- 205,3 KBJeg ønsker at stille op som FYAM-nord suppleant.

Aktuelt er jeg i hoveduddannelse, og har været med i FYAM-nord det seneste år, hvilket har været spændende, dog har jeg måtte erkende at tiden er knap med to små børn, hus og hospitalsvagter.

Jeg ønsker at fortsætte i FYAM, dog med prioritering af de regionale arrangementer ift. FYAM. Her arbejder vi på rekruttering af læger til specialet og til yderområderne i regionen. I Nordjylland har vi afholdt et fyraftensarrangement omkring karriereveje som AP-læge, hvilket var rigtig spændende. Vi er ved at planlægge det kommende arrangement i oktober, hvor vi er en mindre gruppe i FYAM-nord der mødes, og alle er velkommen.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk