Kære Forum for Yngre Almenmedicinere

Jeg stiller op som suppleant til Internationalt Udvalg.

Jeg er ny i FYAM i Region Syd. Nogle af jer kender mig måske fra samarbejdet mellem FYAM Syd og SAMS i Odense, hvor vi under mit næstformandskab og formandskab i SAMS Odense ofte deltog til jeres møder og fyraftensarrangementer. Jeg er tidligere næstformand (2016-2017) og formand (2017-2018) for SAMS Odense og SAMS-repræsentant i PLO/DSAM Rekrutteringsudvalget (2016-2018).

Jeg forsøgte at få gang i et samarbejde mellem SAMS og Internationalt Udvalg, men det løb desværre ud i sandet pga. arbejdspres i SAMS bestyrelsen. Jeg håber nu, at jeg kan engagere mig mere direkte i udvalgets arbejde.

Arbejdet i Internationalt Udvalg lyder rigtig spændende, og som engageret globalist og europæer tror jeg helhjertet på, at der er meget at vinde ved videns- og erfaringsudveksling med andre lande, nationaliteter og kulturer.

Igennem et stærkt netværk af danske værtspraksis kan udenlandske almenmedicinere lære meget af os, men vi kan også lære af dem! Som eksempel på inspiration ”udefra” kan nævnes udviklingen af kvalitet i almen praksis gennem clusters/klynger efter skotsk forbillede.

Jeg tror på, at før man ”slår sig ned”, skal man have set verden, og derfor er mulighederne for international udveksling for yngre almenmedicinere også enormt givende. Hippokrates-udvekslingsophold og et samarbejde i Vasco da Gama Movement (VdGM) skal videreudvikles og styrkes, så flere ser muligheder i og relevans af udvekslingsophold og benytter sig af det, og så FYAMs arbejde kan spejle sig i VdGM og ikke blot arbejde stærkt med de hjemlige opgaver.

Jeg glæder mig til valget 2018, og jeg håber på din tillid til mig som suppleant i Internationalt Udvalg. Kontakt mig gerne med spørgsmål, idéer og viden.

Med venlig hilsen
Jesper Bossel Holst Christensen

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk