Har du lyst til en mentor via PLO Mentorordning?

PLO Mentorordning er et gratis tilbud til dig som lægestuderende, yngre læge eller nyudklækket speciallæge i almen medicin. Hvis du står overfor større forandringer i dit studieliv eller arbejdsliv, for eksempel ved køb af praksis, kan det være relevant at få tilknyttet en mentor, som kan støtte og fungere som sparringspartner, når du møder udfordringer eller tvivl.

PLO tilbyder to forskellige mentorordninger: ”Karriere i almen praksis” og ”Kaffemødementorordningen”.

”Karriere i almen praksis” er særligt rettet mod kommende eller nyudklækkede speciallæger i almen medicin. Det er til dig med udfordringer og spørgsmål omkring valg af speciale, vejen til at blive praksisejer, hvordan man bedst håndterer daglig drift og meget mere. Der tilbydes et længere forløb med mindst 4 møder årligt.

”Kaffemødementorordningen” er et tilbud rettet mod lægestuderende og KBU-læger, der overvejer at specialisere sig i almen medicin. Ordningen er til dig, som generelt er nysgerrig på faget og overvejer at læse specialet eller har mere specifikke spørgsmål og problemstillinger, som du ønsker at drøfte. Der tilbydes en enkelt uformel samtale.

Du kan læse mere om PLO’s mentorordninger her.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk