Poster på valg

I FYAM får du et socialt og fagligt fællesskab med andre yngre læger, som er under uddannelse til speciallæge i almen medicin eller på vej ind i specialet, regionale kurser og sociale arrangementer, mulighed for at deltage frivilligt i organisationsarbejde eller græsrodsprojekter og indflydelse på uddannelsesforhold for yngre almenmedicinere, specialet og internationalt.

Der er valg til følgende poster, alle gældende fra oktober 2020 til oktober 2022 medmindre andet er nævnt:

  • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Syddanmark
  • Medlem af FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
  • Medlem af FYAM-udvalget for Region Midtjylland (kun til 2021)
  • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Hovedstaden
  • Suppleant i FYAM-udvalget for Region Sjælland
  • FYAM-suppleant i Internationalt udvalg
  • FYAM-medlem af Videreuddannelsesudvalget
  • FYAM-suppleant i Videreuddannelsesudvalget
  • FYAM-medlem af Kvalitetsudvalget
  • FYAM-suppleant i Kvalitetsudvalget (kun til 2021)

Forhåbentlig har du fået lyst til at stille op!

Mød kandidaterne her

Der er endnu ingen kandidater

Sådan stiller du op

For at stille op skal du sende et valgoplæg (gerne inklusiv foto af dig selv) til en af posterne (eller i prioriteret rækkefølge til flere af posterne) senest 2. september kl. 12 til DSAM’s sekretariat på dsam@dsam.dk. Valget gennemføres elektronisk 9.-16. september. Man vælges for 2 år ad gangen, men man kun kan fortsætte til næste FYAM-årsmøde, hvis man i mellemtiden bliver speciallæge. Du kan læse mere om valget på DSAM’s valgside på www.dsam.dk/valg.

Sådan sikrer du dig en stemme

Du skal senest have opdateret dine oplysninger den 2. september.

Selve valget foregår elektronisk i perioden 9.-16. september kl. 12. Valget varetages af FAS (Foreningen af Speciallæger), og valgmailen kommer derfor fra adressen valgsekretariatet@dadl.dk. Det bliver ikke muligt at eftersende en stemmeseddel, hvis du undervejs i valget finder ud af, at du ikke har fået nogen. Det er derfor meget vigtigt, at du sikrer, at dine oplysninger er rigtige. Det kan du tjekke på ”Mit medlemskab”. Du kan samme sted anmode om en kode, hvis du ikke kender dit password.

Det er især din mailadresse og dit medlemsforhold (ordinært medlem, FYAM, SAMS), du skal koncentrere dig om. Stemmesedlen sendes til den mailadresse, der står i vores medlemssystem. Det er ikke nødvendigvis den samme, som du modtager nyhedsbreve fra os på.

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk