hvem er vi?
  2. Hvordan er vores arbejde organiseret?
  3. Hvordan er uddannelsesaspektet tænkt ind i praksis?
  4. Hvordan giver vi supervision?
  5. Hvordan er de fysiske rammer for den yngre læge?
  6. Hvordan deler vi generelt vores viden i denne praksis?
  7. Hvordan evaluerer vi vores uddannelsesmiljø?
DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk