FYAM repræsenterer for mig en ny generation af almen medicinere, som står overfor en stor opgave med at opretholde kvaliteten i almen praksis. Der er mange borgere som fortsat vil få den bedste og mest trygge behandling i almen praksis, men i takt med at der kommer flere opgaver til almen praksis, og en stor skare af dygtige ældre praktiserende læger står over for en fortjent pension, er det vigtigt at sørge for, at den nye generation af almen medicinere bliver klædt bedst muligt på til opgaven. Det vil jeg gerne bidrage til.

Jeg er 35 år og blev færdiguddannet fra Københavns Universitet i sommeren 2015. Siden da har jeg, udover KBU i en akutafdeling og almen praksis, været forbi intern medicin og neurorehabilitering og har lige afsluttet en introduktionsstilling i almen medicin i Region Sjælland. Jeg har desuden været på barsel med mine to skønne drenge på hhv. 2 og 4 år. Mine hidtidige stillinger har overbevist mig om at almen medicin er det rigtige for mig, hvorfor jeg søger hoveduddannelse i Region Sjælland ved næste runde. Jeg elsker kontakten med patienterne, og kommunikationen er min drivkraft. Jeg brænder for uddannelse og forsøger at udnytte enhver lejlighed til læring.

Jeg har ikke tidligere været aktiv i FYAM, men har været gruppeleder for sparringsgrupperne for de yngre læger i almen praksis i både KBU og Introduktionsstillingen. Tiden er nu inde for mig til at få mulighed for give mine inputs til bedst mulig uddannelse i almen medicin.

Jeg stiller op til følgende udvalg i prioriteret rækkefølge:

· FYAM-medlem af Videreuddannelsesudvalget

· FYAM-suppleant i Videreuddannelsesudvalget

· Suppleant i FYAM-udvalget for Region Sjælland

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk