Klinisk Basis Uddannelse

Ud over de nationale obligatoriske kurser er der i Region Syddanmark fem lokale temadage om livstilssygdomme, onkologi, luftvejssygdomme, geriatri og psykiatri.

Der er mulighed for at ansøge om lægebolig i regionen.

Introduktions- og hoveduddannelsesstilling i almen medicin

I starten af en ansættelse afholdes der et introduktionskursus for alle nyansatte introduktions- og hoveduddannelseslæger i almen medicin, så man er velorienteret omkring sit uddannelsesforløb.

Der afholdes to faglige lokale temadage årligt for intro- og hoveduddannelseslæger. Disse arrangeres af den lokale DYNAMU (Den Yngre Almen Medicinske Uddannelseskoordinator).

Fase 1 og 2 er fastlagt ved ansættelsesstart, mens tildeling af fase 3 sker senere i uddannelsesforløbet. Det er muligt selv at træffe aftale med praksis om fase 3, man skal dog være ude i god tid, gerne ca. 1-1,5 år før fase 3 påbegyndes.

Ud over den obligatoriske deltagelse i lægevagten i forhold speciallægeuddannelsen i almen medicin har hoveduddannelseslæger mulighed for at få et selvstændigt ydernummer og køre lægevagt på lige fod med de praktiserende læger, dog afhænger typen af vagt (besøg, konsultation eller visitation) af, hvor langt man er i hoveduddannelsen.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk