Mit navn er Gyða Liv Flinker, jeg er 37 år og bor i Greve med min mand og to børn. Jeg er uddannet læge fra SDU i Odense i 2012 og er aktuelt i fase 2 i hoveduddannelse i almen medicin i Region Sjælland.  

Jeg brænder især for det internationale samarbejde og kvalitetsudvikling i almen praksis. I studietiden har jeg haft klinikophold i hhv. Grønland og Indien, samt haft både vikariat og kliniske ophold i mit hjemland Island. I 2019 deltog jeg i præ-kongres samt efterfølgende nordisk kongres for almen medicin i Ålborg, hvorefter jeg skrev en artikel i Practicus om mine erfaringer. Jeg har via ovenstående erfaret at vi kan lære meget af hinanden på tværs af lande/kulturer og jeg ønsker at bidrage yderligere til denne erfaringsudvikling. Jeg brænder også for at bibeholde den høje kvalitet i almen praksis i en ellers travl klinisk hverdag, da jeg mener at det er en af grundværdierne i vores speciale. Jeg håber på at kunne blive en del af FYAM arbejdet hvor jeg kan møde endnu flere skønne kollegaer, dele erfaringer og bidrage til yderligere udvikling af vores dejlige speciale.

Jeg stiller op til følgende poster, angivet i prioriteret rækkefølge:

1. FYAM-suppleant i internationalt udvalg

2. FYAM-medlem af Kvalitetsudvalget

3. FYAM-suppleant i Kvalitetsudvalget (kun til 2021)

DSAM, Stockholmsgade 55, 2100 København Ø - T: 7070 7431 - E: fyam@dsam.dk