Forskning er essentiel for udvikling af vores fag og for at understøtte, at det almenmedicinske speciale er evidensbaseret. Der er et stærkt netværk for almenmedicinsk forskning i Region Syddanmark. Forskningen sker indenfor mange forskellige områder. Størstedelen af denne forskning har tilknytning til Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Enheden huser et tværvidenskabeligt miljø med forskningssamarbejde mellem mange forskellige faggrupper (bl.a. medicin, psykologi, teologi, antropologi, statistik, sundhedsøkonomi, ergoterapi og sygepleje). Der forskes kvalitativt og kvantitativt indenfor forskellige emner, herunder kræftforskning, organisering i praksis, patienters adfærd ved oplevelse af symptomer og infektioner i almen praksis. Læs mere om det på Forskningsenhedens hjemmeside.

Kombination af forskning og klinik

For nogle kan det være svært at forestille sig at skulle være væk fra det kliniske arbejde i tre år for at lave en ph.d. Efter aftale med Videreuddannelsesudvalget kan det lade sig gøre at kombinere ansættelserne, så man har delt ansættelse mellem forskning og klinik i hoveduddannelsen. Det vil rent praktisk betyde, at man enten i perioder på f.eks. et halvt år ad gangen er i de forskellige stillinger eller halv tid i klinikken og halv tid i forskningen.

Hvad indebærer det at være ph.d.-studerende?

Som ph.d.-studerende er du selv med til at udforme dit projekt og din arbejdshverdag. Du er som udgangspunkt med i hele processen med udarbejdelse af protokol for projektet, ansøgning af fondsmidler og tilladelser fra f.eks. Datatilsynet og andre ting, som går forud for ansættelse som ph.d.-stipendiat. Et ph.d.-studie er normeret til 3 års fuldtidsansættelse, men kan efter aftale også foregå på deltid og forlænges tilsvarende. Der er stor selvstændighed og styring af egen tid forbundet med en ansættelse som ph.d.-studerende. Det giver også en fleksibilitet, så du kan arbejde intensivt i nogle perioder og lidt mindre i andre perioder. Det er en del af ph.d.-studiet at varetage undervisning og deltage i kurser. Kurserne er du selv med til at udvælge i forhold til relevans for dit projekt, og de skal udgøre i alt 30 ECTS-point i løbet af de tre år.

Midler fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)

Det er ikke alle, som har lyst til at kaste sig ud i et større fuldtids-forskningsprojekt. Hvis du har en idé til et forskningsprojekt, som er relevant for kvalitetsudvikling i almen praksis, kan du søge om midler til udførelse af projektet ved KEU. Dette gøres ved henvendelse til en af kvalitetskonsulenterne og herefter skriftlig ansøgning til KEU.

Hvordan kommer jeg i gang med forskning?

Hvis du har en ide til et projekt eller bare er interesseret i at lave ph.d.- eller et andet forskningsprojekt, kan du tage kontakt til Forskningsenheden for Almen Praksis. Hvis du ønsker mere uformelt at høre om, hvad det indebærer at være ph.d.-studerende, kan du kontakte Rikke Vognbjerg Sydenham, som er ph.d.-studerende og læge i hoveduddannelse i almen praksis på rsydenham@health.sdu.dk.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk