Videreuddannelsesudvalget (VIA) under DSAM har til opgave at følge uddannelsen inden for almen medicin – lige fra prægraduat undervisning i faget over den kliniske basisuddannelse (KBU) til specialeuddannelsen i almen medicin og sluttelig efteruddannelsen.

Udvalget skal medvirke til, at der er sammenhæng i de ovenfor nævnte elementer af uddannelsen. Udvalget skal søge at sikre fortsat kvalitetssikring i alle dele af uddannelsen. Udvalget kan medvirke til nye uddannelsesmæssige tiltag.

Et særligt ansvarsområde er de teoretiske specialekurser i almen medicin, som udbydes i henholdsvis København, Odense og Århus. Dette område varetages af et tilknyttet underudvalg: Kursusudvalget.

FYAM har to repræsentanter i VIA, men også vores to suppleanter er velkomne til at deltage i selve møderne, som foregår ca. 4-6 gange om året i DSAM's lokaler i København.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk