Videreuddannelsesudvalget (VIA) er et udvalg under DSAM, som har til opgave at styrke den almenmedicinske uddannelse, lige fra den prægraduate undervisning, over den kliniske basisuddannelse (KBU) til speciale- og efteruddannelsen.

Udvalget arbejder bl.a. for, at der er en rød tråd i uddannelsen gennem de enkelte uddannelsestrin. Vi kan desuden igangsætte initiativer, som på forskellig vis er med til at fremme uddannelsen, og sætter løbende fokus på bl.a. målbeskrivelsen, så den afspejler den virkelighed, vi arbejder i. 

FYAM er aktivt med til at påvirke den almenmedicinske uddannelse gennem vores to repræsentant- og to suppleantposter i udvalget og hver repræsentant har én gyldig stemme. Møderne foregår fire til seks gange om året i DSAM's lokaler i København. Både repræsentanter og suppleanter er valgt for en to-årig periode.

Hvad laver VIA?

Eksempler på opgaver, som VIA har været med til at løse, og som VIA løbende arbejder med:

  • Målbeskrivelsen for specialeuddannelsen i almen medicin, herunder kompetencevurderingsmetoderne og kvalifikationskortene
  • Ensretning af behandlingen af meritansøgninger, så kvaliteten af specialeuddannelsen holdes i hævd
  • Løbende sikring af kvaliteten i specialeuddannelsen, når denne udfordres – som det fx ses i Region Hovedstaden med 1813’s betydning for uddannelsen til lægevagtsarbejdet og uddannelseskvaliteten på fx de pædiatriske afdelinger med det skævvredne patientklientel i forhold til det forventede i målbeskrivelsen
  • Tæt samarbejde med DSAM’s og PLO’s Rekrutteringsudvalg med det formål at øge rekrutteringen til specialet og spredningen af praktiserende læger til hele landet. Fokuspunkter i dette samarbejde: En fælles almenmedicinsk IT-platform, optimering af den prægraduate uddannelse, revison af KBU mv.
  • Gennemsigtighed og overblik over regionernes ansættelsesprocedurer til hoveduddannelsesstillinger.

Hvordan følger jeg med i VIAs arbejde?

Der afholdes møder i VIA ca. 4-6 gange om året i DSAM's lokaler i København. Referat fra hvert møde lægges op på DSAM's hjemmeside, sammen med en årsberetning fra formanden.

Som FYAM-medlem er du altid velkommen til at kontakte FYAM’s repræsentanter og suppleanter i VIA, hvis du har spørgsmål eller idéer til, hvad der kan gøre vores uddannelse til almenmedicinere endnu bedre.

Kontakt

FYAM's medlemmer i VIA:

Malene Nepper, medlem
Theis Voss, medlem
Ervin Pojskic, suppleant
Qurat Ul Ain, suppleant

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk