- 237,8 KBJeg hedder Sophie og er færdiguddannet læge i sommeren 2017. Jeg stiller op til FYAM-udvalget for Region Midtjylland.

Jeg sidder i styregruppen i Region Midtjylland og ønsker at præge FYAM yderligere. Som yngre læge i specialet almen medicin har man typisk mange ansættelser. I dette forløb mener jeg, det er vigtigt med et netværk, som følger den yngre læge uafhængigt at aktuelle ansættelse. Jeg har et ønske om, at FYAM skal danne grundlag for et sådant fællesskab for så mange yngre læger i almen medicin som muligt. Dette ønsker jeg at gøre dels ved øget rekruttering til foreningen og dels ved at komme med input til flere aktiviteter og tilbud i FYAM-regi. 

Jeg vil arbejde for, at aktiviteter i FYAM-regi bidrager til faglig udvikling, netværk og skaber grundlag for refleksion omkring arbejdet som praktiserende læge. Jeg ønsker at samle foreningens medlemmer, som er spredt geografisk, og at sørge for at udbuddet af aktiviteter og netværk til yngre læger er lige så stort i byerne som på landet. Jeg tror den digitale verden, kan hjælpe os i denne sammenhæng samt at organisere 'udflugter' til alle dele af landet. Måske det også kan bidrage til rekrutteringen af læger på disse egne? Aktuelt er jeg desuden optaget af at skabe netværksgrupper for yngre læger i almen praksis, hvor man kan spare med ligesindede kollegaer.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk