Kære kolleger

Jeg genopstiller som repræsentant for FYAM i Kvalitetsudvalget, idet jeg ønsker at fortsætte mit nuværende engagement i udvalget.

Kvalitet i almen praksis er et vidt begreb. Helt overordnet set hænger det for mig sammen med arbejdsglæde, ambitioner for vores fag og at yde sit bedste overfor den enkelte patient.

Hvad er kvalitet for dig?

Jeg hilser klyngestrukturen velkommen. Jeg mener, vi som kolleger kan bruge hinanden til sparring og inspiration i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, og det håber jeg, de nye klynger vil bidrage til. Her bidrager Kvalitetsudvalget med viden og sparring til PLO’s klyngearbejde.

Jeg tror, at kvalitet i høj grad skal “vokse op nedefra”, så udviklingen afspejler behovene ude hos den enkelte praktiserende læge og bliver meningsfuld. Vi skal have mindre kontrol og registrering og mere nysgerrighed og vidensdeling. Dette arbejder jeg aktuelt for som formand for “græsrodsgruppen” under Kvalitetsudvalget.

Samtidig har vi brug for, at vores forening “oppefra” formulerer nogle fælles mål for kvalitet og en retning at følge, hvilket pejlemærkerne er et eksempel på. Denne løbende værdisnak er jeg som medlem af Kvalitetsudvalget priviligeret at være med til og ønsker at præge med “unge” FYAM-øjne.

Jeg er i HU i Nordsjælland, hvor jeg bor i en lille landsby og aktuelt er på barsel - et godt udgangspunkt for at give kvalitetsarbejdet ekstra fokus den kommende tid. :-)

Jeg håber på din tillid og stemme, så jeg kan fortsætte i Kvalitetsudvalget. Jeg kan altid kontaktes med spørgsmål, ideer eller blot en god kvalitetssnak!

Med venlig hilsen
Ida Vester Feilberg

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk