Opstilling til videreuddannelsesudvalget

Navn:
Kristine Munk Johannesen

Region:
Region Sjælland

Uddannelsestrin:
Hoveduddannelseslæge i Region Sjælland

Hvilken post stiller du op til:
Repræsentant/suppleant til videreuddannelsesudvalget

Valgoplæg:
Jeg har netop påbegyndt min hoveduddannelse i almen medicin i Region Sjælland. Jeg har gennem det sidste år siddet i FYAM-udvalget som repræsentant for Region Sjælland, hvilket jeg forsætter med min. endnu 1 år.

Jeg stiller op som repræsentant/suppleant til Videreuddannelsesudvalget, fordi jeg gerne vil være med til at præge vores uddannelse og fag. FYAM’s poster i Videreuddannelsesudvalget er helt centrale, fordi det er her, vi har mulighed for at få indflydelse på vores uddannelse. Det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at optimere den almenmedicinske videreuddannelse lige fra den prægraduate undervisning og hele vejen til færdiguddannet speciallæge.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk