Der er aktive 12-mandsgrupper i Vestjylland, Sønderjylland, Lillebæltsområdet og på Fyn, der blandt andet også arrangerer lokale fyraftensmøder.

Er du interesseret i at danne eller blive en del af en netværksgruppe, er du velkommen til at spørge ud på FYAM Syddanmarks Facebookside eller tage kontakt til din lokale DYNAMU/TR eller FYAM’er

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk