Kære  kollegaer i Forum for Yngre Almenmedicinere

Jeg hedder Ladan Mohammmad og er i hoveduddannelse i almen medicin i Region Hovedstaden. Jeg stiller op til FYAM-udvalget i Region Hovedstaden.

Fagpolitik har altid interesseret mig. Jeg har været tillidsrepræsentant og har siddet i Yngre Lægers repræsentantskab i Region Syddanmark.

 Jeg er mest intesseret i Kvalitetsudvalget. Jeg vil i Kvalitetsudvalget arbejde for:

  • God kvalitet i det daglige arbejde i praksis
  • At patienterne har en god oplevelse i almen praksis.

Jeg glæder mig til valget og håber på din stemme.

Med venlig hilsen
Ladan Mohammad

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk